Електронен каталог

доц. Христо Добаров

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
0889348915
Приемно време:

Професионална автобиография:


Роден съм през 1949 г. в град Ямбол. През 1980 г. завърших Изобразително изкуство специалност графика във Великотърновския университет «Св. Св. Кирил и Методий». От 1984 г. до 1994 г. бях преподавател по перспектива във факултета по Изобразителни изкуства към ВТУ. От 1994 г. преподавател по перспектива в Национална художественаакадемия - София, където преподавам и до днес. От 2000 г. съм доцент по изкуствознание - перспектива. Живея и работя в София.

«ОТРАЖЕНИЯ В ПЕРСПЕКТИВАТА» - 1992 г.

«Перспектива на на изкуството, изкуство на перспективата» - 1996 г.

«Перспектива & перспектива» хабилитационен труд

«РИСУВАНЕ И РИСУНКА» - 2001 г.

«ПЛАКАТ И ПЕРСПЕКТИВА» - 2003 г.

1980 - 1994 г. - Участие в общи изложби

1996 г. - Юбилейна изложба на НХА за преподаватели.

1996 - 2012г. – 17 Специализирани изложби по перспектива

2003, 2004 г. - самостоятелни изложби


Публикации:


«ОТРАЖЕНИЯ В ПЕРСПЕКТИВАТА» - 1992 г.

«Перспектива на на изкуството, изкуство на перспективата» - 1996 г.

«Перспектива & перспектива» хабилитационен труд

«РИСУВАНЕ И РИСУНКА» - 2001 г.

«ПЛАКАТ И ПЕРСПЕКТИВА» - 2003 г.

Курсове от текущия семестър: