Бранд мениджмънт (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

http://www.semiotics.nbu.bg/en/ma-in-brand-management

The Master program offers a project-based method of study and training. The syllabus is focused on a large scale of disciplines, professional skills and research methods, which compose the variety of responsibilities of the professional brand manager, as well as other professions, related to the world of brands. The program curriculum covers some of the major areas of study: 1) marketing theory; 2) training on the creative side of branding: brand building; online branding; luxury branding; 3) courses focused on the economic strategies, international business trends and market research; 4) theory, practices and lab researches of brands; 5) weekly seminar with visiting business and marketing practitioners - students meet professionals working in the field of brand management, marketing and advertising; 6) integrated marketing communications - event management, public relations, management of the advertising process; 7) the last trends in semiotic, ethnographic and sociological approaches to research the brands and the corporate communication at large.

The study process in the program relies on the consistent use of the e-learning environment Moodle. It is a full-time study program, but Moodle makes it possible students to have a big flexibility in their attendance schedule for classes and exams.

The Master program has a well developed preparatory module for students coming from education fields not related with marketing, advertising and brand building. The program offers an additional semester for students who have the degree "professional bachelor" (180 ECTS) in professional area of Economics and Marketing.

прочети още
Бранд мениджмънт (на английски език)
 • проф. Владимир Михайлов, д.н. NPRN588 Семинар "Грамотност в медиите и връзките с обществеността" NPRN658 Семинар "Структура в медиите и връзките с обществеността"
 • проф. Кристиан Банков, д.н. SEMM704 Социология на консумтивното общество SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM715 Семинар: EFSS с финален тест SEMM723 Семиотични изследвания на търговската марка SEMM731 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор) SEMM740 Бранд мениджмънт 2 SEMM750 Магистърски стаж по бранд мениджмънт VIPB784 Търговската марка: визия и комуникация
 • проф. д-р Светла Бъчварова-Пиралкова BAMB801 Международен маркетинг
 • проф. д-р Стефан Стефанов SEMM702 Международен бизнес
 • доц. д-р Албена Павлова SEMM737 Проект: Употреби на еротиката в брандинга
 • доц. д-р Евгения Благоева SEMM704 Социология на консумтивното общество
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева BABB637 Бизнес планиране и прогнозиране
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян ADVB518 Проект: Работа по бриф на ЕАСА ADVB670 Практика: От идеята до крайния продукт
 • доц. д-р Соня Алексиева BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации
 • доц. д-р Стойко Петков NPRN708 Реклама и връзки с обществеността
 • доц. д-р Ясен Захариев SEMM707 Формиране на вкуса: брандове и стратегии във винената и алкохолната индустрия
 • гл. ас. д-р Боян Кутевски ADVB517 Семинар: Ефективни продажби на творчески продукт
 • гл. ас. д-р Даниела Кадийска ADVB518 Проект: Работа по бриф на ЕАСА ADVB607 Иновативни форми на рекламата ADVB670 Практика: От идеята до крайния продукт
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM720 Бранд мениджмънт 1 SEMM731 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор)
 • гл. ас. д-р Елена Спасова SEMM721 Фирмени стратегии в конкурентна среда
 • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов SEMM719 Проект: Луксозен брандинг: ексклузивни стратегии и лайфстайл SEMM746 Луксозен брандинг: ексклузивни стратегии и лайфстайл
 • гл. ас. д-р Рени Янкова SEMM703 Онлайн брандинг и реклама SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM717 Практика: Онлайн брандинг и реклама SEMM724 ПР бранд стратегии SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор) SEMM739 Проект: ПР бранд стратегии SEMM750 Магистърски стаж по бранд мениджмънт
 • гл. ас. д-р Росица Накова SEMM700 Маркетинг мениджмънт SEMM718 Проект: Маркетинг мениджмънт 1
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации SEMM725 Ивент мениджмънт
 • ас. д-р Валерия Сергеенкова SEMM744 Културен брандинг
 • ас. Георги Цонев SEMM705 Институциите на онлайн комуникациите SEMM710 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа SEMM715 Семинар: EFSS с финален тест SEMM716 Практика по публично представяне SEMM742 Инструменти за представяне в публичното пространство SEMM750 Магистърски стаж по бранд мениджмънт
 • Албена Чобанова SEMM722 Рекламният процес: структура и мениджмънт
 • Алессандро Рубино SEMM727 Бизнес разузнаване в социалните медии и дизайн на потребителското изживяване
 • Ангел Искрев SEMM703 Онлайн брандинг и реклама
 • Венцислав Стоилов SEMM726 Основи на мениджмънта на интелектуалната собственост
 • Георги Малчев ADVB805 Онлайн рекламни кампании
 • Нели Бенова SEMM743 Вътрешни комуникации - корпоративна идентичност и имидж
 • Светослав Билярски SEMM701 Бранд билдинг
 • Севим Танева SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM731 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки
 • Силвана Миленова SEMM725 Ивент мениджмънт
 • Ягодина Къртунова SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор)