Медии и обществени комуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на медиязнанието и на сродните му научни области, които реализират творческите си способности в научноизследователска и преподавателска работа.

прочети още
Медии и обществени комуникации