Електронен каталог

д-р Мариета Станчева

Академична длъжност:
Департамент:
Икономика и бизнес администрация
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: