Исторически изследвания

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма „Исторически изследвания” на НБУ се стреми да отговори на необходимостта от подготовка на високо специализирани специалисти, които да познават и интерпретират професионално миналото и генезиса на проблемитe, с които се сблъскват България, Европа и света в настоящето. Целта е да бъдат подготвени млади учени, които да работят в областта на българската история от Средновековието до наши дни, балканистиката, османистиката, новата и най-нова история. Повишеният интерес в историографията, медиите и обществото към Източна Европа и Балканите, като част от европейското пространство, изисква задълбочено изучаване, познаване и представяне на историческото наследство на региона като важна част от културното многообразие на европейското минало.

прочети още
Исторически изследвания
  • проф. Пламен Дойнов, д.н. HISD207 История и литература
  • проф. д-р Веселин Методиев HISD202 Методология на историческото изследване HISD203 История, извори и историография HISD204 Индивидуална работа с докторанта HISD205 Актуални дискусионни проблеми в световната историография
  • проф. д-р Христо Тодоров HISD206 Философия на историята
  • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. HISD202 Методология на историческото изследване HISD203 История, извори и историография HISD204 Индивидуална работа с докторанта HISD205 Актуални дискусионни проблеми в световната историография
  • доц. д-р Живко Лефтеров HISD202 Методология на историческото изследване HISD203 История, извори и историография HISD204 Индивидуална работа с докторанта HISD205 Актуални дискусионни проблеми в световната историография
  • доц. д-р Зарко Ждраков HISD202 Методология на историческото изследване HISD203 История, извори и историография
  • доц. д-р Мартин Осиковски HISD202 Методология на историческото изследване HISD203 История, извори и историография HISD204 Индивидуална работа с докторанта HISD205 Актуални дискусионни проблеми в световната историография
  • доц. д-р Светла Янева HISD202 Методология на историческото изследване HISD203 История, извори и историография HISD204 Индивидуална работа с докторанта HISD205 Актуални дискусионни проблеми в световната историография