Анимационна режисура

Кратко представяне на програмата:

Програмата представя анимацията като визуална графична синтетика между карикатурата, комикса, гротеската, плаката, илюстрацията и малката пластика. Осъществява се видеoобмен с чуждестранни висши училища и академии за анимация, представляващ селекция от най-популярните техни филми и автори. Обучението в програмата преминава през курсове по режисура на анимационния филм, монтаж и сценарий, основи на игровия дизайн, компютърна 2D и 3D графика. Извънаудиторните учебни форми включват проекти, самостоятелни работи и стаж.

прочети още
Анимационна режисура
 • проф. д-р Моника Попова CASM010 Малка пластика I част CASM030 Малка пластика II част
 • проф. Анри Кулев CASM174 Режисура на анимационния филм I част CASM316 Режисура на анимационния филм II част CASM322 Семинар: "Short film" - драматургия и постановка CASM324 Семинар: "Short film" - производство CASM336 Проект: Рисуван анимационен филм І част CASM342 Проект: Рисуван анимационен филм ІІ част
 • проф. Иван Веселинов CASM322 Семинар: "Short film" - драматургия и постановка CASM324 Семинар: "Short film" - производство
 • доц. д-р Невелина Попова CASM017 Сценарий - дипломен проект CASM322 Семинар: "Short film" - драматургия и постановка CASM350 Драматургични консултации по дипломен проект
 • гл. ас. д-р Севина Иванова CASM013 Проект: 3D Анимационна миниатюра I част CASM025 Проект: 3D Анимационна миниатюра II част CASM028 Компютърни ефекти CASM302 Стаж CASM351 Съвременни тенденции в компютърната графика и анимация
 • ас. Весела Данчева-Богданова CASM014 Анимация за напреднали I част CASM021 Анимация за напреднали II част CASM340 Продуциране на анимационно кино
 • д-р Елица Гоцева-Барекова CASM114 Монтаж и сценарий
 • преп. Ангелина Василева CASM011 Анимация - теоретична студия I част CASM019 Анимация - теоретична студия II част CASM033 Проект: Идея и сценарий за антропологичен филм I част
 • преп. Красимир Иванов CASM028 Компютърни ефекти CASM034 Проект: Структура на екранното изображение ІІ част CASM351 Съвременни тенденции в компютърната графика и анимация
 • Боряна Матеева-Пенева CASM029 Анимационни школи и естетически тенденции в световната анимация
 • Велислава Господинова CASM175 Режисура на изрезков филм I част CASM317 Режисура на изрезковия филм II част CASM337 Проект: Изрезков филм І част CASM343 Проект: Изрезков филм ІІ част
 • Иван Атанасов   CASM027 Основи на игровия дизайн
 • Мариана Вълканова CASM320 Музика и звук в киното
 • Мирослава Янкова CASM012 3D Анимационна миниатюра I част CASM013 Проект: 3D Анимационна миниатюра I част CASM014 Анимация за напреднали I част CASM020 3D Анимационна миниатюра II част CASM021 Анимация за напреднали II част CASM025 Проект: 3D Анимационна миниатюра II част
 • Петър Петров CASM114 Монтаж и сценарий
 • Стефан Бояджиев CASM026 Дигитален монтаж на MAC OS (Final cut Pro)