Електронен каталог

Теодора Спасова

Академична длъжност:
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
0898 487 569
Приемно време:

Професионална автобиография:


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име:СПАСОВА, Теодора Недева

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от -до): От септември 2007 г. – до август 2011

• Име и адрес на работодателя:УМБАЛ ” Свети Георги”ЕАД, База І

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНА И КРАНИОФАЦИАЛНА ХИРУРГИЯ

Бул. Пещерско шосе 66, Пловдив 4002, /www.unihosp.com/

• Вид на дейността илисферата Здравеопазване

на работа:

• Заемана длъжност: Координатор отделение

• Дати (от -до) От март 2003 г. – до август 2011

• Име и адрес на работодателя АЛА /Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители/, ул. Г. Измирлиев 63, Пловдив 4002, /www.ala-bg.org/

• Вид на дейността илисферата Работа по проекти / Здравеопазване

на работа

• Заемана длъжност Координатор проекти

Проекти:

• Намаляване броя на изоставените в домове в България новородени с вродена цепнатина на устната и/или небцето / Спонсорство: TRANSFORMING FACES WORLD WIDE /TFW/ и EUROPEAN CLEFT ORGANIZATION /ECO

• Създаване на регистър на пациентите с ВЦУН

• Изследване на причините и възможните методи за

превенция на вродените цепнатини на устната и небцето»/ Изследователска програма на EUROCRAN

• Дати (от -до) От март 2003 г.- до април 2012

• Име и адрес на работодателя УМБАЛ ” Свети Георги”ЕАД,

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНА И КРАНИОФАЦИАЛНА ХИРУРГИЯ -

НАЦИОНАЛЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНИ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

бул. Пещерско шосе 66, Пловдив 4002, /www.unihosp.com/

• Вид на дейността илисферата Здравеопазване

на работа

• Заемана длъжност Клиничен логопед

• Дати (от -.до) От април 2002 г. – до момента

• Име и адрес на работодателя НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео №21, София 1618, /www.nbu.bg/

• Вид на дейността или сферата Образование

на работа

• Заемана длъжност Хоноруван преподавател

• Дати (от - до)От февруари 1997 до оноември 2000 г.

• Име и адрес на работодателяГрафлин ЕООД / ЕТ Мега-Стил

Бул. Андрей Лявчев 6 /ж.к. Младост 3, бл.325, София

• Вид на дейността или сферата Реклама и дизайн

на работа

• Заемана длъжност Специалист продажби и реклама

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от - до)Март 2009 - Декември 2011 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организацияВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ул. Теодосий Търновски 2, Велико Търново 5000

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, ИИ на БАН, София www.cet-vtu.com

Специалност: МАРКЕТИНГ

• Наименование на придобитата квалификация Висше образование, степен МАГИСТЪР

по специалност МАРКЕТИНГ

01.03. – 01.04 2007 г

Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа “Света София” ЕООД Р гр. София /www.cpcentresof-bg.com/

Специализация: „Предречева рехабилитацияр оро-фациална

терапия и хранителна терапия”

1.10.2003 г. -

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

/www.nbu.bg/

Департамент: Когнитивна наука и психология

Докторска програма: Езикова и говорна патология

Тема на докторска дисертация:”Специфични говорни

нарушения при пациенти с вродена цепнатина на небцето.

Докторантура

• Дати (от - до)От октомври 1997 до юли 1999 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”,

бул. "Цар Освободител" 15, 1504 София, /www.uni-sofia.bg/

ДЪРЖАВНА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА “ЦАРИЦА ЙОАНА”

СЕКТОР ПО ФОНИАТРИЯ, ул. “Бяло море” 8, софия

• Наименование на придобитата квалификация

Висше образование, степен МАГИСТЪР

Специализация: ГЛАСОВИ НАРУШЕНИЯ

• Дати (от - до) От октомври 1993 до юли 1997 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”,

бул. "Цар Освободител" 15, 1504 София /www.uni-sofia.bg/

• Наименование на придобитата квалификация

Висше образование, степен БАКАЛАВЪР

Специалност: ЛОГОПЕДИЯ

МАЙЧИН ЕЗИК Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ

Изучаван в Основно училище, Средноспециално училище и Университет.

Сертификат за нива от II –ро до IV - то Център за външноикономическа подготовка на кадри при Министерство на Икономиката „CECIOS”

• Умения за четене Много добро

• Умения за писане Много добро

• Умения за разговор Много добро

ИСПАНСКИ

Сертификат за І - во и ІІ – ро ниво – Езиков център „ЛИНГВА МУНДИ” Пловдив /www.linguamundi.org/;

Сертификат за ІІІ – то ниво В 1 – международен Езиков център „Енфорекс” – Саламанка /www.enforex.com/;

ІІІ – то ниво В 2 и ¬IV – то ниво - индивидуални уроци Езиков център „Скрипта” – Пловдив /www.scrypta.com/;

• Умения за четене Отлично

• Умения за писане Отлично

• Умения за разговор Отлично

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ОТЛИЧНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ. РАБОТА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS, ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА MSOFFICE, ПОЗНАВАНЕ И РАБОТА С Adobe PhotoShop, Home Theatre y Power Director Pro. Работа със специализиран софтуер за диагностика, документация и съхранение на база данни.


Публикации:


• Spasova, T. “Estándar de la documentación de la patología del habla en casos de fisuras congénitas labiopalatales o palatales”, Logopedia y Foniatría, Recolección de materiales del Segundo Congreso de la ANLFB, CL “Romel”, Sofia, Bulgaria, noviembre de 2003.

• Anastassov , Y. , Spasova T., Nikolova, D. “ Tratamiento Multidisciplinario de los pacientes con fisuras congénitas labialea, labiopalatales y palatales”. Logopedia y Foniatría, Recolección de materiales del Segundo Congreso de la ANLFB, CL “Romel”, Sofia, Bulgaria, noviembre de 2003.

• Spasova, T. “Control Preliminar Logopédico (0 – 36 meses) de niños con fisuras congénitas labiales, labiopalatales y palatales. Libro para los padres.” ALA, Plovdiv, Bulgaria, enero de 2004.

• Spasova, T., Nikolova, D., Anastassv, Y “Asociación CATCH 22. Análisis de la producción del habla. Recolección de materiales de Conferencia Jubilar del Centro Logopédico del Estado, CL “Romel”, Sofia, Bulgaria, noviembre de 2004

• Nikolova, D., Anastassv, Y., Spasova, T. “Simptomatico de la Asociación CATCH 22.” Recolección de materiales de Conferencia Jubilar del Centro Logopedico del Estado, CL “Romel”, Sofia, Bulgaria, noviembre de 2004

• Anastassv, Y., Nikolova, D., Spasova, T. “Evolución de los métodos quirúrgicos de corrección de fisura palatina.” Recolección de materiales de Conferencia Jubilar del Centro Logopédico del Estado, CL “Romel”, Sofia, Bulgaria, noviembre de 2004

• Spasova, T. Diagnosis y terapia logopédicas en casos de fisura palatina”, libro, ALA, Plovdiv , Bulgaria, enero de 2005

• Spasova, T., Anasstasov, Y., “Speech Assessment in Children with Cleft Lip and/or Palate after Palatal Surgery, Recolección de resúmenes de IV CONGRESS OF THE BALCAN ASSOCIATION FOR PLASTIC , RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY & IX NATIONAL CONFERENCE ON PLASTIC SURGERY AND BURNS, Sofia, Bulgaria, mayo de 2005

• Anasstasov, Y., Spasova, T.

Recolección de resúmenes de IV CONGRESS OF THE BALCAN ASSOCIATION FOR PLASTIC , RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY & IX NATIONAL CONFERENCE ON PLASTIC SURGERY AND BURNS, Sofia, Bulgaria, mayo de 2005

• Spasova, T., Nikolova, D., Simov, R., Hatar, R., Anastassov, Y. “Análisis del habla de niños con fisura congénita labiopalatina o palatina después de tratamiento quirúrgico”, Recolección de resúmenes de la Sesión Científica Jubilar – 60 Aniversario de la Universidad de Medicina, Plovdiv, Bulgaria, noviembre de 2005

• Anastassov, Y., Nikolova, D., Simov, R., Spasova, T., Hatar, R., Moshekov, E., “Calificación de los resultados de 148 casos primitivos de fisura labial o labiopalatal operados según de método modificado de Milard”, Recolección de resúmenes de la Sesión Científica Jubilar –Aniversario 60 de la Universidad de Medicina, Plovdiv, Bulgaria, noviembre de 2005

• Nikolova, D., Simov, R., Hatar, R., Spasova, T., Moshekov, E., Anastassov, Y., “Característica de los pacientes con fisura labial, labiopalatal o palatal tratados en Plovdiv durante el periodo 1997 – 2005” Recolección de resúmenes de la Sesión Científica Jubilar – 60 años Universidad de Medicina, Plovdiv, Bulgaria, noviembre de 2005

• Anastsssov, K.,Y., Deformidades Congénitas Faciales, /libro Spasova, T., “Diagnosis y terapia de los trastornos específicos del habla en casos de fisuras labiopalatales o palatales” / 110 -120/, Poligraf Komers EOOD, Plovdiv, Bulgaria, 2006

• Spasova, T. “Evaluation of the Speech in Children with Cleft Lip and/or Palate before and after Pharyngoplasty” Recolección de materiales de Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Comunication Disorders, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, November 2008.

Курсове от текущия семестър: