Клинична социална работа

Кратко представяне на програмата:

Програмата е плод на дългогодишно сътрудничество с университети в Европа и САЩ в областта на социалната работа с клинични случаи и семейства. Социалната работа се мисли като управление на включването/изключването на уязвими групи от хора в различните социални системи. Ангажирането с клиентите и работата по случая се преподава през психодинамичния и системен подход.

Следването в програмата е тясно обвързано с работата с клиенти под супервизия и ежеседмично участие в клиничен семинар. Програмата е подходяща за социални работници, които искат да се профилират в работата по случай в общността и в институциите.

прочети още
Клинична социална работа
  • проф. д-р Тома Томов BEHM184 Клиничен семинар, I част BEHM185 Теоретичен семинар, I част BEHM194 Примитивни състояния на психиката, II част: специални случаи. BEHM284 Клиничен семинар, II част BEHM285 Теоретичен семинар, II част BEHM384 Клиничен семинар, III част
  • доц. д-р Златка Михова BEHM196 Социална интеграция на лица с интелектуални затруднения BEHM281 Первазивни разстройства на развитието BEHM321 Динамично интервю BEHM350 Отношения в семейството и семейна терапия BEHM383 Супервизия на клиничния случай, III част BEHM389 Консултиране на осиновители, приемни семейства и роднини BEHM477 Стаж: Клинична практика BEHM720 Консултиране на семейства с проблеми в отглеждането на деца
  • доц. д-р Румен Петров BEHM123 Семинар Група за собствен опит, I част BEHM128 Практика Група за собствен опит, II част
  • доц. д-р Светлозар Василев BEHM121 Практика Описание и формулировка на случая BEHM126 Практика Описание и формулировка на случая BEHM127 Практика Документиране на терапевтичния случай BEHM183 Супервизия на клиничния случай, I част BEHM189 Примитивни състояния на психиката. Наблюдение на кърмаче и бебе. BEHM215 Психопатология – възрастни BEHM281 Первазивни разстройства на развитието BEHM283 Супервизия на клиничния случай, II част BEHM381 Опасно поведение BEHM383 Супервизия на клиничния случай, III част BEHM477 Стаж: Клинична практика
  • доц. д-р Харалан Александров BEHM107 Анализ на социална политика BEHM124 Семинар Анализ на програми от грижи в общността BEHM197 Човешки права и социална интеграция BEHM201 Организации и отношенията в тях BEHM717 Психология на отношенията
  • ас. Антоанета Матеева BEHM110 Въведение в социалната работа BEHM111 Анализ на практиката на психо-социална програма в общността BEHM128 Практика Група за собствен опит, II част BEHM129 Семинар Анализ на психо-социални програми BEHM131 Семинар Анализ на програми за семейства в риск BEHM183 Супервизия на клиничния случай, I част BEHM197 Човешки права и социална интеграция BEHM201 Организации и отношенията в тях BEHM283 Супервизия на клиничния случай, II част BEHM294 Социална работа с деца в риск BEHM477 Стаж: Клинична практика
  • ас. Майя Младенова BEHM122 Практика: Документиране и терапевтична сесия BEHM125 Семинар: Динамично интервю BEHM184 Клиничен семинар, I част BEHM284 Клиничен семинар, II част BEHM321 Динамично интервю BEHM384 Клиничен семинар, III част
  • д-р Галина Маркова-Дерелиева BEHM102 Динамична психология BEHM107 Анализ на социална политика BEHM129 Семинар Анализ на психо-социални програми BEHM131 Семинар Анализ на програми за семейства в риск BEHM183 Супервизия на клиничния случай, I част BEHM194 Примитивни състояния на психиката, II част: специални случаи. BEHM283 Супервизия на клиничния случай, II част BEHM294 Социална работа с деца в риск BEHM312 Кризисни интервенции BEHM383 Супервизия на клиничния случай, III част BEHM415 Водене на случай в психиатричната практика BEHM477 Стаж: Клинична практика