Електронен каталог

доц. д-р Мария Огойска

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 13:00-14:30 211 II Корпус
Петък 11:30-15:00 211 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: