Електронен каталог

гл. ас. д-р Петко Якимов

гл. ас. д-р Петко Якимов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 12:30-14:30 614- II корпус II Корпус
Четвъртък 14:00-16:00 614- II корпус II Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

2013-2016 Докторат на тема: “ Дигиталната сценография и персонаж в киното“- Нов Български Университет

2010 -2013 Магистратура – Филмова и телевизионна режисура – Нов Български Университет-София

1999-2001 Специализация: Компютърнo 3D проектиране и анимация-Национална Художественна Академия-специалност "Сценография".

1991-1996 Национална Художественна Академия "Николай Павлович"гр.София

Приложен факултет, специалност-"Сценография"-художник сценограф -

магистърска степен.

1986-1991 Средно Специално Художественно Училище за Сценични кадри гр.Пловдив- специалност: сценично-художественно осветление и сценография

Професионален опит:

2019-2022 – Технически специалист, ТВ Студио Нов Български Университет.

2021-2022 – Хоноруван преподавател в Националната Художественна Академия „Николай Павлович“- София, катедра„ Индустриален дизайн“

2019-2022 – Хоноруван преподавател в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив – Мултимедия и виртуална реалност

2018 –Лектор в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив – Мултимедия и виртуална реалност

2016 – 2017 Хоноруван преподавател към катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация“ към факултет „Екранни изкуства“ НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов

2011-2019 - Българска Национална Телевизия-"Креативен отдел" - художник аниматор

2005-2011 Българска Национална Телевизия

-"Компютърна графика и анимация"- ръководител сектор

2004-2005 Българска Национална Телевизия

Художник аниматор

2003-2004 Балкан Българска Телевизия

Анимация и графичен дизайн

2002-2003 "Криейтив център -София

ТВ Продукции-анимация, рекламни клипове

3D филм "Лятото на Гъбелко"-моделиране, текстуриране и анимация

2000-2002 Филмова Компания UFO-София

филми :"Air Race, Hypersonic, Dragon fighter, Deep Shock-

Art department- сценография, мултимедия-екранна графика

CGI department-проектиране, моделиране, текстуриране, инверсна кинематика , анимация и постпродукция

1998-1999 Студио"Ирис"-Пловдив -графичен дизайнер -предпечат и илюстрации

1995-1996 Щатен сценограф -Драматичен Театър"Сава Доброплодни -Силистра

"Натан мъдреца" Лесинг, реж. Стефан Стайчев

"Генерали в поли"

1991-1996 -National Academy Theatre -Sofia -Stage design:

-"Вишнева градина " от Чехов,

-"Гражданин на планетата земя"

1992 НАТФИЗ -София

"Самум" Стринберг

Игрални филмови проекти, като CGI специалист:

“Deep Shock”, UFO, 2002 ,–character design, modeling, texturing.

„Dragon Fighter”-FOX/UFO, 2001,- optimizing model, character skinning, texturing.

“Hypersonic”-UFO, 2001- storybarding, design, digital graphics and post production.

“Air Race”-UFO

Документални филмови проекти, като CGI специалист:

„Алцек и българите в средновековна Италия“ режисьориИво Иванов, Росица Сбаралия 2020г.

„За Кирил, Методий и за буквите“- реж. Николай Акимов, 2016, 3Д моделиране, реконструкция и анимация.

Бялата лястовица, БНТ- пост продукция.

Присъда невинен, БНТ- пост продукция.

Операция "Спасение", БНТ- 3Д моделиране, реконструкция и анимация

Кръстът на ореш, БНТ-3Д моделиране, анимация и постпродукция

GMO-във фризера, БНТ

Хвърчилата на Афганистан, БНТ

Гара разделна, БНТ

Падането на Берлинската стена-20 години по-късно, БНТ

Фердинанд, непогребания цар, БНТ

и др.

Игри:

“Road to Hеaven”- проектиране на визията, моделиране, текстуриране и анимация на персонажите.

"Work Rapan"-моделиране, текстуриране

"Harry Poter"- моделинг на интериори и текстуриране

"Jona" - моделиране, текстуриране, анимация

"Tonka" - моделиране, текстуриране

Участие в изложбени експозиции:

1999 - Прага, Квадриенале за Сценография-

-костюми, кинетична скулптура

1998 -София, Шипка-6 - Есенна изложба Сценография

-Сценични решения, костюми

1996 - София, Шипка-6 -Стогодишна Национална Художествена Академия - юбилейна изложба -кинетична пластика, сценография, костюми

1995 - Прага, Квадриенале за Сценография-

- Сценичен дизайн, костюми

1995 - Охрид, Македония-пленер по живопис

1994 – Театъра в Сливен, България,

- Пърформънс арт, кинетична скулптура

Филмови проекти, като режисьор:

„Околосветско пътешествие с асансьор“ – късометражен игрален филм, 2015г.

„Мостовете на Дунав“, документален филм /в процес на довършване/

„Двойна експозиция“ – късометражен филм за фотографа „Николай Трейман, 2017г.

„Човекът и дрона“- късометражен филм за оператора и фотограф Явор Мичев, 2017г.

„Фотографията е поезия“ – късометражен филм за фотографа Ивелина Берова 2017г.

„Последната жътва“- док. Филм / във фаза на заснемане.

Интереси:

Кинетична и класическа скулптура, живопис, пречатна графика, фотография, режисура, кинодраматургия, роботика.


Публикации:


1.Статия – “Технология, история и иновации в 3D сканирането, списание “КИНО“, бр. 2 от 2014 г.

2.Статия в годишника на департамент “Кино, реклама и шоубизнес” НБУ – “История и развитие на компютърната графика в игралното кино“

3. Участие с доклад в изкуствоведски четения-2014, организирани от Институтът за изследване на изкуствата – БАН, с международно участие: Развитие на технологиите за улавяне на движение, като изобразително средство в киното

4. Публикация в сборник по проект BG051PO001-3.3.06 – „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, пост докторанти и млади учени". Изнасяне на доклад и участие с публикация на тема:“ Проектиране и създаване на дигитална среда в киното“

5. ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИ ЗА 3D СКАНИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА

CGI - НОВИ ХОРИЗОНТИ,Годишник Телекомуникации 2020, том 7 eISSN 2534-854X

Курсове от текущия семестър: