Мрежови технологии (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове като - Програмиране (C++), Компютърни системи, Обектно ориентирано програмиране (C++), Основи на мрежите, Структури от данни, Операционни системи, Локални и глобални мрежи, Системи за виртуализация, Бази от данни и SQL и др.; извънаудиторни учебни форми - проекти по програмиране, бази от данни, мрежови алгоритми, самостоятелни работи. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От третата година програмата предлага два модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)
 • проф. Здравко Каракехайов, д.н. NETB302 Системи за реално време NETB357 Мобилни комуникации NETB405 Сензорни мрежи NETB452 Разпределени системи
 • проф. Иван Ланджев, д.н. NETB103 Линейна алгебра NETB157 Автомати и изчислимост NETB159 Комбинаторика NETB308 Шумозащитно кодиране NETB353 Криптография NETB602 Проект: Криптография
 • проф. Тодор Стоилов, д.н. NETB474 Мрежови операции и тестване
 • проф. д-р Велина Славова NETB506 Проект: Разпределени бази от данни
 • проф. д-р Георги Тупаров NETB299 Основи на базите от данни NETB307 Разпределени бази от данни NETB317 Приложения за разпределени бази данни NETB438 Моделиране с UML
 • проф. д-р Емил Колев NETB153 Математически анализ
 • проф. д-р Красимир Манев NETB128 Дискретна математика
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов NETB258 Web-програмиране с HTML и JavaScript
 • доц. д-р Владимир Иванов NETB154 Основи на мрежите NETB294 Локални мрежи NETB402 Виртуализация NETB464 Управление на корпоративни мрежи
 • доц. д-р Деница Топчийска NETB476 Правни аспекти на информационното общество
 • доц. д-р Димитър Атанасов NETB253 Теория на вероятностите NETB306 Приложна статистика
 • доц. д-р Емил Стоилов NETB238 Мрежови архитектури NETB282 Маршрутизация NETB309 Network Design / Проектиране на мрежи NETB324 Мрежови технологии за отдалечен достъп NETB356 Мрежов хардуер NETB360 Конфигуриране на мрежови устройства NETB409 Мрежова сигурност NETB419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност
 • доц. д-р Ласко Ласков NETB100 Програмиране NETB127 Лабораторни упражнения по програмиране NETB156 Обектно-ориентирано програмиране NETB158 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране NETB208 Структури от данни NETB241 Паралелно програмиране NETB387 Програмиране с платформата Qt NETB507 Практика по програмиране NETB509 Проект по паралелно програмиране NETB603 Практика по програмиране
 • доц. д-р Николай Киров NETB290 Състезателно програмиране - I част NETB291 Състезателно програмиране - II част NETB387 Програмиране с платформата Qt
 • доц. д-р Петя Асенова NETB439 Реализация на софтуерни проекти NETB799 Управление на проекти по информационни технологии
 • доц. д-р Росица Голева NETB254 Глобални мрежи NETB349 Мрежи за съхраняване на информация NETB352 UNIX/Linux операционни системи NETB362 Лабораторни занятия по Linux NETB435 Системно Интернет програмиране NETB469 Лабораторни занятия по системно Интернет програмиране NETB481 Облачни технологии NETB500 Практика по проектиране на локални мрежи NETB505 Проект: Системи за реално време NETB600 Практика по Администриране на мрежи NETB702 Проект: Виртуализация
 • доц. д-р Румен Радев NETB457 Технологии за приложения в Интернет NETB467 Проектиране на приложения в Интернет
 • доц. д-р Ясен Горбунов NETB102 Компютърни системи NETB206 Компютърни архитектури NETB500 Практика по проектиране на локални мрежи NETB510 Вградени системи NETB600 Практика по Администриране на мрежи
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова NETB439 Реализация на софтуерни проекти NETB700 Стаж: Мрежови технологии NETB799 Управление на проекти по информационни технологии
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова NETB371 Мрежови мултимедийни приложения NETB700 Стаж: Мрежови технологии NETB800 Стаж: Мрежови технологии
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов NETB385 Визуално програмиране NETB401 Web програмиране Client-Server NETB461 Системни и потребителски приложения с .Net NETB605 Проект по визуално програмиране
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова NETB317 Приложения за разпределени бази данни
 • гл. ас. д-р Николай Милованов NETB403 MPLS Service Provider Networks
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов NETB245 Алгоритми и програмиране NETB253 Теория на вероятностите NETB306 Приложна статистика
 • гл. ас. д-р Стоян Боев NETB157 Автомати и изчислимост NETB602 Проект: Криптография
 • гл. ас. д-р Стоян Мишев NETB701 Бакалавърски семинар – I част NETB801 Бакалавърски семинар – II част
 • гл. ас. д-р Филип Андонов NETB329 Програмиране с Python NETB506 Проект: Разпределени бази от данни NETB508 Проект: Програмиране с Python
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова NETB406 Програмиране на Java NETB601 Проект: Програмиране на Java
 • Веселин Хаджитодоров NETB365 Сигурност на системи и данни
 • Георги Кирков NETB802 Проект: Киберсигурност
 • Делян Керемедчиев NETB258 Web-програмиране с HTML и JavaScript
 • Иво Вачков NETB254 Глобални мрежи NETB301 Програмиране на сигурен код NETB409 Мрежова сигурност NETB419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност
 • Пано Панов NETB435 Системно Интернет програмиране NETB469 Лабораторни занятия по системно Интернет програмиране NETB481 Облачни технологии
 • Светослав Торбов NETB426 Киберсигурност NETB802 Проект: Киберсигурност