Кино и телевизия

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра, Български език - четене и писане; Науки за Земята и природната среда; практически курсове като - Основни компоненти на изображението, Изразни средства на оператора в киното и телевизията, Практически аспекти на дигиталния монтаж, Принципи и технология на визията в киното и телевизията, Специфика на снимачната дейност, Филмов анализ, Приложни аспекти на филмовата и телевизионната режисура, Кинодраматургия, Операторски техники за изграждане на художествено изображение; практически семинари като - Усвояване на първоначални операторски техники, Операторски техники при работа в натура, Технология на игралното кино, Работа в телевизионен студиен комплекс. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Кино и телевизия
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 История на изобразителното изкуство
 • проф. Петя Александрова, д.н. CASB654 Българско кино CINB008 Филмов анализ CINB113 Телевизионна режисура - I част CINB207 Исторически практики в световното кино CINB213 Телевизионна режисура - II част CINB715 Световната класическа литература и киното I част CINB723 Българско кино-есенен семинар CINB823 Българско кино-пролетен семинар GENB075 Киното като универсален език
 • проф. д-р Васил Гарнизов CINB301 Визуална антропология
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. д-р Светла Христова CINB118 Филмът като разказваческо изкуство - І част CINB218 Филмът като разказваческо изкуство - ІІ част CINB225 Приложни аспекти на филмовата режисура - II част CINB310 Технология на игралното кино CINB556 Проект "Сценарий за документален филм" CINB702 Подготовка за дипломен проект І част CINB716 Драматургия на документален филм І част CINB780 Стаж по кинодраматургия CINB880 Стаж (сценарий
 • проф. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • проф. Георги Дюлгеров CASB936 Киноезикът на игралното кино - сравнителен анализ CINB215 Приложни аспекти на филмовата режисура - I част CINB656 Проект "Документален филм" CINB700 Режисура на игрален филм I част CINB800 Режисура на игрален филм II част
 • проф. Людмил Христов CASB713 Сенситометрия и лабораторна обработка CINB001 Основни компоненти на изображението CINB002 Изразни средства на оператора в киното и телевизията CINB003 Принципи и технология на визията в киното и телевизията CINB110 Практически семинар: "Усвояване на първоначални операторски техники" CINB204 Репортажът и документалистиката в телевизията - I част CINB210 Практически семинар: "Операторски техники при работа в натура" CINB224 Репортажът и документалистиката в телевизията - II част CINB401 Операторски техники за изграждане на художествено изображение CINB503 Филмово и телевизионно операторство CINB555 Практика "Зимна школа" CINB655 Практика "Лятна школа" CINB731 Изграждане на композиционни и изобразителни решения І част CINB777 Стаж по операторство CINB888 Стаж (игрален филм - студийна операторска практика)
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Елизавета Боева CASB911 Жанрове в киното и телевизията-приложни аспекти CINB010 Основни принципи на монтажа CINB103 Практически аспекти на дигиталния монтаж - I част CINB123 Практически аспекти на дигиталния монтаж - II част CINB320 Телевизионен нюзрум - I част CINB712 Екранизирани класически литературни произведения І част CINB728 Писане на сценарий за жанров нискобюджетен филм I част CINB741 Създаване на режисьорски стил (I част) CINB742 Създаване на режисьорски стил (II част) CINB771 Изкуството на киносериалите (I част) CINB772 Изкуството на киносериалите (II част) CINB885 Стаж (игрален филм - режисура на монтажа)
 • доц. д-р Енчо Найденов CINB744 Светлината в практиката част 1 CINB844 Светлината в практиката част 2
 • доц. д-р Ирена Бокова CINB301 Визуална антропология
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Боряна Минчева CASB754 Филмова пластика и сценография CINB705 Изграждане на цялостен образ в киносценографията
 • доц. Правда Кирова CASB408 Сценарият - от замисъла до реализацията CINB212 Драматургия на късите форми в киното и телевизията CINB501 Документално и научнопопулярно кино І част CINB520 Филмов семинар-І част CINB601 Документално и научно-популярно кино ІІ част CINB620 Филмов семинар-ІІ част
 • гл. ас. д-р Богомил Калинов CINB501 Документално и научнопопулярно кино І част CINB556 Проект "Сценарий за документален филм" CINB601 Документално и научно-популярно кино ІІ част CINB728 Писане на сценарий за жанров нискобюджетен филм I част CINB767 Семинар „Филмопроизводство“ CINB768 Проект „Предснимачен период - игрален филм“ CINB808 Постпродукция в киното и телевизията CINB809 Режисьорски методи на работа в практиката CINB867 Семинар „ТВ и шоупрограми“ CINB868 Проект „Снимачен период - игрален филм“
 • гл. ас. д-р Борислава Димова CINB113 Телевизионна режисура - I част CINB213 Телевизионна режисура - II част CINB313 Телевизионна режисура - III част CINB410 Работа в телевизионен студиен комплекс CINB413 Телевизионна режисура - IV част CINB656 Проект "Документален филм" CINB768 Проект „Предснимачен период - игрален филм“ CINB867 Семинар „ТВ и шоупрограми“
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол GENB026 Човешката култура
 • гл. ас. д-р Николай Милев CINB002 Изразни средства на оператора в киното и телевизията CINB004 Специфика на снимачната дейност CINB103 Практически аспекти на дигиталния монтаж - I част CINB123 Практически аспекти на дигиталния монтаж - II част CINB503 Филмово и телевизионно операторство CINB656 Проект "Документален филм" CINB732 Студийна операторска практика І част CINB733 Системи за изграждане и възпроизвеждане на изображението І част CINB766 Стаж по режисура CINB767 Семинар „Филмопроизводство“ CINB768 Проект „Предснимачен период - игрален филм“ CINB777 Стаж по операторство CINB788 Стаж по монтаж CINB832 Системи за изграждане и възпроизводство на изображението ІІ част CINB835 Студийна операторска практика ІІ част CINB866 Стаж (асистент режисьор на игрален/документален филм или тв предаване) CINB867 Семинар „ТВ и шоупрограми“ CINB868 Проект „Снимачен период - игрален филм“ CINB885 Стаж (игрален филм - режисура на монтажа) CINB888 Стаж (игрален филм - студийна операторска практика)
 • ас. д-р Слава Янакиева CINB508 Кино и музика CINB703 Практически аспекти на кинодраматургията Iчаст CINB803 Практически аспекти на кинодраматургията IIчаст CINB827 Краят на света в киното
 • д-р Антония Милчева CINB010 Основни принципи на монтажа CINB520 Филмов семинар-І част CINB620 Филмов семинар-ІІ част CINB704 Режисьорска интерпретация на драматургичен материал с актьори I част CINB723 Българско кино-есенен семинар CINB767 Семинар „Филмопроизводство“ CINB804 Режисьорска интерпретация на драматургичен материал с актьори II част CINB823 Българско кино-пролетен семинар CINB868 Проект „Снимачен период - игрален филм“
 • д-р Василена Горанова CINB831 Изграждане на композиционни и изобразителни решения ІІ част
 • преп. Ангелина Василева CASB911 Жанрове в киното и телевизията-приложни аспекти CINB008 Филмов анализ CINB520 Филмов семинар-І част CINB620 Филмов семинар-ІІ част CINB712 Екранизирани класически литературни произведения І част CINB713 Психология на характера и драматургичните решения във филма І част CINB715 Световната класическа литература и киното I част CINB718 Екранизирани класически литературни произведения ІІ част CINB780 Стаж по кинодраматургия CINB815 Световната класическа литература и киното II част
 • Богомил Цветанов Калинов   CINB700 Режисура на игрален филм I част CINB800 Режисура на игрален филм II част
 • Борис Пинтев CINB204 Репортажът и документалистиката в телевизията - I част CINB224 Репортажът и документалистиката в телевизията - II част
 • Виктория Петрова CINB320 Телевизионен нюзрум - I част CINB420 Телевизионен нюзрум - II част
 • Виктория Радославова CINB761 Режисура на монтажа І част CINB762 Компютърен монтаж (Adobe premiere) І част CINB861 Режисура на монтажа ІІ част CINB862 Компютърен монтаж (Adobe premiere) ІІ част
 • Димитър Коцев   CINB505 Кино режисура
 • Димитър Коцев CINB821 Сценарно писане и развитие
 • Донка Иванова   CINB765 Монтаж на документални форми CINB814 Монтаж на игрални форми
 • Емил Иванов CINB506 Основи на звукозаписа в киното и телевизията CINB606 Звуков дизайн-постпродукция
 • Красимира Борисова CASB713 Сенситометрия и лабораторна обработка
 • Любомир Балабанов   CINB724 Колор грейдинг и фин монтаж
 • Мариана Вълканова CASB553 Звуково и музикално оформление на кино и телевизионни творби CINB764 Музикален и звуков дизайн
 • Мария Андрушко CINB738 Писане на сценарий за жанров нискобюджетен филм II част
 • Мартин Балкански   CINB773 Практически кинематографични упражнения
 • Николай Илиев CINB215 Приложни аспекти на филмовата режисура - I част CINB225 Приложни аспекти на филмовата режисура - II част CINB310 Технология на игралното кино
 • Николай Стоичков CASB852 Продуцентство в киното и телевизията
 • Радослав Бадов CINB401 Операторски техники за изграждане на художествено изображение CINB604 Операторски похвати и техники CINB733 Системи за изграждане и възпроизвеждане на изображението І част CINB832 Системи за изграждане и възпроизводство на изображението ІІ част
 • Светослав Драганов CINB716 Драматургия на документален филм І част CINB721 Драматургия на документален филм ІІ част
 • Силвестър Йорданов CINB731 Изграждане на композиционни и изобразителни решения І част
 • Станимира Сталева CINB706 Маркетинг на филмовия продукт