Логопедия (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя висококвалифицирани научни кадри, които могат да провеждат както фундаментални, така и приложни научни изследвания в различни сфери на езиковата и речевата патология и сродни направления.

Обучението на докторантите се реализира чрез участието им в докторски курсове, научни конференции, симпозиуми, специализирани международни семинари и специализации и др., преподавателска, експертна и консултативна дейност, супервизия на стаж и практически дейности на студенти в бакалавръски и магистърски програми в областта, участие в проекти, публикации и научноизследователската и практическата дейност в областта на езиковата и речевата патология.

прочети още
Логопедия (на английски език)
  • проф. Ивайло Търнев, д.н. LOGD157 Латерализация на когнитивните процеси
  • проф. д-р Виолета Боянова LOGD153 Невроизобразителни техники за диагностика на комуникативните нарушения
  • доц. д-р Маргарита Станкова LOGD152 Методология на научното изследване LOGD154 Коморбидност в логопедията – диагностика и терапия LOGD156 Увреждания, медицина, права на човека и справедливост
  • доц. д-р Полина Михова LOGD151 Съвременни методи за изследвания в логопедията MEDD950 Високотехнологична медицина и обществено здраве