Електронен каталог

доц. Валентин Савчев

доц. Валентин Савчев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
8110513
Приемно време:

Професионална автобиография:


Професионални умения:

Скулптор - работя в областта на малката пластика и декоративно-монументалната скулптура и имам реализирани обекти на паркова пластика, паметни знаци и барелефи. Предпочитан материал – бронз.

В скулптурата търся въздействието на затвореното пространство, изградено чрез съчетаване на пропорции и линии, защото за мен те притежават силата да пораждат пластични чувства и да разкриват пластичната мисъл. Скулптурата за мен е конструкция, която не е самоцелна или схематична. Тя представлява равновесие между натура и пластика, между пластика и изразителност;

Владея различни техники на реализация в траен материал, бронз, камък, дърво, черни метали и тяхната механична, както и химическа патина на метала с цел естетическото му въздействие;

Владея и познавам технологичните процеси на работа с глина и стъкло;

Рисуване - рисунката за мен е първоначалната вдъхновяваща фаза на творческия процес; в рисунката в определен етап се намесва разсъждението, за да овладее страстта и да въведе порядък, без който не би имало равновесие и хармония в едно художествено творение;

Преподавателска дейност - уменията и познанията ми в областта на скулптурата, рисуването, перспектива, пластична анатомия и история на изкуството да предам по най-достъпен за студентската аудитория начин;

Осъществявам чрез различни форми научно-просветна дейност на знания за миналото на България и изкуството по българските земи – книги, каталози, брошури, посещение на манастири, музеи, галерии и др.;

Компютърна грамотност;

Отлични комуникационни и организационни качества и умения за работа в екип.

Владеене на чужди езици:

Задоволително равнище на ползване на руски.

Образование и квалификация:

1974

Техникум “Керамика и стъкло”, София

1982

Скулптура

ВИИИ “Николай Павлович”


Публикации:


1.Проектиране и реализациа в траен материал бронз на бюст- паметник на Ал.Стамболийски,за гр.Стамболийски.

2.Проектиране и реализациа на пресцентъра на Министерство на отбраната.

3.Проектиране и реализациа на интериорното пространство на представителния център на НАТО в Българиа.

4.Реализации в траен материал на пластики за интериорните пространства на хотели в ОАЕ.

Курсове от текущия семестър: