Електронен каталог

ас. Мачей Иванович

ас. Мачей Иванович
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 12:00-14:30 414a I Корпус
Четвъртък 11:00-13:00 414a I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: