Електронен каталог

проф. д-р Тома Томов

проф. д-р Тома Томов
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Антропология
Телефон:
02/ 8110 406
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 11:30-13:30 615
ttomov@nbu
bg II Корпус
Вторник 10:45-12:45 615
ttomov@nbu
bg II Корпус

Професионална автобиография:


Творческа автобиография на преподавателя

проф. Тома Томов е щатен преподавател в департамент “Средиземноморски и източни изследвания”на Нов български университет от 2006 г. Последователно е назначен за директор на Бакалавърска програма „История” – модул „История на Стария свят” на НБУ(2006).

От 2006 г. е назначен за Декан на Бакалавърски факултет на НБУ. В годините 2006-2012 г. заема поста Декан на Бакалавърски факултет на НБУ, с прекъсване от средата на 2010 до средата на 2011 г., когато е “заместник ректор по учебната и международна дейност” на НБУ. Основател и ръководител на пътуващия семинар „Византийският Константинопол”. Провежда in situ научни изследвания на византийските паметници в Истанбул.

Основните му научни и практико-приложни приноси са в областта на историята, епиграфиката, топографията и картографията на византийската столица Константинопол. Като практик се интересува от вписването на старите паметници в градския ландшафт – в древността и в съвременния свят.

Автор е на множество научни публикации от областта на историята, епиграфиката, топографията и картографията на византийската столица Константинопол.


Публикации:


е-учебник: “История на древен Рим”(2007);

монографии: “Константинопол и Руската колония (до 1204 г.)”(2008); “Византия – позната и непозната” (2012);"Ключ 1014 г." (2015); "Непознатият храм "Св. София". Надписи-графити на кирилица и глаголица" (2016).

https://orcid.org/0000-0002-3285-6175

Курсове от текущия семестър: