Мениджмънт на туристическия бизнес

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в професионално направление Туризъм с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на туризма. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на туристическия сектор в икономиката при пазарни условия в съответствие с изискванията на Европейски съюз. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на туристическия мениджмънт. Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM679 Екипна дейност в управлението на туризма
 • проф. д-р Манол Рибов MBAM603 Квалиметрия и конкурентоспособност на туристическия продукт
 • проф. д-р Мариана Янева MBAM665 Управление на консултантския бизнес в туризма
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM086 Проект: Икономика на туристическото предприятие MBAM614 Инвестиционна политика в туризма MBAM640 Икономика на туристическото предприятие MBAM675 Публични отношения и политики в туризма MBAM682 Проект: Инвестиционна политика в туризма
 • доц. д-р Еленита Великова MBAM620 Актуални проблеми на устойчивото развитие в туризма MBAM669 Туристически алианси MBAM671 Организационни структури в туризма
 • доц. д-р Ирена Емилова MBAM088 Проект: Управление и организация на туроператорската и турагентската дейност MBAM091 Проект: Туристически пазари MBAM636 Мениджмънт на развлекателната индустрия MBAM642 Управление и организация на туроператорската и турагентската дейност MBAM645 Туристически пазари MBAM680 Моделиране на туристически пътувания MBAM683 Проект: Разработване на обект от развлекателната индустрия MBAM689 Управление на туристически дестинации MBAM700 Магистърски стаж
 • доц. д-р Милена Караилиева MBAM092 Проект: Управление на човешките ресурси в туризма MBAM632 Международен стратегически маркетинг в туризма MBAM646 Управление на човешките ресурси в туризма MBAM677 Реинжинеринг на процесите в туризма MBAM685 Проект: Маркетинг и реклама в туризма MBAM689 Управление на туристически дестинации MBAM700 Магистърски стаж
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM022 Мениджмънт MBAM083 Проект: Мениджмънт MBAM612 Стратегическо управление в туризма MBAM619 Регионално развитие и туризъм MBAM620 Актуални проблеми на устойчивото развитие в туризма MBAM627 Семинар: Изследователска работа към програмата MBAM663 Езотеричен туризъм MBAM664 Проект: Езотеричен туризъм
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008 Маркетинг MBAM084 Проект: Маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова MBAM085 Проект: Информационно осигуряване на туристическата фирма MBAM605 Управленски информационни системи в туризма MBAM632 Международен стратегически маркетинг в туризма
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM082 Проект: Финанси MBAM654 Специфични инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес
 • доц. д-р Соня Алексиева MBAM087 Проект: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM100 Семинар: Мениджмънт на специалните събития в туризма MBAM641 Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM655 Мениджмънт на специалните събития в туризма
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM081 Проект: Счетоводство
 • доц. д-р Теодора Ризова MBAM089 Проект: Международни стандарти в туризма MBAM090 Проект: Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM619 Регионално развитие и туризъм MBAM627 Семинар: Изследователска работа към програмата MBAM643 Международни стандарти в туризма MBAM644 Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM673 Индустрия на гостоприемството MBAM700 Магистърски стаж
 • доц. д-р Юлиана Василева MBAM675 Публични отношения и политики в туризма
 • доц. Стефан Стефанов MBAM043 Проект: Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси MBAM082 Проект: Финанси
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева MBAM654 Специфични инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес MBAM665 Управление на консултантския бизнес в туризма MBAM666 Проект: Управление на консултантския бизнес в туризма MBAM680 Моделиране на туристически пътувания MBAM700 Магистърски стаж
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева MBAM681 Специализиран английски език в туризма
 • Борислав Аврамов MBAM680 Моделиране на туристически пътувания
 • Симон Янков MBAM683 Проект: Разработване на обект от развлекателната индустрия