Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява практическо обучение в областта на експозиционният дизайн и неговото проектиране. Обучението в програмата преминава през курсове по дизайн на изложбени и рекламни площи, музеи, художествени галерии и изложби, продуктов експозиционен дизайн, интериорен дизайн на обществени експозициони пространства, двуизмерно и триизмерно компютърно проектиране, художествено осветление на обществени пространства, интериорен дизайн на увеселителни заведения, експозиционен дизайн на шоуруми и търговски площи. Изучават се основни дисциплини като: антропология, музеология, теория на рекламата, музейна сценография, управление и развитие на културните наследства; психология на експозиционните пространства, както и обширно изучаване на креативните индустрии участващи в експозиционния дизайн.

Извънаудиторните учебни форми включват разработки на курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области в който се изучават двуизмерно векторно проектиране (Corel Draw и Illustrator), двуизмерно растерно проектиране (Photoshop), технология и материалознание, етапи на проектирането.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии
 • проф. Петер Цанев, д.н. EHDM035 Конструктивни възприятия на пространството
 • проф. д-р Борис Сергинов EHDM003 Форма и пластика в експозиционния дизайн EHDM006 Двуизмерно проектиране с AutoCAD EHDM007 Компютърно триизмерно проектиране (3D Studio Max) – I част. EHDM017 Креативни индустрии – I част; EHDM019 Интериорен дизайн на увеселителни заведения EHDM021 Компютърно триизмерно проектиране (3D Studio Max) – II част EHDM024 Проект: Креативни индустрии – I част EHDM026 Проект: Интериорен дизайн на увеселителни заведения EHDM032 Креативни индустрии – II част EHDM036 Стаж EHDM042 Проект:Форма и пластика EHDM044 Проект:Двуизмерно проектиране (AutoCad) EHDM045 Проект:Tриизмерно проектиране EHDM048 Проект:Компютърно триизмерно проектиране (3D Studio Max) – II част EHDM050 Формоизграждане EHDM051 Проект: Двуизмерно векторно проектиране (Corel Draw или Illustrator) EHDM052 Проект: Експозиционно проектиране EHDM053 Проект: Двуизмерно растерно проектиране (Photoshop)
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова EHDM015 Музейна сценография EHDM022 Проект: Музейна сценография EHDM029 Съвременният музей
 • доц. д-р Гергана Стефанова EHDM005 Архитектурно проектиране EHDM043 Проект:Архитектурно проектиране
 • доц. д-р Иво Попов EHDM002 Приложна графика и визуална комуникация в експозиционния дизайн EHDM004 Универсални изложбени конструкции EHDM011 Проект: Универсални изложбени конструкции EHDM018 Художествено осветление на експозиционни пространства EHDM020 Експозиционен дизайн на рекламни и презентационни площи EHDM027 Проект: Експозиционен дизайн на рекламни и EHDM031 Експозиционен дизайн на музейни и изложбени пространства EHDM033 Експозиционен дизайн на шоуруми и търговски площи EHDM036 Стаж EHDM038 Експозиционно проектиране EHDM040 Структурна комбинаторика и цветознание EHDM041 Проект:Приложна графика и визуална комуникация в експозиционния дизайн EHDM047 Проект: Художествено осветление на експозиционни пространства EHDM050 Формоизграждане EHDM052 Проект: Експозиционно проектиране
 • доц. д-р Ирена Бокова EHDM030 Културни наследства – създаване и управление
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян EHDM034 Реклама, бранд и корпоративни комуникации
 • доц. д-р Ралица Стефанова EHDM054 Проект: Структурна комбинаторика и цветознание
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. EHDM001 Технология и материалознание в експозиционния дизайн EHDM008 Проект: Технология и материалознание в експозиционния дизайн
 • гл. ас. д-р Лиляна Караджова EHDM016 Експозиционна фотография EHDM046 Проект:Експозиционна фотография
 • гл. ас. д-р Руслан Лозев EHDM001 Технология и материалознание в експозиционния дизайн EHDM008 Проект: Технология и материалознание в експозиционния дизайн EHDM054 Проект: Структурна комбинаторика и цветознание
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов EHDM037 Двуизмерно векторно проектиране (Corel Draw или Illustrator); EHDM039 Двуизмерно растерно проектиране (Photoshop) EHDM051 Проект: Двуизмерно векторно проектиране (Corel Draw или Illustrator) EHDM053 Проект: Двуизмерно растерно проектиране (Photoshop)
 • д-р Ралица Кацова EHDM020 Експозиционен дизайн на рекламни и презентационни площи
 • д-р Ралица Кацова EHDM027 Проект: Експозиционен дизайн на рекламни и EHDM031 Експозиционен дизайн на музейни и изложбени пространства
 • арх Андрея Момерин   EHDM005 Архитектурно проектиране
 • Боорис Тошев   EHDM018 Художествено осветление на експозиционни пространства
 • Вероника Илиева   EHDM019 Интериорен дизайн на увеселителни заведения EHDM026 Проект: Интериорен дизайн на увеселителни заведения EHDM038 Експозиционно проектиране
 • Ралица Симеонова EHDM001 Технология и материалознание в експозиционния дизайн EHDM008 Проект: Технология и материалознание в експозиционния дизайн
 • Христо Ангелов   EHDM006 Двуизмерно проектиране с AutoCAD EHDM007 Компютърно триизмерно проектиране (3D Studio Max) – I част. EHDM021 Компютърно триизмерно проектиране (3D Studio Max) – II част