Изкуствознание и артмениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Митология и религия, Композиция във визуалните изкуства, Естетика и теория на изкуството; общообразователни курсове в областта на теорията на изкуствата и социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт
 • проф. Дияна Янкова, д.н. OOOK213 Северна Америка - история, култура и общество
 • проф. Кристиан Банков, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. OOOK078 Културата на Древен Египет
 • проф. Явор Конов, д.н. OOOK032 Стара Европа: Музика и култура
 • проф. д-р Ирина Генова HACB108 Изкуствознание - визуална култура. Увод HACB534 Съвременни кураторски практики HACB592 Практика в музей и галерия - I част HACB661 Практика в музей и галерия - II част HACB700 Европейското изкуство през ХІХ век HACB723 Изкуството на Барока и Просвещението HACB725 Модерно изкуство на Балканите HACB792 Изкуството в България в епохата на модерността (1878-1945) HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена HACB908 Стаж в културна институция HACB911 Стаж в музей, галерия, архив OOOK046 Визуалният образ OOOK052 Динамика на образите в изкуството на ХХ век
 • проф. д-р Мартин Канушев OOOK183 История и социология на сексуалността
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • доц. Боян Манчев, д.н. HACB139 Философия на образа HACB661 Практика в музей и галерия - II част HACB881 Художествени практики в дигиталната епоха HACB908 Стаж в културна институция HACB910 Проект: Художествени институции на съвременното изкуство HACB911 Стаж в музей, галерия, архив OOOK049 Европейският модернизъм и българското изобразително изкуство OOOK191 Човешкото тяло OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Албена Павлова OOOK224 Рекламата: образи и комуникация
 • доц. д-р Анна Аврамова OOOK067 Големите майстори на архитектурата
 • доц. д-р Боян Думанов OOOK165 Викингите, океанът и светът
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACB824 Изкуството на ХХ век
 • доц. д-р Гергана Стефанова OOOK067 Големите майстори на архитектурата
 • доц. д-р Зарко Ждраков OOOK107 Съкровищата на България
 • доц. д-р Илиян Боянов OOOK163 Римската цивилизация
 • доц. д-р Катерина Гаджева HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена OOOK109 Що е фотография
 • доц. д-р Мариана Малинова OOOK071 Ислямът: култура, политика, религия
 • доц. д-р Наталия Христова HACB531 Мениджмънт на културните институции HACB637 Културно наследство в съвременната градска среда HACB724 Традиции и иновации в модерната българска култура HACB762 Проблеми на българската култура през втората половина на ХХ век
 • доц. д-р Оксана Минаева HACB610 Изкуството на Средновековна България HACB631 Византийското и поствизантийското изкуство OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Светлозар Василев OOOK048 Идеи и практики в Психоанализата
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. Борис Данаилов HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена
 • доц. Валентин Савчев GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • гл. ас. д-р Велин Белев OOOK071 Ислямът: култура, политика, религия
 • гл. ас. д-р Виолета Шатова OOOK257 Дизайн на градски пространства за култура
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство HACB003 Анализ и изследване на художествена творба HACB108 Изкуствознание - визуална култура. Увод HACB591 Семинар: Учебна експедиция HACB592 Практика в музей и галерия - I част HACB596 Семинар: Западноевропейско средновековно изкуство HACB602 Семинар: " Изкуство и култура на Ренесанса" HACB614 Изкуството на Италианския Ренесанс HACB629 Иконография на български средновековни и възрожденски паметници HACB652 Българска възрожденска култура HACB660 Пътуващ семинар: Културно наследство HACB722 Българско Възрожденско изкуство HACB828 Културно наследство: проучване, опазване и социализиране HACB906 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики" HACB908 Стаж в културна институция HACB911 Стаж в музей, галерия, архив OOOK079 Софийската Света гора - църкви и манастири в София и Софийско OOOK137 Шедьоври на християнското изкуство
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска OOOK175 Езикът на танца
 • гл. ас. д-р Нона Петкова HACB631 Византийското и поствизантийското изкуство
 • гл. ас. д-р Рени Янкова GENB025 Култура и семиотика
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB006 Изкуство и култура на древния свят HACB012 Антично изкуство HACB151 Тракийското изкуство HACB529 Древно изкуство и идеология HACB530 Културни модели на Балканите в древността HACB534 Съвременни кураторски практики HACB591 Семинар: Учебна експедиция HACB637 Културно наследство в съвременната градска среда HACB660 Пътуващ семинар: Културно наследство HACB907 Семинар: Подготовка на текст за публикуване HACB908 Стаж в културна институция HACB909 Проект: Теренно проучване HACB911 Стаж в музей, галерия, архив OOOK120 Празник и празничност OOOK194 Изкуството: психика и творчество
 • ас. д-р Тодор Петев HACB003 Анализ и изследване на художествена творба HACB014 Музеят на изкуството като социално средище HACB108 Изкуствознание - визуална култура. Увод HACB501 Западноевропейско средновековно изкуство HACB592 Практика в музей и галерия - I част HACB596 Семинар: Западноевропейско средновековно изкуство HACB602 Семинар: " Изкуство и култура на Ренесанса" HACB615 Изкуството на Северния Ренесанс HACB661 Практика в музей и галерия - II част HACB869 Теренно и музейно проучване HACB906 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики" HACB907 Семинар: Подготовка на текст за публикуване HACB908 Стаж в културна институция HACB909 Проект: Теренно проучване HACB911 Стаж в музей, галерия, архив OOOK136 Разкази за изобразителното изкуство