Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обучава специалисти в една от най-бурно развиващите се области на съвременните компютърни технологии. Обучението преминава през курсове по графичен дизайн, графика и илюстрация, графичен дизайн на страница, книга, списание, плакат, рекламен дизайн, история на изкуството, графичен дизайн за уеб платформи, уеб дизайн и 3D дизайн. виртуалната сценография, видео реклама, видео клипове и апликации за дигитални платформи.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
 • доц. д-р Димитър Димитров CASM144 Графичен дизайн на печатни продукти CASM197 Проект: Изложба CASM319 Графика и илюстрация CASM406 Проект: Графичен дизайн на печатни продукти CASM407 Рекламен дизайн CASM410 Графичен дизайн на страница, списание, книга CASM416 Проект: Графичен дизайн на страница, списание, книга CASM428 Тенденции и явления в съвременното изкуство
 • доц. д-р Илия Кожухаров CASM400 Методи за изграждане на запазена марка CASM403 Семинар: Запазени марки CASM440 Стаж
 • доц. д-р Ралица Мирчева CASM181 Рисуване (подготвителен курс)
 • доц. Боряна Минчева CASM411 Проектиране на обекти в интериорно и екстериорно пространство
 • доц. Станко Войков CASM185 Символи и знаци в графичния дизайн CASM194 Проект: Символи и знаци в графичния дизайн
 • доц. Христо Добаров CASM183 Перспектива
 • доц. Цветан Илиев CASM401 Изобразителни елементи и композиция на плаката CASM402 Графичен дизайн на опаковка CASM404 Проект: Изобразителни елементи и композиция на плаката CASM405 Проект: Графичен дизайн на опаковка
 • гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова CASM122 Шрифт CASM345 Изграждане на шрифт за уеб и печат CASM353 Проект: Изграждане на шрифт за уеб и печат CASM432 Пиктографичен дизайн за печат и уеб приложения
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов CASM408 Видове плакат CASM415 Проект: Видове плакат
 • гл. ас. д-р Стоян Манчоров CASM090 Цвят и стил в графичния и уеб дизайн CASM193 Проект: Цвят и стил в графичния и уеб дизайн
 • ас. Мартин Стойчев CASM265 Графично изграждане и платформа за уеб сайт (Wordpress) CASM431 Проект: Графично изграждане и платформа за уеб сайт (Wordpress)
 • Елка Георгиева CASM137 Дигитално интерпретиране на визуалното пространство CASM138 Компютърно илюстриране CASM346 UX дизайн за WEB и мобилни приложения CASM352 Проект: UX дизайн за WEB и мобилни приложения
 • Емил Аврамов CASM237 Приложение на 3D Studio Max в графичния дизайн
 • Иво Танчев CASM298 Полиграфия и полиграфски методи в издателската дейност
 • Мартин Николаев Стойчев   CASM239 Web дизайн
 • Татяна Христова CASM247 Приложение на InDesign в графичния дизайн CASM427 Проект: Приложение на InDesign в графичния дизайн CASM429 Дизайн и предпечат на рекламни издания CASM435 Проект: Дизайн и предпечат на рекламни издания