Електронен каталог

гл. ас. д-р Кирил Кирилов

гл. ас. д-р Кирил  Кирилов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Природни науки
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 12:00-14:00 С1/22 I Корпус
Сряда 12:30-14:30 С1/22 I Корпус
Четвъртък 12:30-14:30 С1/22 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: