Електронен каталог

проф. Мария Попова д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
Телефон:
+359 2 8110111
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Висше образование: радиоинженерство и акустика

Научни степени:

- Phd - Кандидат на техническите науки,

- DSc - Доктор на науките (на педагогическите науки)

Научно звание: Професор (Почетен професор на НБУ)

Преподаване: Семиотика, комуникации, култура

Длъжност в НБУ : Щатен преподавател, директор на докторска

програма по семиотика

Членство в научни организации:

Съюза на учените в България,

Българско семиотично дружество,

Международна асоциация за семиотични изследвания

Монографични трудове и книги:

- Оценка на разбираемостта и качеството на предавана-

та реч по телефонни канали,

- Съпоставителна фонетика и интонация,

- Процесът на речевото общуване,

- Точните методи и изследването на отношението

"творба - публика",

- Семиотика и комуникации.


Публикации:


1. Оценка на разбираемостта и качеството на предавана-

та реч по телефонни канали,

2.Съпоставителна фонетика и интонация,

3.Процесът на речевото общуване,

4.Точните методи и изследването на отношението

"творба - публика",

5.Семиотика и комуникации - учебник

Курсове от текущия семестър: