Маркетинг мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Маркетинг мениджмънт“ дава възможност за получаване на знания и умения за реализация в областта на осъществяването и управлението на маркетинг процесите в съвременния бизнес, за завладяването и задържането на нови перспективни пазари, за създаването и прилагането на нови практики и процеси в управлението на маркетинговата дейност.

Програмата на обучение е съобразена с най-новите тенденции в развитието на маркетинга, брандинга и процесите в управление на маркетинга. Програмата дава съвременни познания за теорията и практиката на маркетинга и подготвя студентите за практическа реализация в организациите.

Образователната цел на обучението на магистърска програма „Маркетинг мениджмънт ” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти със специализирани функционални познания в областта на маркетинга и обща икономическа подготовка.

Екипът от преподаватели се състои от млади, висококвалифицирани и иновативни в методите на преподаване специалисти с богат академичен и професионален опит.

Курсовете в магистърска програма „Маркетинг мениджмънт” са разработени на основата на консултации с български компании, активно участващи в международния бизнес, и с държавната администрация, регулираща тази дейност.

Обучението се реализира в рамките на два семестъра.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати, изучавали специалности от образователни области извън икономиката и бизнес управлението.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Маркетинг мениджмънт
 • проф. Кристиан Банков, д.н. MBAM907 Бранд стратегии MBAM919 Проект: Бранд мениджмънт
 • проф. д-р Диана Копева MBAM290 Маркетингови стратегии MBAM967 Проект: Маркетингови стратегии
 • проф. д-р Иван Боевски MBAM058 Международни маркетингови стратегии MBAM290 Маркетингови стратегии MBAM904 Стратегии за управление на отношенията с клиенти MBAM927 Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт MBAM967 Проект: Маркетингови стратегии
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM016 Организация и управление на проекти MBAM023 Проект: Организация и управление на проекти
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001 Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ваня Сланчева-Банева MBAM929 Проект: Маркетингови анализи MBAM931 Маркетингови анализи
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов MBAM291 Управление на онлайн маркетинга MBAM921 Управление на маркетинга в социалните мрежи MBAM966 Бизнес дизайн за иновации (Business Design for Innovation)
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM015 Организационно поведение MBAM027 Проект: Управленски функции и организационно поведение
 • доц. д-р Димитър Терзиев MBAM017 Теория за вземане на решения MBAM054 Проект: Теория за вземане на решения
 • доц. д-р Евелина Христова MBAM924 Създаване и управление на корпоративна репутация
 • доц. д-р Едуард Маринов MBAM058 Международни маркетингови стратегии MBAM757 Проект: Международни маркетингови стратегии MBAM989 Пазари и конкуренция: Фирмени стратегии
 • доц. д-р Кирил Радев MBAM015 Организационно поведение
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM014 Стратегически мениджмънт MBAM022 Мениджмънт MBAM029 Проект: Стратегически мениджмънт MBAM766 Проект: Мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008 Маркетинг MBAM767 Проект: Маркетинг MBAM768 Проект: Принципи на маркетинга MBAM902 Принципи на маркетинга MBAM903 Управление на маркетинга MBAM908 Проект: Управление на маркетинга MBAM912 Маркетингови политики MBAM927 Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM013 Финанси MBAM399 Маркетинг на финансовите услуги
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM759 Проект: Счетоводство
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов MBAM756 Проект: Приложни маркетингови изследвания MBAM767 Проект: Маркетинг MBAM907 Бранд стратегии MBAM919 Проект: Бранд мениджмънт MBAM927 Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт
 • гл. ас. д-р Елена Спасова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика MBAM989 Пазари и конкуренция: Фирмени стратегии
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева MBAM399 Маркетинг на финансовите услуги MBAM765 Проект: Финанси
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян MBAM002 Количествени методи в икономиката
 • гл. ас. д-р Росица Накова MBAM903 Управление на маркетинга MBAM908 Проект: Управление на маркетинга MBAM914 Маркетингово управление на конкурентоспособността MBAM968 Семинар: Маркетинг експертите на големите говорят MBAM969 Лятна школа: Маркетинг мениджмънт
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова MBAM152 Мениджмънт на маркетинговите комуникации MBAM918 Проект: Мениджмънт на маркетинговите комуникации MBAM928 Интегрирани маркетингови комуникации MBAM966 Бизнес дизайн за иновации (Business Design for Innovation) MBAM968 Семинар: Маркетинг експертите на големите говорят MBAM969 Лятна школа: Маркетинг мениджмънт
 • д-р Кремена Георгиева MBAM924 Създаване и управление на корпоративна репутация
 • Георги Малчев MBAM291 Управление на онлайн маркетинга MBAM921 Управление на маркетинга в социалните мрежи
 • Даниел Марков MBAM291 Управление на онлайн маркетинга MBAM921 Управление на маркетинга в социалните мрежи
 • Илиян Димитров MBAM966 Бизнес дизайн за иновации (Business Design for Innovation)
 • Цветелина Димитрова MBAM913 Маркетинговите изследвания в практиката