Курсове по български език

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания по български език имат за цел да дадат нужните езикови умения, които да помагат на студентите в успешното завършване на избраната от тях специалност. Предлаганите курсове са надграждащи над Държавните образователни изисквания по български език за средното училище.

Общообразователните курсове по български език помагат да студентите да покрият минимума на функционална и четивна грамотност, нужна за успешно справяне с обемисти академични текстове.

Успешно покрилите общообразователните изисквания по български език от първата година могат да продължат при желание обучението си и във втората година.

Предлаганите курсове носят 3 кредита и са двусеместриални (два семестъра по 30 часа). Записването за курс се предхожда от установяване на нивото на функционална грамотност: резултати от ДЗИ или диагностика от НБУ.

прочети още
Курсове по български език
  • проф. Пламен Дойнов, д.н. OOOK715 Български език - редактиране и езикови игри
  • доц. д-р Борислав Георгиев OOOK705 Български език - академично писане и говорене OOOK710 Български език - редактиране и дебатиране
  • доц. д-р Галина Куртева BFL101 Български език (за чуждестранни студенти от подготвителна програма) BFL201 Български език (за чуждестранни студенти от подготвителна програма) OOLB101 Български език за чужденци, А1.1 OOLB201 Български език за чужденци, А1.2 OOOK607 Езикова култура (за чуждестранни студенти от подготвителна програма по български език) OOOK706 Езикова култура (за чуждестранни студенти в програми на чужд език)
  • доц. д-р Емилия Дворянова OOOK712 Творческо писане OOOK715 Български език - редактиране и езикови игри
  • доц. д-р Мария Огойска OOOK715 Български език - редактиране и езикови игри
  • гл. ас. Бойка Бъчварова OOOK710 Български език - редактиране и дебатиране
  • ас. Георги Цонев OOOK610D Български език OOOK700 Български език OOOK700E Български език (интензивно обучение) OOOK705 Български език - академично писане и говорене OOOK710 Български език - редактиране и дебатиране OOOK712 Творческо писане