Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Кратко представяне на програмата:

Появата на интернет променя из основи света на бизнеса. Естествено, маркетинговите практики са засегнати радикално. Компаниите, които въвеждат цифрови и онлайн инструменти, получават конкурентно предимство. Това води до непрекъснато нарастващо търсене на специалисти по маркетинг с актуални знания в областта на цифровите умения. Новаторската магистърска програма по дигитален маркетинг и социални медии има за цел да подготви студентите с такива мощни умения. Студентите развиват аналитичен подход към всички текущи маркетингови практики и критична способност да ги преразглеждат, адаптират или дори ги трансформират.

прочети още
Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
 • проф. д-р Иван Боевски SHEM207 Методи на изследване в бизнеса SHEM208 Проект: Методи на изследване в бизнеса SHEM213 Магистърски стаж
 • доц. д-р Евелина Христова SHEM201 Стратегии и връзки с обществеността SHEM203 Проект: Стратегии и връзки с обществеността SHEM214 Дигитални маркетингови комуникации SHEM215 Проект: Дигитални маркетингови комуникации SHEM216 Дигитални маркетингови метрики SHEM218 Проект: Изграждане на успешно присъствие в Интернет SHEM220 Проект:Дигитални маркетингови метрики SHEM252 Изграждане на успешно присъствие в Интернет
 • доц. д-р Едуард Маринов SHEM202 Проект: Стратегически маркетинг
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян SHEM200 Стратегически маркетинг SHEM204 Управление на рекламата и промоциите SHEM209 Проект: Управление на рекламата и промоциите SHEM219 Маркетинг в социалните медии
 • гл. ас. д-р Боряна Гигова SHEM214 Дигитални маркетингови комуникации SHEM215 Проект: Дигитални маркетингови комуникации SHEM216 Дигитални маркетингови метрики SHEM219 Маркетинг в социалните медии SHEM220 Проект:Дигитални маркетингови метрики
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов SHEM200 Стратегически маркетинг SHEM202 Проект: Стратегически маркетинг SHEM213 Магистърски стаж SHEM217 Проект: Онлайн поведение на потребителите SHEM250 Онлайн поведение на потребителите
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров SHEM207 Методи на изследване в бизнеса SHEM208 Проект: Методи на изследване в бизнеса
 • д-р Александрос Капулас SHEM207 Методи на изследване в бизнеса SHEM208 Проект: Методи на изследване в бизнеса
 • д-р Ана Круз SHEM201 Стратегии и връзки с обществеността SHEM204 Управление на рекламата и промоциите
 • д-р Димитриос Николаидис SHEM201 Стратегии и връзки с обществеността
 • Христос Лиасидис   SHEM202 Проект: Стратегически маркетинг