История, политика и религия

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата магистърска програма е в областта на хуманитарните науки с акцент върху историята и религията. Образованието в областта на хуманитаристиката е едно от най-старите и базови академични образования в целия свят, историята и ролята на религиите в националната и световна политика са едни от най-актуалните и дискутирани проблеми в съвременния свят. Поради своя интердисциплинарен характер в програмата се предлагат магистърски курсове, освен от департамент "История" и от други департаменти в НБУ. С трите си специализации: "Епохи на преход", "Религията в историята" и "Публични и социални политики - история и съвременни проблеми", програмата има силна прагматична насоченост и поради тази причина е привлекателна, защото прави завършилите я студенти конкурентно способни на трудовия пазар.

прочети още
История, политика и религия
 • проф. Рая Заимова, д.н. HISM105 Просвещението и създаването на модерния свят HISM307 Проект: Просвещението и създаването на модерния свят
 • проф. д-р Веселин Методиев HISM101 Въведение в историческото познание HISM118 Парламентаризъм и парламентарен контрол. Българската практика HISM178 Практически стаж HISM269 ХХ век между войната и мира HISM301 Проект: ХХ век между войната и мира HISM315 Проект: Въведение в историческото познание
 • проф. д-р Елена Благоева ADMM912 Политики и програми на ЕС
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMM901 Управление в публичния сектор
 • проф. д-р Пламен Бочков HISM127 Историческа антропология
 • проф. д-р Румен Генов HISM115 Еволюция на социалната държава в Западна Европа и Северна Америка, XIX-XX век. HISM147 Сблъсъкът на цивилизациите - мит и реалност HISM296 Нова обща история
 • проф. д-р Тома Томов HISM180 Отношенията Църква-държава в I-V в. сл. Хр.
 • проф. д-р Цветанка Чолова HISM104 Раждането на средновековна Европа HISM122 Класическото наследство и средновековната държава в Европа HISM176 Античната наука и култура през Средните векове HISM179 Църковна история HISM316 Проект: Античната наука и култура през Средните векове
 • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISM108 Европейски измерения на модерните политически идеи в България ХІХ-ХХ в. HISM117 Права на човека: църковно-правни аспекти HISM178 Практически стаж HISM280 Четене, писане и изобразяване на историческото познание HISM300 Проект: Европейски измерения на модерните политически идеи в България ХІХ-ХХ в. HISM302 Проект: Раждането на средновековна Европа HISM303 Проект: Създаване на съвременното политическо статукво HISM313 Проект: Права на човека: църковно - правни аспекти
 • доц. д-р Алека Стрезова HISM126 Геополитика и дипломация HISM309 Проект: Геополитика и дипломация
 • доц. д-р Георги Пеев HISM260 История и съвременност на управленческия елит HISM310 Проект: История и съвременност на управленческия елит
 • доц. д-р Димитър Гюдуров HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISM146 Българската държава и етнорелигиозните общности HISM175 Стаж HISM267 Югоизточна Европа след края на Студената война HISM297 Европа през ХХ век
 • доц. д-р Живко Лефтеров HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISM145 Религиите и комунистическите режими HISM175 Стаж HISM192 Втората световна война и съдбата на европейските народи HISM237 Големите историографски спорове за българската история HISM267 Югоизточна Европа след края на Студената война HISM305 Проект: Големите историографски спорове за българската история HISM311 Проект: Югоизточна Европа след края на Студената война
 • доц. д-р Зарко Ждраков HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISM121 Европейското културно наследство - сравнителен поглед HISM179 Църковна история HISM186 Религии и култове HISM304 Проект: Европейското културно наследство - сравнителен поглед HISM312 Проект: Религии и култове
 • доц. д-р Лъчезар Стоянов HISM103 История на Третата българска държава HISM110 Създаване на съвременното политическо статукво HISM123 Общество, институции и власт HISM147 Сблъсъкът на цивилизациите - мит и реалност HISM271 Властта и интелигенцията HISM314 Проект: История на Третата българска държава
 • доц. д-р Момчил Дойчинов HISM266 Социална политика във време на криза
 • доц. д-р Светла Янева HISM109 "Самодостатъчността" на имперската икономика и нейните модификации HISM125 История на социалните и икономическите идеи HISM175 Стаж HISM178 Практически стаж HISM272 Ислямът и мюсюлманските общности на Балканите HISM306 Проект: История на социалните и икономическите идеи HISM308 Проект: Ислямът и мюсюлманските общности на Балканите
 • гл. ас. д-р Ангел Стефанов ADMM240 Практики в местното самоуправление
 • гл. ас. д-р Методи Методиев HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISM178 Практически стаж HISM192 Втората световна война и съдбата на европейските народи HISM269 ХХ век между войната и мира HISM271 Властта и интелигенцията HISM297 Европа през ХХ век
 • д-р Камелия Славчева HISM116 Развитие на религиозните права в България. Европейски паралели