Методика на обучението по съвременни езици

Кратко представяне на програмата:

Програмата е в областта на ученето и преподаването на съвременен език.

Завършилите програмата получават задълбочени познания в избраната изследователска сфера, умения за самостоятелен анализ и извършване на научно изследване в областта на езиковото обучение, възможности за самостоятелно формулиране на научен проблем, за извършване на експериментална и теоретична подготовка за решаването на този проблем, както и преподавателски умения за прилагане и оценяване на нови модели на езиково обучение.

прочети още
Методика на обучението по съвременни езици