Електронен каталог

проф. д-р Анна Кръстева

проф. д-р Анна Кръстева
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Политически науки
Телефон:
8110602
Приемно време:

Професионална автобиография:


АННА KРЪСТЕВА

- професор по политически науки

- Doctor honoris causa на Университета Лил 3, Франция

- Гост-професор в Института за политически изследвания в Париж и Лил, Института за европейски изследвания, Университет Париж 8Университета в Мец, Ecole normale superieure, Лион, Institute for Advanced Studies, Nantes.

- Главен редактор на международното списание Southeastern Europe (Brill)

- Председател на Международния научен борд на Висшето франкофонско училище по администрация и управление

- Председател на Международния научен съвет на Дома на науките на човека в Дижон, Франция

- Член на Борда на Дипломатическия институт

- Съ-основател и член на борда на Балканската асоциация по политически науки

- Член на международните научени съвети на Домовете на науките за човека в Париж, Кан, Бордо.

- Председател на AMOPA-Bg (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Academiques)


Публикации:


3 монографии, съставителство на 27 колективни труда (три публикувани на английски, два други публикувани на два езика – български и английски, три – на български и френски, един - на френски), над 100 студии, статии и доклади на международни конференции, издадени в България, САЩ, Франция, Великобритания, Белгия, Русия, Швейцария, Германия, Македония, Словакия, Гърция, Сърбия, Турция, Италия, Холандия, Румъния, Китай.

Монографии

Кръстева А. От миграция към мобилност: политики и пътища. София: Изд. на НБУ, 2014.

Кръстева А. Еластичен (пост)секуларизъм. София: Контрасенсус, Семинар Бг, 2014. http://www.seminar-bg.eu/item/423-elastichen_postsekularizam.html

Кръстева А. Идентичности, дискурс, власт. София: Петекстон, 1999.

Книги

Brown, Elinor, Krasteva, Anna, Ranieri, Maria (eds) E-learning & Social media. Education and citizenship for the digital 21st century. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2016.

Krasteva Anna et Gueorguieva Petia (dir) La rue et l’-e-rue. Nouvelles contestations citoyennes. Paris : Harmattan, 2015.

Krasteva A. et Vasilcu Despina (eds) (2014) Migrations en blanc. Medecins d’est en ouest. Paris : l’Harmattan.

Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин. НБУ, 2013.

Krasteva Anna (dir) E-citoyennetes. Paris : Harmattan, 2013.

Brown Elinor and Anna Krasteva (eds) (2013) Migrants and refugees. Equitable education for displaced populations. USA: Information Age Publishing.

Кръстева А. и А.Тодоров (съст) Избори 2009: европейски, парламентарни, кметски. София:

НБУ, 2010.

Krasteva A. et A. Todorov (dir) Les sciences politiques en Bulgarie. Sofia : Presses de la Nouvelle

Universite Bulgare, 2010.

Krasteva A., A.Kasabova, D. Karabonova (eds) Migrations from and to Southeastern Europe. Ravenna: Longo Editore, 2010.

Кръстева А. (съст) Българският политик: щрихи към портрета. София: НБУ, 2010.

Krasteva A. et A.Todorov (dir) L’engagement citoyen. Sofia: NUB, 2009.

Krasteva A. (ed) Immigration and integration: European experiences. Sofia: Manfred Worner Foundation, 2008.

Кръстева А. и Т. Стоицова (съст) Първа година европейска България избори и образи. София: НБУ, 2008.

Кръстева А. и А.Тодоров (съст) Местни избори 2007. София: НБУ, 2008.

Krasteva A., A. Todorov, K. Hristova, A. Todorov (dir) Francophonie et integration europeenne.

Sofia: NUB, 2007.

Krasteva A. and F. Privitera (eds) Democratisation in postcommunist transition processes in the 90s: lights and shadows. Ravenna: Longo Editore. 2006.

Кръстева, А. (съст) . Фигурите на бежанеца. София: НБУ, 2006.

Krasteva, A. et A. Todorov (dir) Modernisation, democratisation, europeanisation: la Bulgarie et la Roumanie comparees. Sofia: NBU, 2006.

Кръстева, А. (съст) Имиграцията в България. София: IMIR, 2005.

Кръстева, А. (съст) От етничност към миграция. София: НБУ, 2004.

Кръстева А. и А. Тодоров (съст.) Конфликти, доверие, демокрация. С.: НБУ, 2005.

Кръстева А. и А. Тодоров (съст.) Глобализацията и новите граници на политическото. С.:

НБУ, 2005.

Krasteva, A. et A. Todorov (dir) Conflits, confiance, democratie. Sofia: NBU, 2004.

Krasteva, A. et A. Todorov (dir) La mondialisation et les nouvelles limites du politique. Sofia : EON2000, 2004.

Genov, N. and A.Krasteva (Eds) Recent social trends in Bulgaria 1960 - 1995. Montreal etc.: McGill-Queen's University Press, 2000.

Krasteva, A. (Ed.). Communities and identitiеs in Bulgaria. Ravenna: Longo Editore, 1999.

Кръстева, А.(Съст.) Общности и идентичности в Бьлгария. С: Петекстон, 1998. Krasteva, A. (Ed.). Communities and identitiеs. Sofia: Petekston, 1998.

Кръстева, А.(Съст.) Общности и идентичности. С: Петекстон, 1998.

Идентичности (в съавторство с Н. Богомилова, И. Кацарски, П. Макариев), София: МЦПМКВ, 1995.

Универсално и национално в българската култура (в съавторство с Н. Димитрова, Н. Богомилова, И. Кацарски). София: МЦПМКВ, 1996.

Съставителство и научна редакция на тематични броеве на списания

Съставител на броя « Migrations et mobilites europeennes », Europeana, 2013, vol. 2.

Кръстева А. Водещ броя “Балкански миграции и мобилности” на списание Социологически проблеми, 2012, № 1-2, 393стр. Предговор с. 5-8.

Студии и статии в книги

Anna Krasteva. If Borders Did Not Exist, Euroscepticism Would Have Invented Them, or on Post-Communist Re/De/Re/Bordering in Bulgaria.- GeoPolitics, 21.11.17. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14650045.2017.1398142

Anna Krasteva (with B. Sauer,A. Saarinen) “Post-Democracy, Party Politics and Right-Wing Populist Communication” in “Populism and the Web. Communicative Practices of Parties and Movements in Europe” Edited by Mojca Pajnik, Birgit Sauer. Routledge, 2017

Anna Krasteva. If crisis did not exist, populism would have invented them.-In: Tina Olteanu, Tobias Spori, Felix Jaitner, Hans Asenbaum (eds) Osteuropa transformiert. Sozialismus, Demokratie und Utopie. Springler, 2017, 193 – 210.

Krasteva A. Re/De/Constructing the far-right youth: between the lost generation and contestatory citizenship. In: Lazaridis G. and Campani G. (eds) Understanding the populist shift. Othering in a Europe of crisis. London and New York, Routledge, 2016, 150 – 178.

Krasteva A. The post-communist rise of national populism: Bulgarian paradoxes.In: Lazaridis, G., Campani G., Benveniste A. (2016) The rise of the far-right in Europe. Populist shifts and Othering. Palgrave: Macmillan, 161-201.

Anna Krasteva (and G.L.) Far right populist ideology, ‘Othering’ and youth. In: Maria Reinieri (ed). Populism, media and education. Challenging discrimination in contemporary digital societies. Routledge, 2016, 9 - 25. http://www.tandf.net/books/details/9781138929845

Кръстева А. От протестите до контестаторната гражданственост.- Политически иззследвания, 2015, N 1-2, 55 – 79.

Krasteva A. Mobile Balkans: temporality, types, trends. Bulletin of the Institute of Ethnography, Belgrade, 2015, 63 (3), 515 - 535. http://doiserbia.nb.rs/(A(GCDx9O530gEkAAAAOTFmMGVlODAtNGJlMi00MGI5LWJjNGItYjk1YjM0YTdhYmNlGvMrxYReoYgU6NYWV2xw-wmqdWo1))/img/doi/0350-0861/2015/0350-08611503515K.pdf

Krasteva A. Lines, spaces, borders : images and imaginaries. In: Chiara Brambilla, Jussi Laine James W. Scott Gianluca Bocchi (eds) Borderscaping: imagination and practices of border making, Routledge, 2015.

Кръстева А. Европейски диалози.- В: Василева В. и Г. Гочев (съст.) Разширяването на света. Изследвания в чест на професор Богдан Богданов, София: НБУ, 2015, 393 - 405.

Krasteva A. La rue et l’-e-rue. Dans : Krasteva Anna et Gueorguieva Petia (dir) La rue et l’-e-rue. Nouvelles contestations citoyennes. Paris : Harmattan, 2015, 11-18.

Krasteva A. Devenir citoyen dans l’e-rue. Emergence de la citoyennete contestataire.- Dans :

Krasteva Anna et Gueorguieva Petia (dir) La rue et l’-e-rue. Nouvelles contestations citoyennes. Paris : Harmattan, 2015, 19-44.

Krasteva A. Internationalisation des sciences sociales et humaines.- In : Actes du premier congres du reseau des MSH, Reseau national des SHS, 2015, 31-35.

Krasteva A. Bulgarie.- Simon G. (ed) Dictionnaire des migrations internationales. Paris: Armand Colin, 2015, 181 - 185.

Krasteva A. Bulgarian migration profile.- Medved, Felicita. Proliferation of migration transition. Selected new EU member states. European Liberal Forum, 2014, 189 - 211.

Krasteva A. Mobilite en blanc.- Dans Anna Krasteva et Vasilcu Despina (eds) (2014) Migrations en blanc. Medecins d’est en ouest. Paris : l’Harmattan, 119 – 150.

Krasteva A. Medecins mobiles: parcours inovants, politiques inadaptees. Dans Anna Krasteva et Vasilcu Despina (eds) (2014) Migrations en blanc. Medecins d’est en ouest. Paris : l’Harmattan, 229 – 234.

Кръстева А. Граждански протести, е-демокрация, нови мобилизации.- Канев Д. и

Тодоров А. (съст.) (2014) Качество на демокрацията в България. София: Изток- Запад, 449 – 492.

Кръстева А. Неопитоменият Интернет.-Предговор на Кутан, Александър (съст.) Кръстева А. Интернет и политика. София: Изд на НБУ, 2014, 7 – 14.

Кръстева А. От (пост)комунистическия към дигиталния гражданин.-В: Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин. София: НБУ, 2013, 19 – 48.

Кръстева А. Дигиталните възмутени.- Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин.

София: НБУ, 2013, 99 – 117.

Krasteva A. L-e-citoyennete – le projet politique de la revolution numerique.- Krasteva Anna (dir) (2013) E-citoyennetes. Paris : Harmattan, 11-22.

Krasteva A. Les Indignes d’Internet.- Krasteva Anna (dir) (2013) E-citoyennetes. Paris : Harmattan, 23-

40.

Krasteva Anna. Integrating the most vulnerable. Educating refugee children in the European Union.- In: Brown Elinor and Anna Krasteva (eds) (2013) Migrants and refugees. Equitable education for displaced populations. USA: Information Age Publishing, 3 – 28.

Krasteva Anna, Alberto Cevrone and Frances T. Pitch (2013) Transnational migration and demographic seruroty challenges.-In: Cross, Sharyl, Savo Kentera, R. Craig Nation and Radovan

Vukadinovic (eds) Shaping South East Europe’s security community for the twenty-first century, New York: Palgrave , 166 – 196.

Krasteva A. Re/De/ Construire les frontieres. Theories&Arts.- In:Soulage, Francois. Geoartistique&Geopolitiue. Paris: Harmattan, 2013, 77 – 86.

Krasteva A. L’est postcomuniste. De la migration comme contrainte a la migration comme liberte.-In : Diogo F., R. Lalanda Concalves et L. Tomas (eds) Les nouvelles configurations de la mobilite humaine. Fribourg : Academic Press Fribourg, 2012, 25 – 36.

Krasteva A. Balkan migrations: types and trends.- Hristov, Petko (ed) Migration and identity. Historical, cultural and linguistic dimensions of mobility in the Balkans. Sofia: Paradigma, 2012, 87 – 97.

Krasteva A. Educational integration of refugee and asylum seeking children in the EU.- In: Integrating refugee and asylum seeking children in the educational system of EU member states. Sofia: CSD, 2012, 35 – 77.

Кръстева А. Дигиталното публично пространство – политическият проект на Интернет революцията. Предговор на българския превод на Доминик Кардон Интернет демокрацията. Обещания и граници. София: Издателство на НБУ, 2012, 7- 14.

S Krasteva A. Social solidarities and immigration integration policies in South-Eastern Europe.-In: Ellison, Marion (ed) Reinventing social solidarity across Europe. Polity Press, 2012, 121 – 138.

Krasteva A. Conflicts, trust, democracy in Eastern Europe.-In: Rouleau-Berger, Laurence and Li Peilin (eds) European and Chinese Sociologies. A new dialogue. Boston, Leiden: Brill, 2012, 177 – 186.

Krasteva A. The Chinese and their competitors in Bulgaria. In: Chang, Felix and Rucher-Chang, Sunnie (eds) Chinese migrants in Russia, Central Asia and Eastern Europe. Routledge, 2012, 184 - 199.

Krasteva A. Borders between ordering and othering.- In: Laschi, Giuliana (ed) Oltre I confine: l’UE fra integrazione interna e relazioni esterne. Bologna. Il Mulino, 2011, 161 – 187.

Krasteva A. Du citoyen postcommuniste au citoyen connecte.- In : Rouet G. (ed) Citoyennetes et nationalites en Europe. Paris : L’Harmattan, 2011, 237 – 254.

Krasteva A. Mobile Balkans: from forced to labor migrations.- In: Dufoulon Serge et Maria

Rostekova (dir) Migrations, mobilites, frontieres & voisinages. Paris : Harmattan, 2011, 71-100.

Кръстева А. Е-кампания без е-политика.- Дичев И. и О.Спасов (съст.) Нови медии, нови мобилизации. С.:Институт Отворено общество, 2011, 40 – 55.

Krasteva A. Visibilization of the invisible: gender, Islam, Insecurity.- In: Lazaridis, Gabriella. (ed) Security, insecurity and migration in Europe. London: Ashgate, 2011, 201 – 218.

Krasteva A. Les etudes ethniques a l’Est et a l’Ouest: normativite et instrumentalite.- Dans Rouleau-Berger, L. et A. Bonnafous (eds) Accademiquement correct. Presses Universitaires de Lyon, 2011, 111 – 126.

Кръстева А. Образи и послания на парламентарни избори 2009.- В: Кръстева А. и А.Тодоров (съст) Избори 2009: европейски, парламентарни, кметски. София: НБУ, 2010, 71 – 91.

Кръстева А. От шоуто към политиката: образи и послания на кметски избори в София 2009.- В: Кръстева А. и А.Тодоров (съст) Избори 2009: европейски, парламентарни, кметски.

София: НБУ, 2010, 155 – 167.

Krasteva A. Images et messages dans le discours politique bulgare.- Dans : Krasteva A. et A. Todorov (dir) Les sciences politiques en Bulgarie. Sofia : Presses de la Nouvelle Universite Bulgare, 2010, 74 – 97.

Krasteva A. Southeastern European migrations: from forced displacement to labor migration.-

Proceeding of the international conference ”Internal and international migrations: a comparative perspective”, 2010, Beijing, 88 - 95.

Krasteva A. Introduction.-In: Krasteva A., A.Kasabova, D. Karabonova (eds) Migrations from and to Southeastern Europe. Ravenna: Longo Editore, 2010, 9 – 14

Krasteva A. Being a foreign woman in Bulgaria.- Krasteva A., A.Kasabova, D. Karabonova (eds) Migrations from and to Southeastern Europe. Ravenna: Longo Editore, 2010.

Krasteva A. Being a citizen – not a profession, but a commitment.-In: Hristova-Valtcheva K. (ed.) New actors in a new environment: accession to the EU, civil society and multi-level governance. Sofia: BECSA, 2009, 35 – 43.

Krasteva A. et A. Todorov. L’engagement citoyen en Europe de l’Est : entre le politique et le social.- SociologieS, novembre 2009, http://sociologies.revues.org/index2998.html

Krasteva A. De l’individu postcommuniste au citoyen.- SociologieS, novembre 2009, http://sociologies.revues.org/index3001.html

Кръстева А. Русские в Болгарии: идентичнност, демографскический и социально-культурный портрет.-Русское зарубежье в Болгарии. История и современность. София: Русский академический союз в Болгарии, 2009, 183 – 187.

Krasteva A. In search of new opportunities: emigrating from and immigrating to Bulgaria- In: Krasteva A. (ed) Immigration and integration: European experiences. Sofia: Manfred Worner Foundation, 2008, 63-89.

Krasteva A. Debating the European public sphere.- In:. Nikolov K. (ed) Adapting integration in an enlarged European Union. Vol. 2. Adapting the enlarged union to the citizen. Sofia, BECSA, 2008, 264 – 272.

Kolarova R., P.Kabakchieva, A. Krasteva, K. Nikolov. Concluding reflections and recommendations: what research agenda on the European Citizen and the Enlarged Union?- Nikolov K. (ed) Adapting integration in an enlarged European Union. Vol. 2. Adapting the enlarged union to the citizen. Sofia, BECSA, 2008, 273 – 294.

Krasteva A. L’individualisme post-communiste.-Dans : Payet J.-P. et A. Battegay (eds) La reconnaissance a l’epreuve. Presses Universitaires de Septentrion, 2008, 295 – 302.

Krasteva A. Immigration, gender, labor.- In:The implication of EU membership on immigration trends and immigrant integration policies for the Bulgarian labor market. Sofia, 2008, 101 – 113.

Кръстева А. Образи и послания: политиците се отдадоха на шоу, бизнесмените – на политика .- В: Кръстева А. и А.Тодоров (съст) Местни избори 2007. София: НБУ, 2008, 39 – 44.

Кръстева А. Новите европейци.- Кръстева А. и Т. Стоицова (съст) Първа година европейска България: избори и образи. София: НБУ, 2008, 97 – 104.

Krasteva A. La francophonie des pays de l’Est: identite et/ou politique.- Krasteva A., A. Todorov, K. Hristova, A. Todorov (dir) Francophonie et integration europeenne. Sofia: NUB, 2007, 21-33.

Кръстева А. Пост-комунистическият индивидуализъм.- В: Богомилова Н. (съст) Човекът: единство и раздвоение. София: Пони, 2007, 231 – 237.

Krasteva A. Post-communist discovery of immigration : the case of Bulgaria.-In: Berggren E., B. Likic-Brboric, G. Toksoz, N. Trimikliotis (eds) Irregular labor and community: a challenge for Europe. Maastricht: Shaker Publishing, 2007, 104-117.

Krasteva A. Identite europeenne versus identite nationale.- In: Grigooriou P.(dir) La region europeenne et la question federale a l’ere de l’elargissement de l’Union Europeenne a l’Est.

Bruxelles et Athenes. Bruyant et Ant. Sakkoulas, 2007, 171 – 182.

Krasteva A. Strengthening cross-border cooperation in the Western Balkan regarding migration management – Bulgaria.- In: Migration flows in South eastern Europe, a compendium of national perspectives. Belgrade, 2007, 163 – 193.

Krasteva A. L’immigre chinois en Bulgarie. Le “protestant” de l’economie post-communiste.-In: Roulleau-Berger L. (dir) Nouvelles migrations chinosies et travail en Europe. Toulouse: Presse Universitaires du Mirail, 2007, 71 – 88.

Krasteva A. Europeanization and institutionalization of migration policy.- In: Getova M. and A.N. Uste (eds) The impact of European Union: the case of Bulgaria, the case of Turkey. Sofia: NBU, 2007.

Krasteva A. and E. Jileva. Teaching ethnicity and migration in Bulgarian Universities.-In: Jacobs S.

(ed) Pedagogies of teaching “race” and ethnicity in higher education: British and European experiences. Birmingham: University of Birmingham, 2006, 137 – 159.

Krasteva A. The post-communist political conflict.- In: Krasteva A. and F. Privitera (eds) Democratisation in post-communist transition processes in the 90s: lights and shadows. Ravenna: Longo Editore. 2006, 17 – 26.

Кръстева А. „Раждането” на бежанеца; Защитата на бежанеца; Бежанците днес; Бежанците в България.- В: Кръстева А. (съст.) Фигурите на бежанеца. С.: НБУ, 2006, 5 – 69, 179 – 249.

Krasteva A. The concept of identities.- In : Hogan J. (ed) Cultural identity, pluralism and globalization. Vol. I. Cultural pluralism and democratic freedom. Washington, D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 2005, 129 – 146

Krasteva A. Les elites post-communistes.- Dans: Krasteva A. et A. Todorov (dir) Modernisation, democratisation, europeanisation: la Bulgarie et la Roumanie comparee”. Sofia : NUB, 2005, 38 – 47.

Китайци и ливанци: два модела на имиграция.- Европейското бъдеще на България и развитието на населението. С: Център за изследване на населението, 2005, 426 – 437.

Krasteva A. Identites minoritaires, identites politiques : trois cas de figure.- In : Boucher J. et J.-Y. Theriault (dir) Petites societes et minorites nationales. Quebec : Presses de l’Universite de Quebec, 2005, 151 – 167.

Krasteva A. L’idee de l’Europe, lectures bulgares.- In : Rey, V. et T. Saint-Julien (dir) Territoires d’Europe. La difference en partage. Lyon : ENS Editions, 2005, 31-42.

Кръстева А. Посткомунистическият политически конфликт.- В: Кръстева, А. и А.Тодоров (съст.) Конфликти, доверие, демокрация. София: НБУ, 2005, 121 – 131.

Krasteva A. Mondialisation et democratisation: regards de l’Europe et de ses peripheries.- Dans : Ndaywel e Nziem, I. et J. Kilanga Musinde (dir) Mondialisation, cultures et developpement. Paris : Maisonneuve&Larose, 2005, 147 – 161.

Krasteva A. Chinese in Bulgaria.- In: Chiodi L. (ed) The borders of the polity. Migration and security across the EU and the Balkans. Ravenna: Longo Editore, 2005, 59 – 80.

Кръстева А. Българският имиграционен феномен.- В: Имиграцията в България. София: IMIR, 2005, 7-18.

Кръстева А. Китайците.-В: Имиграцията в България. София: IMIR, 2005, 105-137.

Кръстева А. Българската етническа политика.- В: Кръстева, А. (съст.) От етничност към миграция (Поредица Миграционни и бежански изследвания) София: НБУ, 2004, 30 – 6-.

Кръстева А. От етнически към миграционни изследвания.-В: Кръстева, А. (съст.) От етничност към миграция (Поредица Миграционни и бежански изследвания) София: НБУ, 2004, 5-6.

Krasteva A. L’etranger – le citoyen du monde globalise.- Dans : Krasteva, A. et A. Todorov (dir) La mondialisation et les nouvelles limites du politique. Sofia : EON 2000, 2004, 103 – 112.

Krasteva A. Langue francaise et societe civile.- Le francais, langue du monde. Paris: L’Harmattan,

2003, 103 – 107.

Krasteva A. Experience identitaire.- Construction d’identites, construction de societes, Paris: LSCI-IRESCO, 2003, 41 – 46.

Кръстева А. Новият Друг и интеркултурното образование.- Стратегии, 2002, т. 10, 79 - 86.

Krasteva A. L'identite culturelle bulgare.- In: Boucher, J., G. Fotev et S. Koleva (dir) Mutations de societe en quete de sens. Sofia: LIK, 2001, 111-124.

Krasteva A. Identites (post) communistes.- Dans: Transition et (re)construction des societes.

Paris: IRESCO, 2001, 85 - 88.

Krasteva A. L'identite culturelle bulgare.- In: Boucher, J., G. Fotev et S. Koleva (dir) Mutations de societe en quete de sens. Sofia: LIK, 2001, 111-124.

Кръстева А. Етнокултурни търсения и дилеми на българския хуманитарен дискурс.-В: Аспекти на етно-културната ситуация. Осем години по-късно. София: Аксес, Отворено общество, 2000, 451 - 459.

Krasteva A. Integration ou multiculturalisme: dilemmes (post)communistes.- In: Greven-Bore, H. et J.Tournon (Dir). Les identites en debat: integration ou multiculturalisme?. Paris: Harmattan, 2000,

169 - 187.

Krasteva A. Le dit et le non dit: lequel dissimule plus?-Dans: Petitat, A. (Dir.) Secret et societe. Paris (под печат).

Krasteva A. The idea of Europe in the mirror of Bulgarian cultural identity.- In: Keersmaeker, G.T. and P.Makariev (Eds). Bulgaria facing culural diversity. Sofia: IPIS, Access, 1999, 75 - 98.

Krasteva A. Attraction and Punishment: a Case Study of Minority-Majority Relations.-In: Mucha, J. (Ed.) Dominant Culture as a Foreign Culture: Dominant Groups in the Eyes of Minorities. East European Monographs. Columbia University Presss, 1999, 25 - 44.

Krasteva A. L'identite culturelle bulgare.- Dans: Constantopoulou, C. et al. (Dir.) Nous et les Autres: references aux tendances et aux symboles. Athenes: Gutenberg, 203 - 213 (на грьцки).

Krasteva A. Europe and the constituting of modern Bulgaria.- (coauthor G. Dimitrov).- In: Bianchini, S. and G. Schopflin (Eds.) State building in the Balkans, Dilemmas on the eve of 21st century. Ravenna: Editore Longo, 1998, 123 -135.

Krasteva A. Informatization and power: communist and post-communist experience.- In:

Lorentzen, A. and M. Rostgard (Eds.) The aftermath of “real existing socialism” in Eastern Europe. Vol.

2. People and technology in the process of transition. London: Macmillan, 1997, 237 – 249.

Krasteva A. Cultural identity and intercultural dialogue.- In: Andonov, A. and P. Makariev (Eds.) Intercultural education. Sofia: Minerva, 1997, 108 – 115.

Krasteva A. Valeurs, education, changement social.- Dans: Interaction entre l’ecole et les milieux culturels pour la promotion de l’education des eleves. Vol. 2. Sofia: Institute for educational research, 1997, 91 – 100.

Krasteva A. Being different: right, privilege or constraint?- In: Cojenen-Huther J. (Ed.)Bulgaria at the crossroads, New York, Nova Science Publishers, 1996, 155 - 175.

Krasteva A. La voix des minorites dans la transition post-communiste: le cas des Pomaks en Bulgarie.- In: Gern, J.-P. (Ed.) La Bulgarie: une transition menacee, Neuchatel, EDES Neuchatel, 1996,

133 - 156.

Krasteva A. Ethnic minorities in Bulgaria.- In: Janic, D. and S.Bianchini (Eds.) Ethnicity and postcommunism, Belgrade, Institute of Social Sciences, 1996, 205 - 215.

Кръстева А. История, пренаписване на историята, преосмисляне на историцизма.- В: Философия, история, хуманизъм. София: БАН, ИФИ, 1996, 9 – 15. (Aнглийска версия History, rewriting history, rethinking historicism.- Europe&Balkans. Occasional papers, 1998, N 9).

Кръстева А. Елит.- Речник по социология, М8М, 1996, 120 – 122.

Кръстева А. Патернализъм.- Речник по социология, М8М, 1996, 326 – 327.

Кръстева А. Етнокултурна идентичност и публичност.- В: Интеркултурно образование,

Варна:ИПКУ, 1996, 51 - 59.

Krasteva A. Elite politique ou societe civile: un dilemme post-communiste.- Les Balkans et l’Europe face aux nouveaux defis. Paris:IRESCO, 44 – 52.

Кръстева А. Власт и елит в общество без гражданско общество.- В: Новият политически елит. София: Перун, 1994, 4 – 27 (Руска версия Власть и элита в обществе без гражданского общества.- Социологические исследования, 1996, № 4, 19 – 30

Статии в списания

Anna Krasteva. If Borders Did Not Exist, Euroscepticism Would Have Invented Them, or on Post-Communist Re/De/Re/Bordering in Bulgaria.- GeoPolitics, 21.11.17. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14650045.2017.1398142

Anna Krasteva. Facts will not save (the youth) from Fake. Citizenship will. In: Open democracy. https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/anna-krasteva/facts-will-not-save-youth-from-fake-citizenship-will

Анна Кръстева.. Колко национализми могат да се съберат на върха на една кампания или как новият хегемонен дискурс взриви класическите кливиджи.- Политически изследвания, 2016, 1-2, 41-58

Krasteva A. The white piano or the dilemma creative versus contestatory (e-)citizenship. In: Digital icons, 2016, issue 15. http://www.digitalicons.org/issue15/the-white-piano-or-the-dilemma-of-creative-%E2%80%A8versus-contestatory-%D0%B5-citizenship/

Krasteva A. Occupy Balkans or the emergence of postcommunist contestatory citizenship.- In: Southeastern Europe , 2016, vol. 40, N 2. 158 – 187. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/18763332-04002002

Krasteva A. Religion, politics and nationalism in post-communist Bulgaria: elastic (post)secularism.- In Nationalism and ethnic politics, 2015, vol. 21, N 4, 422-445.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13537113.2015.1095526

Krasteva A. Migrations et mobilites europeennes.- In : Europeana, 2013, vol. 2 « Migrations et mobilites europeennes », 9 – 14.

Krasteva A. Balkans on the move.- In : Europeana, 2013, vol. 2 « Migrations et mobilites europeennes », 91 – 105.

Krasteva A. Questionnements strategiques et recherches artistiques : les frontieres entre ordre et alterite.- Global local forum. Le dialogue des territoires. Vol. 2013. La cooperation transfrontaliere – levier pour le developpement et la paix. Paris : Editions du Secteur Public, 2013, 99 – 108.

От гражданина пост-комунистического к гражданину сетовому.- Отечествение записки, 2013, № 6 (57). http://www.strana-oz.ru/2013/6/ot-grazhdanina-postkommunisticheskogo-k-grazhdaninu-setevomu

Кръстева А. Гражданските протести: в защита на имиграцията, против имиграцията.-Критика и хуманизъм, 2013, № 41, 90 – 95.

Кръстева А. Мобилни Балкани.- Дипломация, 2012, N 7, 67 – 78.

Кръстева А. Граници или глобализация: балкански дилеми.- Социологически проблеми,

2012, N 1-2, 86 – 113.

Krasteva A., « Regards de femmes », SociologieS [En ligne] , Dossiers , Migrations, pluralisation, ethnicisation des societes contemporaines , mis en ligne le 18 octobre 2011, Consulte le 20 octobre

2011. URL : http://sociologies.revues.org/index3715.html

Laurence Roulleau-Berger, Anna Krasteva et Andrea Rea , « Migrations, pluralisation, ethnicisation des societes contemporaines », SociologieS [En ligne] , Dossiers , Migrations, pluralisation, ethnicisation des societes contemporaines , mis en ligne le 18 octobre 2011, Consulte le 20 octobre 2011. URL : http://sociologies.revues.org/index3691.html

Krasteva A. From the post-communist citizen to the e-citizen.- Political sciences (Banska Bistrica), 2011, N 2, 85 – 92.

Krasteva A. and A. Todorov. Ethnic minorities and political representation: the case of Bulgaria.-Southeastern Europe, 2011, vo. 35, N 1, 8-38.

Кръстева А. Младият политик.- Политически изследвания, 2010, № 1-2, 3 – 26.

Кръстева А. Участие в дебата „Политическите партии във функционирането на демокрацията в България”- Политически изследвания, 2009, № 1-2, 87 – 104.

Кръстева А. Образи и послания на избори 2009.-Политически изследвания, 2009, № 1-2, 105 – 126.

L’immigration en Bulgarie.- esprit d’entreprise et question d’integration.- Hommes et migrations, 2008, N special 1274 Minorites et migrations en Bulgarie, 112- 129.

Кръстева А. Политически образи.- Политически изследвания, 2007, № 4, 79 – 102.

Krasteva A. Le francais: enjeu identitaire ou diplomatique en Bulgarie.- Herodote, 2007, N 126, 143 -152.

Krasteva A. Post-communist discovery of immigration: the case of Bulgaria.- South East Europe Review for labour and social affairs, vol. 9, N 2, 25 – 34.

Krasteva A. Francophonie et democratisation post-communiste.- Hermes, 2004, N 40, 201 – 205.

Кръстева А. Идеята за Европа в огледалото на българската култура идентичност.-В: Сантова, М. и И. Бокова (съст.) България-Италия. Европейско културно пространство, тематичен брой на Български фолклор, 2003, № 4, 21-35.

Krasteva A. La politique ethnique bulgare.- Transitions, 2001, vol. XLII, N 1, 153 – 172.

Krasteva A. Les Pomaks.- Cahiers Balkaniques, 2000, N 30 special Les oublies des Balkans, 129 –

130.

Krasteva A. La politique de l’Etat a l’egard dеs minorites.- Cahiers Balkaniques, 2000, N 30 special Les oublies des Balkans, 187-188.

Кръстева А. Идентичности.- Философски форум, 1999, бр. (5) 1, 18 - 31.

Krasteva A. Les Bulgares musulmans, une identite crucifiee.- Cahiers Balkaniques, 1998, N 25, 27

– 39.

Кръстева А. Политика на идеи или политика на присъствие.-Политически изследвания,

1997-98, № 7-8, 39 - 47.

Кръстева А. Край на историята? Апология на историцизма.- Социологически проблеми, 1997, № 4, 53 - 60.

Krasteva A. Skolstvo, kultura, politika.- Technologia Vzdelavania, Bratislava, 1996, N 4, 6 - 7.

Кръстева А. Идентичности, дискурс, власт.- Философски алтернативи, 1996, № 3, 114 - 123.

Кръстева А. Културни нагласи и пренаписване на културната история.- Стратегии, 1996, №

2, 55 - 64.

Krasteva A. Еthnocultural pаnorama of Bulgaria.- Balkan forum, 1995, vol. 3, N 12, 235 - 247.

Кръстева А. Идентичност и различие.- Философски алтрнативи, 1994, N 4, 39 - 51.

Доклади на научни конференции

Anna Krasteva. Russians in Bulgaria: four waves – four types of integration.- Inclusion and exclusion of migrant communities sharing similar cultural backgrounds with their host societies, Berlin, 20.11.17

Anna Krasteva. Facts will not save (the youth) from fake. Citizenship will.- World Forum for Democracy, Panel “From fake to facts: how to strengthen ties among research, policy and society to counter populism”, Strasbourg, 8-10.11.17.

Anna Krasteva. Citoyennete dans la cite.- Sciences sociales dans la cite, Dijon, 7.11.17.

Anna Krasteva. Moderation and closing speech at the conference ‘Between the worlds: people, spaces and rituals” Sofia, 31.10.17.

Anna Krasteva. European Regional meeting on Development of value based statements. Bratislava, 30.10.17.

Anna Krasteva. E-citoyennete: devenir citoyen a l’ere numerique.- Cours inaugural a l’ESFAM, 2.10.17.

Anna Krasteva. Communication and (post)democracy: the triple populist innovativeness.- Democratic resistance to authoritarian trends in Europe today: legacies, framing and action, Belgrade, 23-24.09.17.

Anna Krasteva. Moderation and opening speech at Restructuring identities v managing minorities, Bertinoro, 15.09.17.

Anna Krasteva. Conspiration et corruption – les deux mega-discours de la transition post-communiste ratee.-Corruption et politique : histoire et sociologie, Avignon, 4-6.09.17.

Anna Krasteva. Refugees and migration in Bulgaria:challeges and solutions.- Bulgaria in the context of migration and challenges to European cohesion, Fulbright seminar in Bulgaria, Sofia, 24.07.17

Anna Krasteva. Youth between far-right populism and human rights.- Interrogating populism from the perspective of vulnerable minorities. Budapest, 17.07.17.

Anna Krasteva. Regularization of undocumented migrants in the context of the Global compact on refugees.- Regularization of undocumented migrants – international experience and possibilities in Bulgaria, Sofia, 21.06.17.

Анна Кръстева. Глобален договор за бежанците – анализ от политологична и правозащитна гледна точка. -Кръгла маса Глобален договор за бежанците, София, 20.06.17.

Anna Krasteva. La citoyennete creative post-communiste (conference pleniere). Questionner le tournant creatif : dispositifs, processus et representations, Varna 7-9.06.17.

Anna Krasteva. Civic activism in time of securitization- Securitization and human rights : human security in time of insecurity, Bangkok, 22-26.05.17

Anna Krasteva. Sofia – close city, open city.- Looking beyond the crisis: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance. Dubrovnik, 11-14.05.17

Anna Krasteva. Mainstreaming of extremism: human rights activists marginalized, violators of human rights heroized. Reflections from the Balkan migration route.- Liquid reconciliation: global perspectives, glocal realities, Sarajevo, 4-6.04.17.

Аnna Krasteva. Les mobilisations citoyennes entre la securisation et les droits.- Etat de droit, droits et securite humaine en temps d’insecurite, Sofia, 20.03.17.

Анна Кръстева. Политически употреби на религията в пост-комунистиеска пост-секуларна България.- Българо-американска конференция „Защита на свободата на вероизпведание и борба с дискриминацията и налисието по признак нарелигия и убеждения“, София, 14.03.17.

Анна Кръстева. Политически дилеми и ефекти от бежанската криза. – Политически и икономически последици от бежанската криза в Европа. София, 23.02.17.

Anna Krasteva. Migration, religion, European identity.- Religion and migration in the Mediterranean and Europe: research methods, analytics, and policy implications, The Fletcher School of Law and Diplomacy, US, 26-27.01.17.

Anna Krasteva. The role of national minorities in Serbia’s cooperation with Bulgaria and Romania.- Bilateral relations and the status of national minorities, Belgrade, 3.01.17.

Кръстева А. Президентски избори 2016: с гражданската енергия срещу гражданите и с популистката енергия срещу популистите.- Президентски избори 2016: кандидати, кампания, резултати, 16.11.16

Кръстева А. Колко национализми могат да се съберат на върха на една игла или как новият хегемонен дискурс взриви класическите кливиджи.-Политическата комуникация: президентски избори 2016г., НБУ, 3.11.16.

Krasteva A. Can we have security without freedom of movement.- Saving the European peace project: human security in times of crisis, Athens, 21-13.10.16.

Krasteva A. L’(e-)citoyennete contestataire ou la jeunesse entre l’extremisme et l’engagement.-Forum francophone de la jeunesse, Sofia, 13.0.16.

Krasteva A. Migration and integration: impact on women. Round table at the Congress of EPP-Women, Sofia, 7.10.16.

Кръстева А. Миграционна политика по време на миграционна криза: дисбалански в перспекивата на човешката сигурност.- Бежанската криза – предизвикателства преед българските институции. Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с бежанския проблем. София, 26.09.16.

Krasteva A. The post-communist rise of national populism.- Decline or eclipse of democracy in Europe’s new democracies? Belgrade, 24-25.09.16.

Krasteva A. Migration and Balkan borders in a European and human rights perspective.- European values and security faced with migration and refugee cries – a perspective from the civil society. Skopje, 20.09.16.

Krasteva A. Far-Right Youth. Breaking down or re-building the walls. Migration crisis, refugees and security in Southeastern Europe, Bertinoro, 16.09.16.

Krasteva A. The refugee crisis: political and civic perspectives.- workshop of RreCriRe (Horizon 2020 project), Aix en Provence.

Krasteva A. Civic engagement with refugees.- Syrian refugees ad civic response in Turkey: from humanitarian aid to human security. Istanbul, 25.06.16.

Модератор на панела „Перспективи за бъдещето на Европа“ на конференцията „Миграционната криза – дългосрочни последици за ЕС, София, 15.06.16.

Krasteva A. Crossing borders: the Balkan refugee road.- Intractable human rights situations and failed international responses to crisis, Venice, 9-14.05.16.

Krasteva A. La jeunesse extreme droite - enfants ou soldats des crises.- 25 ans de crises, contestations, mobilisations, 25.04.16.

Кръстева А. Търсещи убежище и нерегулярни мигранти: между секуритарна и правозащитна логика. Семинар „Човешки права“, 21.03.16

Кръстева А. Бежанската криза: секуритарни и хуманитарни дилеми.-Семинар ‘Миграционна политика’, 17.03.16.

Krasteva A. La critique des elites : de la radicalite a l’humour.- Le pouvoir des mots : reseaux, radicalisation, derision, Sofia, 14.03.16

Krasteva A. Human trafficking/smuggling and migration challenges.- Countering transnational organized crime conference. Tbilisi, 8-9.03.16.

Krasteva A. The Bulgarian post-communist migration model in a comparative perspective.-The EU as a forum of labor migration - entrepreneurship, exploitation, dignity, Forli, Italy, 3-4.12.15.

Krasteva A. Citoyennete contestataire: indignation, Internet, imagination. -Partis, elections et mouvements sociaux. Bucarest, 13-14.11.15.

Krasteva A. If borders did not exist Euroscepticism would create them: post-communist bordering discourses and images.- Borders and bordering in contemporary Europe. - Euroborderescapes policy and impact conference, London, 10-12.11.15.

Krasteva A. Protests and new mobilisations: the emergence of new contestatory postcommunist citizenship.- “The State is Us…” Protest against large-scale (construction) projects in Southeastern Europe, Munich, 4-5.11.15.

Krasteva A. Dealing with vulnerability of long-established and newly emerged marginalized groups through public policies and citizen mobilisations. Public hearings of the Committee on Regional Developent of the European Parliament, Brussels, 14.07.15.

Krasteva A. Euroropeanizarion of Balkan/Bulgarian borders.- Eurobordescapes workshop, Villard de Lans, France, 18-19.05.15.

Krasteva A. From greening of the activist Self to ‘Friends of refugees’ or the building of the post-communist contestatory citizenship.- Counterforces to populism, racism, Othering, Helsinki, April 27, 2015.

Кръстева А. Защо политическият екстремизъм е (предимно) младежко явление.- Младеж и политически екстремизъм, Червената къща, 24.04.15.

Krasteva A. Bulgarian radical right.- Perspectives on countering violent extremism for the transatlantic community and beyond. Austin, April 20-21, 2015

Кръстева А. Българските миграции: политики и пътища. Доклад на семинара „Мобилност. Миграции. Култура“ на Института за етнология и фолклористика на БАН, 31.03.15.

Kръстева А. Култура, иновации, развитие. Обобщение и синтез на международната конференция „Култура, иновации, развитие“, София, 20.03.15.

Krasteva A. Populist shifts, rise of extreme right and Othering in Europe: challenges and anti-discrimination strategies. The Bulgarian case.- Populist shifts, rise of extreme right and Othering in Europe: challenges and anti-discrimination strategies, Brussels, 4.03.15.

Krasteva A. Globalization, citizenship, new mobilizations.- “Citizenship and human security”, Istanbul, 25.01.05.

Krasteva A Les frontieres surinvesties: symboliquement, esthetiquement et politiquement.-Frontieres et mobilites, Grenoble, 15.01.15.

Кръстева А. Пост-преходни предизвикателства: популизмите.- 25 години промени – граници и периодизация на българския преход, институции и качество на демокрацията, София, 13-4.12.14.

Krasteva A. Nouvelles politiques publiques et/ou nouveaux citoyens.- Les etudes europeennes aujourd’hui : enjeux, objectifs, moyens, Paris, 6-8.11.14.

Krasteva A. Mobile Balkans: from ‘exit’ to ‘voice’.- Migrations, violence and human rights: the international action against trafficking in human beings, Sarajevo, Oct 24,2014.

Krasteva A. Being a Bulgarian abroad (from migration to mobility).- Balkan and Baltic states in united Europe, Sofia, 1-3.10.14.

Кръстева А. Миграция в бяло: от класическата уседналост до космополитния транснационализъм (пленарен доклад). –Българи в чужбина, чужденци в България, София, 29 – 30.09.14.

Кръстева А. Eвроскептицизмът между антиимиграционния и антибрюкселския дискурс.- Конференция „Аз работя за разнообразието“, София, 20.06.14.

Krasteva A. Politics and poetry of borders: western and eastern images and imaginaries.- First world conference “Post-cold war borders. Global trends and regional responses”, Joensuu, Finland and

St Petersbourg, Russia, June 9 – 13, 2014.

Krasteva A. The anti-capitalist impetus of eastern-european populisms.- Autocracy and market economy. The transformation in Eastern Europe and East Asia in comparison, Vienna, 15-17 May, 2014.

Krasteva A. Participation at the debate “The dual transformation revisited after 25 years: connections between demo-/autocracy and market economy”.- Autocracy and market economy. The transformation in Eastern Europe and East Asia in comparison, Vienna, 15-17 May, 2014.

Krasteva A. L’Europe face a ses nouveaux citoyens mobilises.- L’Europe face a ses nouveaux citoyens : des mobilisations aux elections, Sofia, 16.04.14.

Krasteva A. Mobile citizens : European challenges vs Balkan experiences.- Demography, multiculturalism, citizenship, LCC International University, Klaipeda, 4-5.04.14.

Krasteva A. Pour une francophonie transversale, innovante et ouverte.- L’etat des lieux de la francophonie en Bulgarie, Sofia, 25.03.14.

Krasteva A. Frontieres dynamiques: de la solidification politique a la liquefaction symbolique.-Frontieres et francophonie, Sofia, 16.03.14.

Krasteva A. Challenges and chances for security: Bulgarian and Balkan perspectives.- On the future of Southeast Europe, International security and economic issues: perspectives from the region,

St Edward’s University, Austin, US, 24-26.02.14.

Krasteva A. Re/de/construire les sciences sociales par les politiques scientifiques europeennes,

Caen, 3-4.02.14.

Krasteva A. Migration, retour, mobilite : les experiences diversifiees des medecins bulgares.-Migration et sante. Enjeux, tendances et impacts. Suceava, 29-30.11.13.

Krasteva A. Citoyennete europeenne, societe civie et media.- Citoyennete europeenne ou Europe citoyenne, Szeged, 8.12.13.

Krasteva A. Du populisme souriant au populisme attaquant.- Mobilites, diversite et populisme identitaire, Cluj, 17-18 octobre 2013.

Krasteva A. New populism: from attracting all to excluding some.- Managing diversities. Democratic challenges for a plural society on the way to a European citizenship. Bertinoro, 12-13.09.13.

Krasteva A. La nouvelle citoyennete numerique: acteurs, reseaux, engagements.- Francophonie et citoyennete numerique, Sofia, 16.10.13

Krasteva A. New populism: from attracting all to excluding some.- Managing diversities. Democratic challenges for a plural society on the way to a European citizenship. Bertinoro, 12-13.09.13.

Krasteva A. Lines, spaces, borders: images and imaginaries.- European border studies conference, mapping conceptual change in thinking European borders, Bergamo, 3-5.07.13 (резюме, с. 19 на програмата)

Krasteva A. La rue et l-e-rue.-La rue et l’e- rue, Sofia, 10.06.13.

Krasteva A. Internationalisation des sciences sociales (participation a la table ronde).- Quelles sciences humaines et sociales pour le 21 siecle ?, Caen, 6-7.12.12.

Krasteva A. Multilingualism and the individual (participation in the round table).- Language rich Europe. Multilingualism for stable and prosperous societies, London, 3-4.12.12.

Krasteva A. Mobile brains: Balkan perspectives.- Les migrations intra-europeennes a l’aube du XXI siecle. Perspectives pluridisciplinaires. Bordeaux, 29-30.11.12.

Krasteva A. Les etudiants bougent: migration ou mobilite scientifique?- Les programmes europeens de formation et de recherche dans ...

Курсове от текущия семестър: