Древният Египет в Класическата епоха

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение в областта на религията и културата на Древния Египет и египетските езици, подготвя за самостоятелно четене и превод на древноегипетски текстове, за писане на научни текстове и работа в научни експедиции в Египет. Обучението в програмата преминава през курсове по мит и ритуал, царската власт, храмове, свещени книги, слънцепоклонничество, военно дело, медицина, архитектура на Древен Египет, по сравнителна граматика на египетския език, превод и коментар на древноегипетски произведения. Извънаудиторните учебни форми включват практики, теренни изследвания, семинари и курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Древният Египет в Класическата епоха
  • проф. Сергей Игнатов, д.н. MSCM218 Проект: Търсене на научна информация в интернет MSCM530 Проект: Магията в Древен Египет MSCM536 Слънцепоклонничеството в Древен Египет MSCM554 Семинар: Слово и изображение - I част MSCM555 Cеминар: Слово и изображение - II част MSCM689 Отвъдното в представите на древните египтяни MSCM691 Царската власт в Древен Египет MSCM900 Литература на Древен Египет MSCM901 Египетски език MSCM902 История и култура на Древен Египет MSCM904 Изкуство на Древен Египет MSCM926 История на Средното Царство MSCM927 История на Новото Царство MSCM929 Cеминар: Свещените места на Древен Египет - I част MSCM930 Cеминар: Ежедневният живот в Древен Египет MSCM931 Египтологичен семинар - I част MSCM932 Проект: Отвъдното в представите на древните египтяни MSCM946 Cеминар: Свещените места на Древен Египет - II част MSCM954 Староегипетски език MSCM955 Новоегипетски език MSCM990 История на Старото царство MSCM994 Литература и политика в Древен Египет MSCM999 Стаж
  • доц. д-р Емил Бузов MSCM217 Проект: История и Средното царство MSCM220 Проект: Подготовка на текст за научна публикация I част MSCM694 Древноегипетската дидактична литература MSCM695 Военното дело в Древен Египет MSCM905 Историческа география на Древен Египет MSCM907 История на Египтологията MSCM935 Практика в библиотека или научен институт - I част MSCM938 Практика в библиотека или научен институт - II част MSCM945 Медицината в Древен Египет MSCM993 Професии и занаяти в Древен Египет MSCM999 Стаж
  • доц. д-р Теодор Леков MSCM218 Проект: Търсене на научна информация в интернет MSCM219 Проект: Храмът в Древен Египет MSCM530 Проект: Магията в Древен Египет MSCM554 Семинар: Слово и изображение - I част MSCM555 Cеминар: Слово и изображение - II част MSCM689 Отвъдното в представите на древните египтяни MSCM690 Магията в Древен Египет MSCM692 Светът на древноегипетската гробница MSCM693 Храмът в Древен Египет MSCM901 Египетски език MSCM902 История и култура на Древен Египет MSCM903 Въведение в египетската йероглифика MSCM906 Религия и митология на Древен Египет MSCM908 Свещените книги на Древен Египет MSCM920 Мит и ритуал в Древен Египет MSCM929 Cеминар: Свещените места на Древен Египет - I част MSCM930 Cеминар: Ежедневният живот в Древен Египет MSCM931 Египтологичен семинар - I част MSCM932 Проект: Отвъдното в представите на древните египтяни MSCM944 Астрономия и математика в Древен Египет MSCM946 Cеминар: Свещените места на Древен Египет - II част MSCM991 Тиванският некропол - история и археологически изследвания MSCM992 Визуалният образ в Древен Египет MSCM994 Литература и политика в Древен Египет MSCM999 Стаж