Счетоводство и контролинг

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование. Тук се поставят основите, върху които през третата и четвъртата година ще бъде изградено специализирано познание в областта на счетоводството и контролинга. Програмата позволява гъвкавост, благодарение на което студентите могат да формират своя научен и приложен профил. С помощта на своите преподаватели студентите могат да конкретизират обучението си в приложен план чрез самостоятелни работи, които акцентират върху ключови, актуални въпроси от съвременната счетоводна практика. След завършване студентите ще владеят езика на бизнеса – счетоводството, благодарение на който ще разбират процесите във всяка бизнес единица.

прочети още
Счетоводство и контролинг