Електронен каталог

доц. Андроника Мартонова

доц. Андроника Мартонова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Изследователски център по когнитивна наука
Телефон:
0899638223
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доц. д-р Андроника Мàртонова, България, София

Доцент по научно направление 8.4. Театрално и филмово изкуство

Андроника Мàртонова (1974) е филмов критик, киновед-изследовател и университетски преподавател, с тясна специалност „Азиатско кино”. Доцент и ръководител на сектор "Екранни изкуства" в Институт за изследване на изкуствата (www.artstudies.bg) към Българската академия на науките.

Мàртонова е автор на редица научни и популярни публикации в областта на съвременните процеси в азиатското кино, световната и българската филмови култури. Един от основните акценти в нейната работа е архивистиката и изследванията върху междукултурните комуникации на България и Далечния Изток в различни исторически епохи: преди втората световна война, социализъм и пост-тоталитарен период. Автор в L`Europeo, Гласове и АРТизанин.

Гост-лектор в Националната академия за театрално и филмово изкуство ( НАТФИЗ),в Софийския университет "Св. Климент Охридски ", а от учебна 2019/2020 и в Нов Български Университет. Основните й курсове са "Естетика и история на азиатското кино", "Модерна и съвременна визуална култура на Азия" и "Южна, Източна и Югоизточна Азия във фокуса на документалното кино: дискурс, историчност и интерпретация". В НБУ води курса по "Аудиовизуално творчество" към Департамент "Масови Комуникации".

Завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов” (2001) в клас Кинознание при проф. Вера Найденова, с магистърска теза на тема „Екранизациите на Акира Куросава. Интерпретативни принципи”. През 2006 г. защитава ОНС Доктор пред СНС на ВАК, с докторат на тема „Киното на Далечния Изток: жанрово-повествователни структури и културно-естетически взаимодействия (края на ХХ и началото на ХХІ век)”. Докторантурата й е към БАН, Институт за изследване на изкуствата (ИИИзк), сектор „Екранни изкуства”, с научен ръководител проф. д.изк. Александър Янакиев. Втора магистърска степен по източноазиатско културознание придобива в СУ „Св.Климент Охридски”през 2008 г., Център за източни езици и култури. Дипломен ръководител на магистърската теза „Интерпретации на древния театрален трактат Натяшастра и традиционната индийска поетика в индийския филм „Девдас” е доц.д-р. Галина Русева-Соколова (Индология).

От 2006 до момента Андроника Мàртонова е на щатна длъжност в Институт за изследване на изкуствата (БАН). През 2012 г. спечелва конкурс за академична длъжност доцент с хабилитационен труд на тема „Короните на Хануман. Образи на културната идентичност в съвременното тайландско кино”.

В качеството си на филмов критик е била многократно член на жури в различни международни филмови фестивали. През 2018 – член на международното жури за късометражно българско кино на „Златна роза”. От квотата FIPRESCI и NETPAC е била в състава на журита във Варшава (Полша), Банкок (Тайланд), Бризбейн (Австралия), София (България), Алмати (Казахстан), Битоля (Македония), Кочин (Индия), Владивосток (Русия). През 2015 г. и 2016 г. Мàртонова е номинирана от Съюза на българските филмови дейци и Българска филмова академия за националния приз за оперативна критика. Други награди: 2008 - Награда за най-добра книга на Съюза на българските филмови дейци за книгата "Йероглифът на киното" (изд. Панорама), категория "Теория и история на киното"; 2009 – награда „Проф. Марин Дринов” на БАН – най-високото отличие за млади учени; 2011 – приз на Ikuo Hirayama Centre (Япония, част от Silk Road – Ikuo Hirayama Museum) за изследователска работа в архивистиката и киното.

Участие в научни проекти:

2000 – „Енциклопедия на българското кино” - Титра филм, проф. д. изк. Александър Янакиев.

2006 – „Interpretation of Traditional Korean Cultural Values in Modern Korean Cinema” - KOFIC - Korean Film Council, Republic of Korea, СУ „Климент Охридски – ЦИЕК, Кореистика и НАТФИЗ.

2012 – „БААРТИ” (Български арт архиви, ресурси и технологии за изследване) – субсидиран от ФНИ, към БАН, Институт за изследване на изкуствата.

2015 – „Проект „Кинозвезда” (посветен на 100 години Българско кино), реализиран в ГЛАСОВЕ, субсидиран Национален фонд „Култура” (НФК) в Конкурса за критическа литература и категория „Рубрики”.

2015 – „Платформа за изкуства” – електронно издание за оперативна критика на Институт за изследване на изкуствата, БАН.

2015 – „Establishment of a Combined Education and Research System for Root-taking and Spreading of Korean Studies in Eastern Europe” - Academy of Korean Studies, Seoul - Republic of Korea, СУ „Климент Охридски – ЦИЕК, Кореистика.

2017 – „Art Interactions between Romanian and Bulgarian Lands” (15th - 20th Century) Oprescu Institute Art History - Bucharest, Romania и Институт за изследване на изкуствата, БАН.

2017 – „Посттоталитарно българско кино – модели и идентичности” – субсидиран от ФНИ към Сектор Екранни изкуства, Институт за изследване на изкуствата, БАН.

Медии, PR и продукции:

2018 – 2019 АРТизанин – оперативна критика

2016 – до момента – Платформа за изкуства – оперативна критика

2014 – 2016 - Гласове – оперативна критика

2010 - 2019 - Л`Еуропео – История и култура на Азия

2009-2010 - Тв7 – Водещ кинорубрика в предаването за култура „5 по Рихтер”

2007-2009 – сп. Мениджър

2005-2007 – в. Пари – гл.редактор на културния отдел „Пари Уикенд”

2003- 2004 – радио Джаз ФМ, водещ заедно с Александър Янакиев на кино предаването „Екранисимо”

1999 – 2003 – в. Капитал – приложение за култура „КапитЕл”, оперативна критика

1999 – 2001 – БНР, емисии за чужбина „Радио България”, репортер Култура

1998 – 1999 – RFI Bulgarie – репортер премиерен кино-афиш

Участия в други медии: вестници „Демокрация”, “Сега”, “Култура”, в списанията “Кино”, “Сега”, “Кинохит”, “Балканите +”, “Графити”, „Абоба”, „Паралели”, “ЛИК”, „Кино и време”, Телевизии: БНТ „Денят започва с култура”.

Връзки с обществеността и продукции:

2010 – директор продукция на филма „Пътуване” (реж. Радостина Нейкова).

2009 – координатор продуцентско звено на филма „Аве” (реж. Константин Божанов).

2004 – PR на френско-българските продукции „Последният бей на Балканите” (реж. Мишел Фавар) и „Премълчавана любов” (реж. Кристиян Фор) към продуцентска къща “СОФИЛМ - Патрик Сандрен.

2002 – 2004 – PR на “Международни медийни събития – Албена”, реализирани от фондация “Телевизионен свят”, с президент Георги Кузмов.

1999 – 2003 – PR на Международен София филм фест, с директор Стефан Китанов.

Международен тренинг и изследователска мобилност

August 24 – September 16, 2018 – Edicational training on Chinese culture, tradition and contemporary visual trends (Beijing and Tianjin, China) in HANBAN, Confucius Institute headquarter and BLCU (Beijing Language and Culture University).

August 1-18, 2013 – Jugoslovenska Kinoteka (Yugoslav Film Archive and Cinemateque), Belgrad. Serbia. Research visit.

May 27- 30, 2009 – Charles University, Prague, Czech Republic. Participating in international workshop for early career researchers New perspectives for Asian Studies in The Humanities, CCK-F Humanities Spring 2009 II, granted by European Science foundation

September 10-30, 2001, Subject – Cultural journalism and EU

XIXème Université d’été francophone pour les jeunes journalistes et culturologistes: Les réalités des frontières en Europe [in French]; (19th Francophone Summer University for young journalists and culturorlogists: The realities of borders in Europe)

Educational institution: University Marc Bloch (Strasbourg ІІ), Strasbourg, France

Organized by Non-profit Association Transeuropéennes/assemblée pour traduire entre les cultures (Paris, France) with the cooperation of University Centre for Journalism Studies, ARTE Television, Marc Bloch University (Strasbourg). With the support of: The French Ministry of Foreign Affairs, The Council of Europe, The European Foundation for Culture, The Regional Council of Alsace, The General Council of the Lower Rhine, The Charles Veillon Foundation.


Публикации:


Mартонова, А.. Приливите на отсъствието - Азиатското кино на София Филм Фест 2019. АРТизанин, 22-23, Аргос, 2019, ISSN:2535-1273, 90-94

Курсове от текущия семестър: