Мениджмънт на развлекателната индустрия

Кратко представяне на програмата:

Програмата е интердисциплинарна и включва курсове по икономика, бизнес, туризъм, мениджмънт, а също така курсове по театър, шоубизнес и лингвистика, ориентирани към спецификата на развлекателната индустрия. Знанията от тези курсове са необходими за успешната реализация на завършилите програмата в тази сфера. Вниманието се фокусира върху уменията, придобивани по време на обучението в специализираните курсове на програмата, както и на комуникативните умения, поради което се отделя особено място на специализираната терминология на английски и руски езици.

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия