Международен бизнес и развитие ( на английски език)

Кратко представяне на програмата:

The main educational aim of the “International Business and Development” Masters’ Program is to prepare highly qualified and competent specialists with general economic training and specialized functional knowledge in the field of international economic relations and the organization and management of international business.

The curriculum is in line with the latest trends in the development of the global economy, provides up-to-date knowledge in both the theory and practice in international business and prepares students for their practical realization in organizations with international economic activity.

Training in the “International Business and Development” Masters’ Program contributes to forming knowledge and skills that develop and enrich the expertise and management capacity of the students, thus providing a competitive advantage in their professional realization.

The length of study is two semesters.

прочети още
Международен бизнес и развитие ( на английски език)
 • проф. д-р Иван Боевски MBRM515 Управление на европейски проекти MBRM516 Устойчиво развитие в международния бизнес
 • проф. д-р Иванка Данева MBRM514 Международни инвестиционни анализи
 • доц. д-р Едуард Маринов MBRM500 Икономика на развитието MBRM501 Международна търговия – теория и политики MBRM510 Проект: Външнотърговски отношения на България с ЕС и трети страни MBRM511 Международни бизнес стратегии MBRM512 Външнотърговски сделки MBRM517 Маркетинг в международния бизнес MBRM520 Планиране на географско разширяване на фирмената дейност MBRM522 Семинар: Стратегическо развитие на международната дейност на фирмата MBRM523 Магистърски стаж
 • доц. д-р Ирена Николова MBRM503 Малки и средни предприятия в международна среда MBRM508 Проект: Конкурентоспособност на малките и средни предприятия в международния бизнес MBRM513 Управление на валутния риск MBRM519 Проект: Нови бизнес модели в Индустрия 4.0 MBRM522 Семинар: Стратегическо развитие на международната дейност на фирмата MBRM523 Магистърски стаж
 • доц. д-р Катерина Йочева MBRM505 Международно търговско право
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBRM509 Проект: Проблеми и перспективи пред световната финансова система
 • доц. д-р Цветелина Маринова MBRM504 Световна финансова система MBRM509 Проект: Проблеми и перспективи пред световната финансова система MBRM512 Външнотърговски сделки MBRM515 Управление на европейски проекти MBRM519 Проект: Нови бизнес модели в Индустрия 4.0 MBRM522 Семинар: Стратегическо развитие на международната дейност на фирмата MBRM523 Магистърски стаж
 • гл. ас. д-р Елена Спасова MBRM500 Икономика на развитието MBRM507 Проект: Развити и развиващи се пазари – тенденции, възможности, рискове MBRM511 Международни бизнес стратегии MBRM521 Актуални възможности и проблеми за стартиране на бизнес в нововъзникващите и развиващите се икономики MBRM522 Семинар: Стратегическо развитие на международната дейност на фирмата MBRM523 Магистърски стаж
 • гл. ас. д-р Емил Калчев MBRM506 Международно данъчно облагане
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBRM514 Международни инвестиционни анализи
 • гл. ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол MBRM502 Икономически политики на ЕС
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева MBRM507 Проект: Развити и развиващи се пазари – тенденции, възможности, рискове MBRM516 Устойчиво развитие в международния бизнес MBRM522 Семинар: Стратегическо развитие на международната дейност на фирмата MBRM523 Магистърски стаж
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова MBRM511 Международни бизнес стратегии
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова MBRM518 Мениджмънт на маркетинговите комуникации
 • Мина Карпузова MBRM500 Икономика на развитието
 • Силвия Йотова MBRM506 Международно данъчно облагане