Електронен каталог

Венцислав Йорданов

Венцислав Йорданов
Академична длъжност:
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
0887762266
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Заемана длъжност или позиция

Хоноруван преподавател в Нов Български Университет 2004-2008

Основни дейности и отговорности Лекции по предметите: CSTB543; CSTB754; CSTB713; CSTB105

Заемана длъжност или позиция Системен администратор

Основни дейности и отговорности Подръжка на компщтърната мрежа на корпорацията,принтери и плотери и ЕРП система

Име и адрес на работодателя Huyndai Heavy industries Co Ltd. бул.Рожен 41 гр.София

Вид на дейността или сферата на работа Телекомуникации и компютри

2000

1999

1998

1997-1998

1994-1997

1993

1992-1993

1987

Програмиране и дизаин на мебели.

„Никрон вениър” – ИКЕА Industries

Meбелна индустия вътрешен дизаин и интериор

Телвизия „Центрум груп” - ефирен оператор и цифров монтаж,продуцент на предаването

„По чехли и пижама”. гр. София

Музикална къща „Еми” гр. Г.Оряховица – изграждане на звукозаписно студио и пост- про

дукция. Тонрежисьор и звукоинженер.

„Театър Дом-паметник” гр.Панагюрище – медия специалист.

ЗвукотехиквБългарскоНационалноРадио,взвукозаписна продуккция;програма

“Хр.Ботев”,“Хоризонт”,”Радио Бългрия”Студио за електрона музика при доцент Симо Ла

заров.

Нова телевизия – монтажна апаратна звуко и видео монтажист

Началник и техник радиотранлационен възел гр.Г.Оряхоовица – подръжка на кабелната

мрежа на гр.Г.Оряхоовица и излъчване на предаванията на местното радио.

Стажант специалист в завода за Радиотехническа апаратура гр.Велико Търново - настрой

чик на телевизонни и радио приемници.

Образование и обучение Више

Дати: 09/03г. – 08.04г.

Наименование на придобитата квалификация Магистър по Телекомуникации

“Мениджър в телекомуникациите”

Основни предмети/застъпени професионални умения Управление на проекти за изграждане и управлеие в телекомуникационните оператори

Мениджмънт и инвестиционна политика в телекомуникациите.

Име и вид на обучаващата или образователната организация Нов Български Университет

Дати: 09/02г. – 08.03г.

Наименование на придобитата квалификация Бакалавър по Телекомуникации; Системен инженер в телекомуникациите.

Основни предмети/застъпени професионални умения Телекомуниакционни и компютърни мрежи;Мрежови архитектури и нива на управление;

Радиомрежи и телефонни централи от ново поколение

Име и вид на обучаващата или образователната организация Нов Български Университет

Дати: 10/1989г. – 06.1992г. Бакалвър по Радио и телевизионна техника;

Наименование на придобитата квалификация Анализ и настройки на Радио и телевизионна апаратура в телекомуникациите и Радио-ре

Транлационната мрежа,студийна техника в апартни комплекси на елетронни медии.

Основни предмети/застъпени професионални умения Телевизионна техника;радио техника и автоматика,спътникова техника и мрежи за кому

никации и ретланслация на програми,компютърно управление на процесите в електроните медии.Кабелна радиофикация.

Име и вид на обучаващата или образователната организация Колеж по Телекомуникации и Пощи

Дати: 10/1989г. – 06.1992г. Средно специално по Радио и електронна техника

Наименование на придобитата квалификация Настройки на Радио и телевизионна апаратура;Робототехника и автоматика;

студийна техника в телвизонните и радио предаватели

Основни предмети/застъпени професионални умения Настройчик на радиотелвизонна и комуникационна техника и автоматика.

Име и вид на обучаващата или образователната организация Професионална гимназия по Електротехника „М.В.Ломоносв” гр.Г.Оряховица

Допълнителна информация Специализация в студио за електронна музика на БНР при доц.д-р Симо Лазаров

Приложения Методология на създаването на електроннаата и електроакустична музика,мултимедиини

варианти на синтез на музиката с другите изкуства.


Публикации:


Научни доклади и публикации

на инж.Венцислав Николаев Йорданов

1992 г. Колеж по пощи и далекосъобщения – гр.София: „Автоматизиране на настройката на телевизионен тунер ИКТ 1П на телевизонни приемници В.Търново”

2002 г. Научна конгференция на ТУ София и ТУ Варна: „Подобряване на съвместимостта на работата на звуковите карти с ASIO драйвери за по-малка латентност”

2002 г. „Форум фестивал на електроакустичната и електронна музика”–Нов Бълграски Унивреситет: „VSTтехнологията – иновация и приложение”

2004 г. „Форум фестивал на електроакустичната и електронна музика” –Нов Бълграски Унивреситет: „Преобразуване на сигналите в аналоговите и цифровите устройства, пълна файлово форматна съвместимост”

2005 г. „Форум фестивал на електроакустичната и електронна музика” –Нов Бълграски Унивреситет: „Миди управление на сигналите под USB протокола”

2006 г. Глава към книгата на доц.д-р Атанас Шишков „Самоучител по компютри”: „Звуков модул на компютъра”

2006 г. „Форум фестивал на електроакустичната и електронна музика” –Нов Бълграски Унивреситет: „Аналогово управление на цифорви синтезатори на базата на „Clavia –Nord”

2007 г. Световен форум „Нощ на учените” – гр.Созопол : „Управление на функциите на хардуера през OS на компютъра на синтезаторите „Clavia –Nord”

Курсове от текущия семестър: