Programs Listing

Prof. Evgenia Ivanova, DSc

Academic position:
професор
Department:
Политически науки
Phone number:
0887 520 777
Office hours:

Professional biography:


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име Иванова Евгения Любомирова

E-mail j_lubivanova@abv.bg

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) 2001-

• Име и адрес на работодателя Нов български университет

Ул. „Монтевидео” 21, София

• Вид на дейността или сферата на работа Балканистика, антропология, етническа политика

• Заемана длъжност Преподавател, доктор на науките от 2009, професор от 2011

• Основни дейности и отговорности Преподавателска и академична дейност

• Дати (от-до) 1996-2001

• Име и адрес на работодателя Институт за източноевропейска хуманитаристика

Ул. „Кирил Видински” 2, София

• Вид на дейността или сферата на работа Антропология, социология, политически науки, история

• Заемана длъжност Председател на Управителния съвет

• Основни дейности и отговорности Академична и административна дейност

• Дати (от-до) 1991-1998

• Име и адрес на работодателя Издателска къща „Избор”

Пл. „Александър Батенберг” 4

• Вид на дейността или сферата на работа

• Заемана длъжност Редактор и издател на сп. „Избор” и международното му приложение „Изток-Изток”

• Основни дейности и отговорности Издателска и редакторска дейност

Авторска дейност

• Дати (от-до) 1980-1992

• Име и адрес на работодателя Научен институт по културата

Бул. „Драган Цанков” 4

• Вид на дейността или сферата на работа История и теория на културата (етнокултура и фолклор)

Социология на културата

• Заемана длъжност Научен сътрудник и старши научен сътрудник ІІ ст.

• Основни дейности и отговорности Академична дейност

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 1977-1980

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Научен институт по културата

• Основни предмети/застъпени професионални умения Аспирантура по социология на културата

• Наименование на придобитата квалификация Кандидат на философските науки

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Доктор

• Дати (от-до) 1971-1976

• Име и вид на обучаващата или образователната организация ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”

• Основни предмети/застъпени професионални умения Театрознание

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Магистър

МАЙЧИН ЕЗИК български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

френски

• Четене отлично

• Разговор

отлично

ДРУГИ ЕЗИЦИ

английски

• Четене добро

• Разговор

добро

ДРУГИ ЕЗИЦИ

полски

• Четене добро

• Разговор

добро

ДРУГИ ЕЗИЦИ

руски

• Четене добро

• Разговор

добро

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. Управление на издателска къща – издателска къща „Избор”

Управление на проекти – Институт за източноевропейска хуманитаристика, Нов български университет

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. Работа с компютър

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не са споменати по-горе. Автор на сборници с разкази и два романа, единият от които - удостоен с приза „Роман на годината” за 2008.


Publications:


Публикации след 2000 г.

2013

Помаците: версии за произход и съвременна идентичност, сборник (съст., предговор), С.

Идентичност и идентичности на помаците в България, В: Помаците: версии за произход и съвременна идентичност, С., студия

Паметта за комунизма: носталгия, травма, присмех, смях, забрава, В: Българският комунизъм. Дебати и интерпретации, С., студия

Consensuses of the Bulgarian Historical Memory (with Kelbetcheva, Е.), In: Balkans in the Turkish History, Istanbul, студия

Langolo emberek, pislakolo orszag. Bolgar tavasz 2013 (with Krasztev, P.,), Elet es irodalom, augusztus, статия

2012

Места на памет: България и Сърбия, В: … първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения, студия, С.

Идентичност и идентичности на помаците в България, „Либерален преглед”, 11.03, http://www.librev.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1516&Itemid=194

Колебливата идентичност като плашило, „Култура”, бр. 12, 30.03.2012

Консенсуси на българската памет (в съавторство с Евелина Келбечева), „Либерален преглед”, 01.04, http://www.librev.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1537&Itemid=194

Мъчениците като разединител, „Култура”, бр. 23, 15.06

2011

Отхвърлените “приобщени” или процеса, наречен “възродителен”. 1912-1989, С., монография, второ издание

„Турското робство” като място на памет. Резултати от теренно изследване, Slavia Meridionalis,11, Warszawa, студия

Consensuses of the Bulgarian Historical Memory (with Evelina Kelbetcheva), “Balkanistic Forum”, 3

Гробът на владетеля като обозначител на територия: локална, династическа, сакрална, национална, НБУ, Годишник на департамент „История”, т. ІІІ, студия

Минало несвършващо. Теренно изследване „Топоси на историческата памет, съставител, С., сборник

Консенсуси на българската памет, В: Минало несвършващо. Теренно изследване „Топоси на историческата памет, С., студия

Къде сме ние? Опит за съизмерване, В: Минало несвършващо. Теренно изследване „Топоси на историческата памет, С., студия

Консенсуси на българската памет. Резултати от теренно изследване „Топоси на историческата памет”, „Култура”, бр., 11.02, статия

Мъчениците като обединител?, „Култура”, бр. 22, 10.06, статия

2010

България в Европа: лъскат саби, щитове, В: Демокрацията в България през ХХІ век, Велико Търново, статия

ДПС – казус или кауза?, В: Избори 2009: Европейски, парламентарни, кметски, С., статия

Traditionelle Toleranz und moderne Angste, Kulturrisse, Heft 4, Dezember, Wien, статия

Мултиплициране на “българщината”, В: 1989, С., студия

Как помним комунизма?, „Култура”, 05.02, статия

България в Европа: лъскат саби, щитове…, „Култура”, 31.03, статия

2009:

Изобретяване на памет и забрава. „Падналото царство” и „последния владетел” в националната памет на сърби и българи, С., монография

Изобретяването на традицията. Денят на падналите за свободата на отечеството в сръбската и в българската традиция, В: Етноси, култури и политики в Югоизточна Европа, Юбилеен сборник в чест на проф. Цветана Георгиева, С., студия

Изобретяване на травматична памет: Батак 2007, „Балканистичен форум”, 1-2-3, студия

Трите степени на сатанизацията, „Култура”, 24.07, статия

2008:

Османското завладяване на Балканите: митотворчески интерпретации, В: Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева, т. 2. Съвременност – етноложки дискурси, С., студия

Деградация на политическото: Благоевград, Кирково, Несебър, В: Местни избори 2007, С., статия

Манастирските потайности на българския Запад, „Култура”, 07.11., статия

Мнозинство от невинни прецакани българи, „Балканистичен форум”, 1-2, студия

2007:

Колебанията на комшулука, В: Батак като място на паметта, С., статия

Падането на сръбското и на българското царство: юначество и мъченичество, „Литературна мисъл”, 2, студия

Мнозинство от невинни прецакани българи, В: Страх и жажда за възмездие. Обобщени резултати от теренното изследване “Избирателя на “Атака”: опит за портрет”, Студии на департамент “Политически науки”, Нов български университет, студия

Падането на сръбското и на българското царство: юначество и мъченичество, http://www.ilit.bas.bg/bi/, студия

Балканският ХІХ век, „Култура”, 12 октомври, статия

2006:

The “Renaming Process” among the Pomaks: Thirty Years Later, In: Forced Ethnic Migrations on the Balkans: Consequenses and Rebuilding of Societies, Sofia-Tokyo, статия

Историята като отказ от екстаз, “Култура”, бр. 14, 14 април, статия

Мнозинство от невинни прецакани граждани, “Култура”, бр. 40, 17 ноември, статия

2005:

Тъмните богове на балканския национализъм, Приложение към в. “Култура”, 17-18, 13 май, студия

Османското завладяване на Балканите: митотворчески интерпретации, Slavia Meridionalis, Studia linguistika slavica et balkanica, 5, Warszawa, студия

Балканите: съжителство на вековете. Изследване върху (не)състояването на балканската модерност, С., монография

Pragmatic Sacrality: the Discovery of Tolerance, In: Interethnic Relations and Politics of Multiculturalism: Between Southeast Europe and Southeast Asia, Sofia, студия

2004:

Малцинства и глобализация, В: Глобализацията и новите граници на политическото, С., статия

Османското завладяване на Балканите: митотворчески интерпретации, “Българска етнология”, 2, студия

Местни избори 2003 - етнически или политически вот? Община Кирково, област Кърджали, “Социологически проблеми”, 1-2, студия

2003:

Огледалните образи на другостта, Култура, бр. 15 (11 април), статия

Self-Identity of the Pomaks in the Bulgarian Part of the Rhodopes Mountains (1992-2001), In: Ethnic Identities and Political Action in Post-Cold War World, Papers of V-th International Symposium, Xanthi, Greece, July 16-18, статия

A komsuluk nyilik-csukodik, Haemus, Budapest, 2, статия

2002:

Политическия договор на една етническа партия, В: Етническите малцинства в президентски избори 2001, С., статия

Отхвърлените “приобщени” или процеса, наречен “възродителен”. 1912-1989, С., монография

Колебанията на комшулука, “Култура”, бр.18 (10 май), 2002, статия

Identitat und Identitaten der Muslime in Bulgarien: ethnische, religiose und politishe aspekte, In: Turken in Deutschland, Turken in Bulgarien, Universitat GH Essen, статия

Балканските национализми като компенсаторни идентичности, В: Дебатът върху историята в контекста на интеграционните процеси на Балканите, Die Stiftung fur Liberale Politik, статия

2001:

Отказ от амнезия (“Възродителния” процес), “Култура”, 26 януари, статия

Полезното чудо. Етно-социологическо изследване на сакралния център Кръстова гора, С., сборник студии – автор, редактор и съставител

Родопите като път и граница, сб. Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно, С., студия

“Българи’72”, “Демократически преглед”, 46, пролет, студия

Тюрбето на Саръ баба над с. Момчиловци, Смолянско, “Българска етнология”, 3, статия

The Rhodope Mountains as a Road and а Border, Ethnologia Balkanica, 5, студия

Holy Men and Utility: The Turbe of Sari Baba at Momchilovci near Smolian, In: Ethnology of Sufi Orders: Theory and Practice, London-Sofia, статия

Courses from the current semester: