Живопис

Кратко представяне на програмата:

Програмата обучава в различни жанрове на живописта - портрет, натюрморт, пейзаж, фигурална композиция и др. Обучението в програмата преминава през курсове по артистични практики в живописта, натурна рисунка в живописта, композиция в цвят, теория на цвета, пърформанс, инсталации - уъркшоп, класически и съвременни технологии в живописта. Извънаудиторните учебни форми включват изложби, практики в ателиета, пърформанси.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Живопис
 • проф. Екатерина Русинова-Христова VIPM102 Натурна рисунка VIPM124 Натурна рисунка в живописта I част VIPM126 Трансформация и импровизация на формата VIPM302 Натурна рисунка в живописта III част
 • проф. Николай Майсторов VIPM103 Натурна цветна рисунка VIPM104 Композиция в живописта VIPM119 Проект: Композиция в живописта VIPM124 Натурна рисунка в живописта I част VIPM125 Композиция в цвят I част VIPM127 Артистични практики в живописта I част VIPM128 Психологическа характеристика на портрета VIPM129 Класически и съвременни технологии в живописта I част VIPM140 Проект: Трансформация и импровизация на формата VIPM141 Проект: Технологично изпълнение I част VIPM202 Натурна рисунка в живописта II част VIPM203 Композиция в цвят II част VIPM204 Артистични практики в живописта II част VIPM205 Класически и съвременни технологии в живописта II част VIPM218 Проект: Технологично изпълнение II част VIPM274 Семинар: Съвременни тенденции в живописта VIPM302 Натурна рисунка в живописта III част VIPM303 Композиция в цвят III част VIPM304 Артистични практики в живописта III част VIPM346 Стаж: Реализация на живописни проекти
 • проф. Румен Райчев VIPM106 Цветознание и ролята на цвета
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACM140 Теория на цвета HACM231 Модернизъм и постмодернизъм в изкуството VIPM142 Проект: Теория на цвета VIPM219 Проект: Модернизъм и постмодернизъм в изкуството
 • доц. д-р Венцислав Занков VIPM206 Компютърни ефекти в живописта VIPM305 Мултимедийни технологии в изобразителното изкуство
 • доц. д-р Калина Христова VIPM107 Техники в графиката и печата
 • доц. д-р Ралица Мирчева VIPM119 Проект: Композиция в живописта VIPM120 Проект: Перспектива в живописната композиция VIPM121 Проект: Цветознание VIPM128 Психологическа характеристика на портрета VIPM140 Проект: Трансформация и импровизация на формата VIPM202 Натурна рисунка в живописта II част VIPM218 Проект: Технологично изпълнение II част VIPM274 Семинар: Съвременни тенденции в живописта VIPM302 Натурна рисунка в живописта III част VIPM346 Стаж: Реализация на живописни проекти
 • доц. Валентин Савчев VIPM108 Пластични форми
 • доц. Йохан Йотов   VIPM107 Техники в графиката и печата
 • доц. Михаил Чомаков VIPM127 Артистични практики в живописта I част VIPM307 Пърформанс, инсталации - уъркшоп
 • доц. Христо Добаров VIPM105 Перспектива в живописната композиция
 • д-р Димитър Хинков VIPM129 Класически и съвременни технологии в живописта I част
 • преп. Станимир Божилов VIPM106 Цветознание и ролята на цвета VIPM119 Проект: Композиция в живописта VIPM120 Проект: Перспектива в живописната композиция VIPM121 Проект: Цветознание VIPM141 Проект: Технологично изпълнение I част VIPM205 Класически и съвременни технологии в живописта II част VIPM218 Проект: Технологично изпълнение II част VIPM250 Стенописни техники VIPM251 Проект: Стенописни техники VIPM274 Семинар: Съвременни тенденции в живописта VIPM306 Изкуство на акцията VIPM346 Стаж: Реализация на живописни проекти
 • Дорина Минковска VIPM308 Маркетинг и реклама