Гръцки език и култура

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Наука за езика, Наука за литературата, Историческото познание, Класическа литература и античен театър, Въведение в християнството; практически курсове от програмата като Старогръцки език, Латински език, Политическа история на древна Гърция, Археология и културна география на Средиземноморието в древността, Новогръцки език, Превод и коментар на публицистични текстове, Стратегии на писмения превод и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове.

прочети още
Гръцки език и култура
 • проф. Иван Касабов, д.н. OOOK011 Реторика и говорна култура OOOK114 Език, култура и комуникация
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Петър Димитров, д.н. OOOK051 Старогръцка култура
 • проф. д-р Васил Гарнизов OOOK009 Идеи в антропологията
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Тома Томов OOOK244 Езикът на иконата
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. д-р Георги Гочев ANCL029 Проект „Изследване на античността“ – І част ANCL030 Проект „Изследване на античността“ – ІІ част ANCL048 Проект „Изследване на античността“ – ІІІ част ANCL049 Проект „Изследване на античността“ – ІV част GREB501 Старогръцки език GREB722 Старогръцки език GREB822 Старогръцки език MGRB607 Практика – II част MGRB700 Стаж MGRB706 Проект „Българо-гръцки езикови връзки“ MGRB809 Стаж MGRB823 Проект „България, Гърция и Кипър – страни-членки на ЕС“ OOKI111 Латински език OOKI131 Латински език - ІІ част
 • доц. д-р Илиян Боянов OOOK163 Римската цивилизация
 • доц. д-р Майя Василева ANCL029 Проект „Изследване на античността“ – І част ANCL030 Проект „Изследване на античността“ – ІІ част ANCL032 Политическа история на Древна Гърция ANCL033 Археология и културна география на Средиземноморието в древността ANCL043 Митология, религия и изкуство на гръко-римския свят ANCL048 Проект „Изследване на античността“ – ІІІ част ANCL049 Проект „Изследване на античността“ – ІV част GREB503 Практика – I част MGRB607 Практика – II част MGRB700 Стаж MGRB809 Стаж OOOK126 Тракия през древността OOOK206 Древните цивилизации в Мала Азия
 • доц. д-р Мариана Малинова OOOK071 Ислямът: култура, политика, религия OOOK217 Близкият изток - история, култура и общество
 • доц. д-р Наталия Христова OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Татяна Шалганова OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Теодор Леков OOOK237 История на образа
 • гл. ас. д-р Велин Белев OOOK071 Ислямът: култура, политика, религия OOOK217 Близкият изток - история, култура и общество
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов ANCL029 Проект „Изследване на античността“ – І част ANCL030 Проект „Изследване на античността“ – ІІ част ANCL033 Археология и културна география на Средиземноморието в древността ANCL048 Проект „Изследване на античността“ – ІІІ част ANCL049 Проект „Изследване на античността“ – ІV част CLLB778 Идеи и мислители на Древна Гърция GREB501 Старогръцки език GREB722 Старогръцки език MGRB607 Практика – II част MGRB700 Стаж MGRB809 Стаж MGRB812 Устен превод OOKI110 Старогръцки език OOKI132 Старогръцки език - ІІ част OOOK101 Разчитане на миналото
 • гл. ас. д-р Екатерина Григорова GREB503 Практика – I част MGRB505 Семинар "Млад преводач" - I част MGRB510 Практически новогръцки език MGRB525 Превод и коментар на публицистични текстове MGRB607 Практика – II част MGRB610 Практически новогръцки език MGRB613 Бизнес новогръцки език MGRB627 Семинар "Млад преводач" - II част MGRB700 Стаж MGRB706 Проект „Българо-гръцки езикови връзки“ MGRB710 Практически новогръцки език MGRB715 История на новогръцката литература MGRB792 Гръцките поети нобелисти MGRB809 Стаж MGRB823 Проект „България, Гърция и Кипър – страни-членки на ЕС“ MGRB853 Превод на художествен текст MGRB896 Гръцката проза - Никос Казандзакис
 • гл. ас. д-р Росица Генчева OOOK220 Човешката цивилизация
 • гл. ас. д-р Росица Гичева ANCL029 Проект „Изследване на античността“ – І част ANCL030 Проект „Изследване на античността“ – ІІ част ANCL043 Митология, религия и изкуство на гръко-римския свят ANCL048 Проект „Изследване на античността“ – ІІІ част ANCL049 Проект „Изследване на античността“ – ІV част OOOK120 Празник и празничност
 • гл. ас. д-р Янко Димитров GREB503 Практика – I част MGRB505 Семинар "Млад преводач" - I част MGRB510 Практически новогръцки език MGRB512 Стратегии на писмения превод MGRB607 Практика – II част MGRB610 Практически новогръцки език MGRB613 Бизнес новогръцки език MGRB627 Семинар "Млад преводач" - II част MGRB653 Превод на административно-правни документи MGRB700 Стаж MGRB706 Проект „Българо-гръцки езикови връзки“ MGRB710 Практически новогръцки език MGRB751 Устен превод MGRB809 Стаж MGRB810 Практически новогръцки език MGRB823 Проект „България, Гърция и Кипър – страни-членки на ЕС“
 • гл. ас. Владимир Игнатов OOOK011 Реторика и говорна култура
 • преп. Христина Янисова GREB503 Практика – I част MGRB505 Семинар "Млад преводач" - I част MGRB510 Практически новогръцки език MGRB511 Фонетика и фонология на новогръцкия език MGRB512 Стратегии на писмения превод MGRB607 Практика – II част MGRB610 Практически новогръцки език MGRB611 Морфология на новогръцкия език MGRB627 Семинар "Млад преводач" - II част MGRB700 Стаж MGRB706 Проект „Българо-гръцки езикови връзки“ MGRB710 Практически новогръцки език MGRB711 Лексикология и словообразуване на новогръцкия език MGRB754 Писмен превод и редактиране на преводен текст MGRB755 Превод на специализиран текст MGRB797 География и исторически забележителности MGRB809 Стаж MGRB811 Синтаксис на новогръцкия език MGRB823 Проект „България, Гърция и Кипър – страни-членки на ЕС“ OOLE171 Новогръцки eзик, A1 OOLE271 Новогръцки език, A2 OOLE371 Новогръцки език, B1.1 OOLE471 Новогръцки език, B1.2