Публичен мениджмънт (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Публичен мениджмънт" е създадена, за да даде компетенции в областта на публичния мениджмънт на национално, регионално и местно равнище. Цели създаването на знания за правната рамка, информационното осигуряване и институционалното взаимодействие при реализацията на стандартите, проектите и програмите за публичното управление.

прочети още
Публичен мениджмънт (на английски език)