Електронен каталог

ас. д-р Васил Ангелов

ас. д-р Васил Ангелов
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00 ЦИ01 II Корпус
Петък 8:00-9:30 ЦИ01 II Корпус
Петък 19:30-20:00 ЦИ01 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование :

- основно - през 2001г. завърших 88 СОУ „Димитър Попниколов” гр.София

- средно - през 2006 г. завърших „ Национална професионална гимназия по

полиграфия и фотография”, специалност „полиграфия”.

- 2010г. се дипломирах в „Национална художествена академия”, специалност

графика, степен бакалавър

- 2012г. се дипломирах в „Национална художествена академия”, специалност

графика, степен магистър

Изложби :

- 2008 Конкурс за учебна рисунка в НХА

- 2009 8TH LESSEDRA WORLD ART PRINT ANNUAL – MINI PRINT

- 2009 Национална изложба „Малка графика”

- 2010 Национална изложба „Малка графика”

- 2010 De Portesio Mostra Internazionale di Grafica D`Arte

- 2010 Групова изложба на Анонимните графици в галерия „Арт 36”

- 2011 Конкурс за малка графика на Нишкия графичен кръг

- 2011 Изложба-конкурс за млади художници, критици и куратори на

международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”

- 2011 16-то Международно биенале на графика гр.Варна

- 2011 Групова изложба на български и македонски автори „Без граници” в

галерия „Средец”, София (България)

- 2011 Групова изложба на български и македонски автори „Без граници” в галерия „Партер” на БКИ „Дом Витгенщайн”

- 2011 Групова изложба в галерия „Орловска 10” гр.Габрово

- 2011 Групова изложба „Осем на осми” – ХГ „Асен и Илия Пейкови“ в Севлиево, България

- 2011 Национална изложба “Малка графика”

- Салон 2011 на „Шипка 6” – София, България

- 2011 4-та Международна графична изложба – Истанбул, Турция

- 2012 Изложба в БКИ в Москва, Русия

- 2012 Националн изложба „Малка графика”

- 2012 Национлни награди за съвременно изкуство на Алианц България –

номинация за награда

- 2012 Изложба в галерия „Арт 55” Ниш, Сърбия

- 2013 Международно графично биенале – Гуанлан

- 2013 Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово- - 2014 Седмо международно триенале на графиката – София,България

- 2014 Национална изложба „Малка графика“

- 2014 Национлни награди за съвременно изкуство на Алианц България

- 2014 Групова изложба в галерия „ Алгара“

- 2014 Галерия “Сезони“ изложба

- 2014 Седмо биенале на малките форми – Плеве, България

- 2014 Mеждународен конкурс за екслибрис – Варна, България

- 2015 Групова изложба на „ПРИНТ НЕСТ“ студио в галерия „Червената

точка“

- 2015 18-то Международно биенале на графиката – Варна, България

- 2015 Международно триенале на малката графика – Токио, Япония

- 2015 1-во Международно биенале за съвременна гравюра, Ласи, Румъния

- 2015 Групова изложба на „ПРИНТ НЕСТ“ студио в галерия “A+”

- 2015 Групова изложба „Fusion Art Fest 2015”

- 2016 Групова изложба на „ПРИНТ НЕСТ“ студио в галерия „Червената

точка“

- 2016 Групова изложба на „ПРИНТ НЕСТ“ студио в Банкя

- 2016 Изложба Млад Артист, галерия „Ракурси“

- 2016 Национлни награди за съвременно изкуство на Алианц България

- 2016 Самостоятелна изложба, Пазарджик, България

- 2016 Самостоятелна изложба в галерия „Ларго“, Варна, България

- 2016 Самостоятелна изложба в Наренкасъл, Фролайтен, Австрия

- 2016 Групова изложба на „ПРИНТ НЕСТ“ в Пловдив

- 2016 1-во Международно биенале, Лодз, Полша

- 2016 Групова изложба в Кю-Стой, Фролайтен, Австрия

- 2016 Групова изложба Grafiche divagazioni Италия

- 2017 Групова изложба Grafiche divagazioni Италия

- 2017 групова изложба на „ПРИНТ НЕСТ“ студио в галерия „Червената

точка“

- 2017 IV Международен фестивал на Мецотинто, Екатерининбург, Русия,

номинация за награда

- 2017 групова изложба на „ПРИНТ НЕСТ“ студио в Охрид

- 2017 Групова изложба в галерия „Руси Карабиберов“

- 2017 Национална Графична изложба „Георги Герасимов“ – Пазарджик

- 2017 10то Международно триенале на графиката, Кочи, Япония

- 2017 Национален конкурс за графика- галерия Средец

- 2017 Изложба за Мецотинто, галерия “Davidson”, Сиатъл

- 2017 Изложба Българска Графика – „Epreuve d’Artiste“, Белгия

- 2018 Национален конкурс за графика - класически техники, галерия Средец

- 2018 Групова изложба на български автори в „Българския Културен

Институт“ в Прага

- 2018 Групова изложба на „ПРИНТ НЕСТ“ студио в галерия „Червената

точка“

- 2018 Групова изложба в Габрово, галерия „Орловска“

- 2018 Групова изложба в Арт Център Плевен

- 2018 Групова изложба в галерия Гешов

- 2018 Mеждународен конкурс за екслибрис – Варна, България

- 2018 Международна изложба за мецотинто в музей Бихар, Индия

- 2018 Графична изложба „Малки Форми“ в „Арт Алея“, София, България

- 2019 20-то Международно биенале на графиката – Варна, България

- 2019 Международен мецотинт фестивал, Екатерининбург, Русия

- 2019 Рози и Лъвове: сборна изложба- екслибрис, Милано- Италия, Варна-България

- 2019 The Blue Rocket Project- мецотинт изложба - пътуваща, Франция, Екатерининбург

- 2019 Изложба "With 12 hands" , Галерия Ракурси

- 2019 „Еволюция“ групова изложба на „ПРИНТ НЕСТ“ студио, UPARK gallery, Пловдив

- 2019 “Entwined: Paths of experience” групова изложба, галерия OBORISHTE5, София

- 2019 Little Bird Place галерия, Природни Форми, групова изложба, София, България

- 2019 Галерия Нюанси, съвместна изложба със Зоран Мише, София, Българиа

- 2019 Национален конкурс за графика- галерия Средец, София, България

- 2020 Национална изложба за живопис, скулптура и графика, Сливен, България

- 2021 Четвърта национална графична изложба Георги Герасимов, Пазарджик, България

- 2021 Изложба "Fight" на Print Nest studio в галерия Средец, София, България

- 2021 изложба “ Memory traces“ на Print Nest в галерия Nova art space, София, България

- 2022 Изложба "Fight" на Print Nest studio в галерия U PARK gallery, Пловдив, България

- 2022 International Biennial Print Exhibit: 2022 R.O.C., Тайван

- 2022 „ Непосилното житие на бохемата“, Gallery Orlovska 10

- 2022 Изложба „Fight“ на Print Nest в MKC-Skopje

- 2022 International ExLibris Competition Varna, presented in Antwerp by Art Gallery Largo / Арт Галерия Ларго

- 2023 Национална графична изложба на името на Георги Герасимов

- 2023 Изложба „Fight“ в художествена галерия Добрич

- 2023 Самостоятелна изложба „Малката Шушулка“ в галерия Little Bird Place

- 2023 8-мо Международно графично биенале на графиката, Гуанлан, Китай The 8th Guanlan International Print Biennial China 2023

Награди :

- 2008 Първа награда в конкурс „Символи и знаци в българския фолклор”

организиран от НХА

- 2009 Награда в конкурс „ По Пикасо” организиран от НХА

- 2010 Една от трите равностойни награди на Шестото международно

триенале на графиката София 2010г

- 2012 Национлни награди за съвременно изкуство на Алианц България –

номинация за награда

- 2014 Първа награда в международният конкурс за екслибрис –Варна

,България

- 2015 Награда за млад автор от Национална Графична Изложба „Георги

Герасимов“ – Пазарджик 2015

- 2017 Първа награда в 10то Международно триенале на графиката, Кочи ,

Япония

- 2018 Номинация в Национален конкурс за графика - класически техники,

галерия Средец

- 2020 Графичен форум Стара Загора, България – една от трите равностойни награди

- 2023 Първа награда в IV Национален конкурс за „Графика – класически техники“


Публикации:


1. Ангелов.В (2020), „ Ранна история на мецотинтото – откриване и разпространение на мецотинтото“ , „Език и публичност“ Годишник на департамент „ Философия и социология“ Нов бългагриски универститет, кн.9, бр.1, 2020, София: Издателство на Нов български университет – ISSN: 2367-5756, 59-68стр.

2. Ангелов. В (2022), „Видове кобилки - предимства и недостатъци“, Сборник доклади „Пролетни научни четения 2022“, Пловдив: Издателство на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „проф. Асен Диамандиев“ – Пловвид, ISSN 1314-7005, 301-307стр.,

3. Ангелов. В (2023), „Инструменти за създаване на изображението и работа с тях в дълбокопечатната техника мецотинто“, Сборник „Научни публикации бр.8/2022/23, Депатаменти: „Дизайн“, „Архитектура“и „Изящни изкуства“, София: Издателство на Нов български университет – ISSN 1314-7188, 237-241стр.

Курсове от текущия семестър: