Обща психология

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя висококвалифицирани научни кадри, които могат да провеждат както фундаментални, така и приложни научни изследвания в различни сфери на психологията и сродни науки.

Обучението на докторантите се реализира чрез участието им в докторски курсове на НБУ, национални и международни научни конференции, симпозиуми, семинари, специализации и др., организирани от департамент "Когнитивна наука и психология" на НБУ, Изследователския център па когнитивна наука и други институции, осъществяващи учебен процес и научноизследователска и практическа дейност в областта на психологията.

прочети още
Обща психология
  • проф. Ивайло Търнев, д.н. COGD219 Неврогенетика
  • проф. д-р Елена Андонова COGD211 Моно- и билингвизъм COGD212 Телесност и познание
  • проф. д-р Емилия Алексиева PSYD105 Психологически изследвания в клиничната практика
  • проф. д-р Лилия Гурова COGD217 Репрезентация на понятията и процесите на категоризация
  • проф. д-р Морис Гринберг COGD201 Когнитивни процеси при социални и икономически взаимодействия ( теория на игрите) COGD202 Динамични модели в когнитивната наука COGD203 Конекционистки модели в когнитивната наука COGD204 Когнитивно моделиране за интелигентни виртуални агенти и системи COGD209 Когнитивни архитектури COGD216 Методът на проследяване на погледа при изучаването на когнитивните процеси
  • доц. д-р Милена Мутафчиева COGD205 Аналогия и познание PSYD103 Теории на развитието в жизнения цикъл
  • доц. д-р Пенка Христова COGD205 Аналогия и познание COGD206 Механизми на конструктивната памет COGD207 Контекстни ефекти върху когнитивните процеси COGD210 Аналогия и емоции
  • гл. ас. д-р Армине Джанян COGD211 Моно- и билингвизъм COGD212 Телесност и познание
  • гл. ас. д-р Евгения Христова COGD201 Когнитивни процеси при социални и икономически взаимодействия ( теория на игрите) COGD216 Методът на проследяване на погледа при изучаването на когнитивните процеси