Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата се води на английски език и съчетава филологическите познания с философията и културата на британското и американското общество в исторически план. Обучението преминава през курсове по съвременни аспекти на американистиката и британистиката, постмодернизъм в американската и британската литература, съвременна британска и американска философия, културна история на английския език.

прочети още
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. MABM101 Съвременни аспекти на американистиката MABM102 Съвременни аспекти на британистиката MABM106 Genius loci в американската литература MABM111 Стаж: Учебна конференция MABM112 Практика: Изследователска група - Американистика MABM113 Семинар: Перспективи на американистиката - ad hoc MABM202 Американската мечта като социокултурен феномен MABM207 Постмодернизмът в американската литература MABM211 Стаж: Учебна конференция MABM212 Практика: Изследователска група - Британистика MABM213 Семинар: Перспективи на американистиката - ad hoc MABM217 Аз-наративът в британската и американската литература MABM218 Семинар: Британски студии - ad hoc MABM229 Модернизмът в англо-американската литература MABM350 Стаж: Учебна конференция MALM062 Проект: Перспективи на американистиката MALM063 Проект: Перспективи на американистиката
 • проф. д-р Александър Гънгов MABM203 Съвременна американска философия
 • проф. д-р Димитър Вацов MABM240 Философия на езика: англо-американски подходи
 • проф. д-р Румен Генов MABM103 Англия в миналото и днес MABM201 Съединените щати – от периферно явление към световна сила MABM220 Демокрацията в американската и британската ценностна система
 • доц. Боян Манчев, д.н. MABM223 Философски и естетически концепции в изкуството: англо-американски ракурси MABM230 Съвременни културни политики в САЩ и Великобритания
 • доц. Морис Фадел, д.н. MABM227 Реалността и литературата: англо-американски хоризонти
 • доц. д-р Борис Наймушин MABM224 Еврейският принос в американската култура
 • доц. д-р Евгения Благоева MABM105 Съвременна американска антропология MABM232 Всекидневната култура и стилове на живот в САЩ и Великобритания MABM233 Етническа история на Америка
 • доц. д-р Евелина Христова MABM225 Особености на комуникациите в международните организации: Великобритания и САЩ
 • доц. Димитър Андрейчин MABM209 Съвременната архитектура на САЩ и Великобритания
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов MABM226 Политическите системи на Великобритания и САЩ
 • преп. Андрей Андреев MABM102 Съвременни аспекти на британистиката MABM115 Семинар: Перспективи на британистиката - ad hoc MABM212 Практика: Изследователска група - Британистика MABM218 Семинар: Британски студии - ad hoc