Плакат и комуникативен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Плакат и комуникативен дизайн" има за цел да надгради знанията и уменията в областта на авторския плакат, графичен и комуникативен дизайн. Обучението е структурирано в три редовни семестъра, с включен подготвителен блок, предлагащ възможност на кандидатите с придобита бакалавърска образователна степен от друго научно направление да постигнат основни знания и умения, необходими за продължаване на образованието в сферата на плакатното изкуство и комуникативния дизайн.

Програмата дава широк профил от знания и ориентири за съвременните тенденции в плакатното изкуство и комуникативния дизайн.

През трите семестъра на обучение в програмата се разглежда жанровото многообразие на плакатното изкуство, както и всички аспекти на съвременната приложната графика. Посредством тематично разработени курсове, студентите се обучават в идейното създаване и проектиране на плакат, рекламна графика, етикет, опаковка, запазен знак, фирмен стил, пиктография и др. В образователния процес се обръща специално внимание на шрифта, типографията и калиграфията като основни изразни средства на модерния графичен дизайн. Чрез теоретични лекции, семинари и конференции, студентите се запознават с традициите и постиженията на българския и световен плакат и приложна графика. Обучението се допълва и от курсове, засягащи специализираните компютърни програми за графичен дизайн.

Важен акцент в програмата е възможността в третия семестър за стажове и практики в различни в рекламни агенции и УПИЗ, чиято цел е да осигурят достъп на студентите до външната професионална среда и работата им по конкретни реални проекти.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн
 • проф. д-р Грета Дерменджиева CASM247 Приложение на InDesign в графичния дизайн
 • доц. д-р Венцислав Занков VIPM102 Натурна рисунка VIPM263 Проект: Работа в ателие - натурна рисунка
 • доц. д-р Дамян Дамянов VIPM255 Шрифтове и калиграфия VIPM258 Проект: Шрифт и калиграфия VIPM361 Жанрове в плакатното изкуство I част VIPM365 Типография I част VIPM368 Проект: Жанров плакат VIPM372 Проект: Типография VIPM400 Жанрове в плакатното изкуство II част VIPM401 Изразни средства в съвременния плакат II част VIPM407 Практика в УПИЗ или рекламна агенция VIPM500 Жанрове в плакатното изкуство III част VIPM504 Стаж: Плакат и комуникативен дизайн
 • доц. д-р Калина Христова VIPM107 Техники в графиката и печата VIPM256 Стилизация в графичния дизайн VIPM257 Проект: Компютърна графика VIPM259 Проект: Композиция и стилизация в плаката VIPM300 Портфолио: оформление и презентация VIPM362 Изразни средства в съвременния плакат I част VIPM369 Проект: Изразни средства в съвременния плакат (асоциативна визуализация) VIPM371 Проект: Дигитална илюстрация VIPM374 Семинар с гост-лектори: Комуникативни стратегии VIPM401 Изразни средства в съвременния плакат II част VIPM405 Дизайн и графично оформление на опаковка и етикет I част VIPM406 Илюстративни техники в графичния дизайн VIPM407 Практика в УПИЗ или рекламна агенция VIPM408 Проект: Опаковка и етикет VIPM501 Съвременни тенденции в рекламния дизайн VIPM502 Дизайн и графично оформление на опаковка и етикет II част VIPM504 Стаж: Плакат и комуникативен дизайн
 • доц. д-р Ралица Мирчева VIPM111 Композиция и цветознание VIPM121 Проект: Цветознание
 • доц. д-р Стефан Серезлиев ADVM104 Мениджмънт на дизайна в рекламата ADVM105 Перспективи на творческия процес в рекламата VIPM265 Проект: Перспективи на творческия процес в рекламата
 • доц. Валентин Савчев VIPM112 Пластични изразни средства VIPM260 Проект: Работа в ателие - пластични форми
 • доц. Цветан Илиев VIPM249 Проект: запазен знак и брандинг VIPM366 Запазен знак VIPM403 Типография II част VIPM404 Комуникативен дизайн VIPM503 Тотал дизайн
 • ас. д-р Васил Ангелов VIPM107 Техники в графиката и печата VIPM261 Проект: Работа в ателие - графични техники
 • д-р Ивайло Саралийски VIPM153 Основни понятия в компютърната графика VIPM364 Графичен софтуер I част /Adobe Photoshop/ VIPM402 Графичен софтуер II част /Adobe Illustrator/ VIPM502 Дизайн и графично оформление на опаковка и етикет II част
 • Петър Кесерджиев VIPM367 Стратегии в комуникативния дизайн VIPM501 Съвременни тенденции в рекламния дизайн