Електронен каталог

проф. д-р Досю Досков

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: