Електронен каталог

проф. Кристиан Банков д.н.

проф. Кристиан Банков д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
Телефон:
+359 2 8110111
e-mail:
Приемно време:
Вторник 16:15-18:15 306 II Корпус
Четвъртък 18:00-19:30 306 II Корпус

Професионална автобиография:


Кристиан Банков (роден 1970 г.) от 2011 г. е професор по семиотика в Нов български университет и от 2007 г. директор на Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания. Той е ръководител на организационния екип на 12. световен конгрес на Международната семиотична асоциация(2014 г.). Неговият интерес към семиотиката датира от началото на деветдесетте години, когато като студент в Болоня посещава курсовете на проф. Уго Воли и на проф. Умберто Еко. Банков се дипломира през 1995 г. и оттогава преподава семиотика в НБУ. През 2000 г. той защитава докторат в Хелзинкския университет под ръководството на проф. Еро Тарасти. През март 2006 г. му е присъдено научното звание „доцент по съвременни философски учения (семиотика)“, а през 2011 г. заема академична длъжност „професор по семиотика“. В момента проф. Банков е генерален секретар на Международната асоциация за семиотични изследвания, избран на 12. конгрес на Асоциацията, проведен в НБУ, София.

Научните интереси на проф. Банков първоначално са в областта на континенталната философия на езика, философията на Бергсон и екзистенциалната семиотика. След това той ориентира изследователската си дейност към социосемиотиката и проблемите на идентичността. След 2005 г. изследва консумативното общество, а през последните няколко години неговият интерес е насочен към новите медии и дигиталната култура.

Кристиан Банков е автор на четири книги и на множество статии на български, английски и италиански език. Развива и мащабна международна дейност, като от 2006 г. насам е главен организатор на ежегодната Международна ранноесенна школа по семиотика (EFSS), а от 2007 г. е представител на Балканите в изпълнителния съвет на IASS/AIS.


Публикации:


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ИЗЯВИ

на Проф. д-р Кристиан Банков

Publications 2020

4 books:

? Intellectual Effort and Linguistic Work: Semiotic and Hermeneutic Aspects of the Philosophy of H. Bergson, Acta Semiotica Fennica Vol. IX, Helsinki 2000, 168 p.

? Семиотични тетрадки Част I: уводни лекции по семиотика, изд. на Нов български университет, София, 2001 г. 143 p. (Semiotic notebooks: introductory lectures in semiotics)

? Семиотични тетрадки Част II: Семиотика, памет, идентичност, изд. на Нов български университет, София, 2004 г. 164 p. (Semiotic notebooks II: Semiotics, Memory, Identity)

? Консумативното общество, ЛИК: София, 2009 г., 264 p. ISBN 978-954-607-779-0 (The Consumer society)

Edited books:

? Научна редакция на книгата Материя и памет на Анри Бергсон (от френски), София: издание на НБУ, 2002. (editor and author of the preface of the book Matter and Memory by Henry Bergson)

? Научна редакция на книгата Прагматизъм на проф. Иван Саръилиев, София: издание на НБУ, 2002. (editing and author of the preface of the book Pragmatism by Ivan Sarailieff)

? Съставителство на сборник Семиотиката в действие: Reader за деветата ранноесенна школа по семиотика, София: изд. НБУ, 2003. (editor of the book Semiotics in Action: a Reader for the Ninth Early Fall School of Semiotics 2003)

? Съставителство на сборник EFSS’2003 Sign Theories in Use, (на английски) София: изд. НБУ, 2004. (Editor of the book EFSS’2003 Sign Theories in Use)

? Научна редакция на книгата Кант и птицечовката на Умберто Еко (от италиански), София: Дом на науките за човека и обществото, 2004. (editor of the Bulgarian edition of the book by Umberto Eco Kant and the Platypus 1997)

? Съставителство и научна редакция на сборник EFSS’2004 Culture and text, (на английски и български). София: изд. НБУ, 2005. (editor of the volume EFSS’2004 Culture and text)

? Съставителство и научна редакция на сборник Semiotics and Genre, Volume XI* EFSS’2005, София: изд. на НБУ, 2006, 94 с., на английски и френски. (editor of the Volume XI* EFSS’2005 Semiotics and Genre, (in English and French) Sofia: NBU publishing house).

? Съставителство и научна редакция на сборник Семиотика и жанр, Том XI* EFSS’2005. изд. на НБУ, 2006, 175 с. (Editor of the volume Semiotics and Genre (in Bulgarian) from the EFSS 2005).

? Съставителство и научна редакция на сборник Семиотиката в действие 2007: Лекции и доклади по семиотика, София: изд. на НБУ, 2008. (Editor of the volume Semiotics in Action 2007: A reader in Semiotics, Sofia: NBU publishing house)

? Съставителство и научна редакция на книгата на Еро Тарасти Екзистенциална семиотика, София: НБУ, 2009, 336 с. (Editor in chief of the Bulgarian edition of the book Existential Semiotics by Eero Tarasti, Sofia: NBU Publishing house, 336 p.)

? Съставителство и научна редакция на електронно издание Vers les deux sources de la morale et de la religion (на френски), заедно с Владимир Градев, Sofia: NBU, 2010 (ISBN 978-954-535-614-8) (http://ebox.nbu.bg/berg2/) (editor of the volume Vers les deux sources de la morale et de la religion (in French), Sofia, NBU Publishing house).

? Съставителство и научна редакция на сборник Семиотиката в действие 2011: Лекции и доклади по семиотика, София: изд. на НБУ, 2011, 201 с. (ISBN 978-954-535-671-1) (Editor of the volume and author of the preface of Semiotics in Action 2007: A reader in