Пространствен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява практическо обучение в областта на проектирането. Обучението в програмата преминава през курсове по дизайн на обществената среда, продукт дизайн, интериорен дизайн, триизмерно компютърно проектиране, арт мениджмънт, дизайн на изложбени и рекламни площи, еко дизайн. Извънаудиторните учебни форми включват разработване на курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Пространствен дизайн
 • проф. д-р Борис Сергинов ARPM020 Проект: Технологии и материалознание – І част ARPM021 Проект: Технологии и материалознание – ІІ част ARTM017 Класически и нетрадиционни подходи към техниките и материалите в пространствения дизайн ARTM022 Проект: Класически и нетрадиционни подходи към техниките и материалите в пространствения дизайн ARTM120 Проект: Дизайн на обществената среда - І част ARTM129 Проект: Продукт дизайн - ІІ част ARTM401 Дизайн на обществената среда - I част ARTM413 Дизайн на обществената среда - II част ARTM423 Дизайн и реклама в градска среда
 • проф. Георги Гиков ARTM409 Дизайн за детето - I част ARTM426 Дизайн за детето - интериор и екстериор - II част
 • доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова ARTM674 Устойчив дизайн
 • доц. д-р Иво Попов ARTM123 Проект: Графичен дизайн ARTM127 Проект: Дизайн изложбени и рекламни площи - І част ARTM128 Проект: Дизайн на обществената среда - ІІ част ARTM131 Проект: Двуизмерна компютърна графика ARTM416 Приложна графика ARTM421 Дизайн на изложбени и рекламни площи - I част ARTM424 Дизайн на изложбени и рекламни площи - II част
 • доц. д-р Ралица Стефанова ARTM018 Проект: Тотален дизайн в интериора - І част ARTM019 Проект: Тотален дизайн в интериора - ІІ част ARTM124 Проект: Тенденции в дизайна ARTM602 Тотален дизайн в интериора - ІІ част ARTM673 Тенденции в дизайна
 • доц. д-р Софрони Върбев ARTM423 Дизайн и реклама в градска среда ARTM440 Корпоративна идентичност в интериора
 • доц. д-р Янчо Генчев ARPM002 Технологии и материалознание - I част ARPM004 Технологии и материалознание - II част
 • доц. Банко Банков ARTM121 Проект: Продукт дизайн - І част ARTM122 Проект: Интериорен дизайн - І част ARTM130 Проект: Интериорен дизайн - ІІ част ARTM402 Продукт дизайн - I част ARTM403 Интериорен дизайн - I част ARTM410 Визуализиране на магистърска теза ARTM414 Продукт дизайн - II част ARTM415  Интериорен дизайн - II част ARTM420 Стаж: Визуализиране на магистърска теза
 • гл. ас. д-р Руслан Лозев ARTM018 Проект: Тотален дизайн в интериора - І част ARTM019 Проект: Тотален дизайн в интериора - ІІ част ARTM601 Тотален дизайн в интериора - І част ARTM602 Тотален дизайн в интериора - ІІ част
 • гл. ас. д-р Явор Жаблянов ARTM125 Проект: AutoCAD - двуизмерно компютърно проектиране ARTM126 Проект: Триизмерно компютърно проектиране - І част ARTM408 Триизмерно компютърно проектиране - I част ARTM422 Триизмерно компютърно проектиране - II част ARTM675 AutoCAD - двуизмерно компютърно проектиране
 • гл. ас. д-р Яна Василева ARTM672 Двуизмерна компютърна графика
 • д-р Теодора Пешева ARPM020 Проект: Технологии и материалознание – І част ARPM021 Проект: Технологии и материалознание – ІІ част ARTM017 Класически и нетрадиционни подходи към техниките и материалите в пространствения дизайн ARTM022 Проект: Класически и нетрадиционни подходи към техниките и материалите в пространствения дизайн
 • Борис Тошев ARTM441 Осветление на жилищни и обществени пространства ARTM442 Проект: Осветление на жилищни и обществени пространства
 • Руслан Драгостинов ARTM672 Двуизмерна компютърна графика