Електронен каталог

Мина Карпузова

Академична длъжност:
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Департамент „Икономика“ в Нов български университет;

Тема на дисертацията „Алтернативни бизнес модели в сферата на кръговата икономика в ЕС“.

През 2021 г. завършва отлично магистърската степен по „Екологични експертизи и контрол“ в Нов български университет. Притежава две бакалавърски степени по:

 Бизнес управление в туризма и хотелиерството в гр. Люцерн, Швейцария;

 Специалност „Маркетинг“, УНСС, София.

 Настоящ член на сдружението „Въздух за здраве “, София, България;

 Настоящ координатор на Лаборатория за практики на устойчиво развитие, НБУ, София, България;

 През 2014 г. е стажант по международни икономически отношения в Постоянното представителство на Р. България към ООН, Женева, Швейцария.

Основните ѝ научни публикации са с тематична насоченост в сферите на алтернативните и зелени бизнес модели, устойчивото развитие, кръговата икономика и промените на потребителското поведение.

През 2022 г. получава научна награда на Института за икономически изследвания при БАН по случай националния конкурс „Млад икономист – 2022 г. с тема „Зелените бизнес модели –стратегическо конкурентно предимство“.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: