Финанси - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование. Тук се поставят основите, върху които през третата и четвъртата година ще бъде изградено специализирано познание в областта на финансите. Съществена особеност на програмата е нейната гъвкавост, което означава, че студентите сами могат да формират своя научен и приложен профил. Те могат по иновативен начин, под ръководството на преподавателите, да конкретизират обучението си в приложен план чрез самостоятелни работи, които акцентират върху ключови, актуални въпроси от съвременната финансова практика. Освен обучение в основни научни направления, като Микро- и Макроикономика, Международна икономика, Основи на счетоводството и др., студентите изучават Въведение във финансите, Основи на управлението и т.н.

прочети още
Финанси - ДО
 • проф. д-р Веселин Методиев BAMB203D Социална и стопанска история на България
 • проф. д-р Иван Боевски BAEB838D Финансиране на проекти GENB014D Предприемачество
 • проф. д-р Иванка Данева BAEB421D Финансови изчисления BAEB423D Финансови пазари и инструменти BAEB588D Социално осигуряване BAFB540D Практика I част BAFB682D Финанси на социалното осигуряване BAFB720D Стаж - I част BAFB822D Семинар: Инвестиционни стратегии BASB515D Разработване на проект I BASB616D Защита на разработения проект пред жури II BASB704D Финансов контрол
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAEB301D Основи на стопанското управление
 • проф. д-р Людмил Георгиев BAEB203D Икономически избор и предприемаческа култура BAEB415D Регионална икономика
 • проф. д-р Стефан Стефанов BAEB585D Международни финанси
 • проф. д-р Събина Ракарова BAMB103D Въведение в икономическото мислене
 • доц. Тодор Коларов, д.н. BAEB303D Основи на правото BAEB675D Финансово право BAFB601D Финансово право II част BAMB523D Търговско право
 • доц. д-р Албена Павлова BAEB203D Икономически избор и предприемаческа култура
 • доц. д-р Ангел Георгиев BAEB584D Публични финанси
 • доц. д-р Едуард Маринов BAMB103D Въведение в икономическото мислене GENB028D Микроикономика
 • доц. д-р Ирена Николова BAEB316D Икономика на Европейския съюз BAEB406D Международна икономика BAFB602D Европейски паричен съюз BAFB701D Финансиране на международната търговия BAFB804D Инвестиции във финансови активи BASB615D Разработване на проект II GENB031D Макроикономика
 • доц. д-р Надежда Димова BAMB401D Маркетингова среда BUTB202D Въведение в маркетинга
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB414D Въведение във финансите BAFB605D Финансов анализ BAFB703D Търговско банкиране Iчаст BAFB708D Финансово планиране BAFB801D Търговско банкиране II част BAFB820D Стаж - II част BAFB821D Семинар: Управление на семеен бюджет BASB516D Защита на разработения проект пред жури I BASB677D Практика II част BASB716D Разработване на проект III
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB304D Основи на счетоводството BAEB422D Методология на счетоводството BAEB581D Финансово счетоводство І част BAEB681D Финансово счетоводство ІІ част BAEB687D Управленско счетоводство BASB615D Разработване на проект II BASB717D Защита на разработения проект пред жури III
 • доц. д-р Цветелина Маринова BAEB585D Международни финанси BAFB509D Пари и парична политика BAFB540D Практика I част BAFB720D Стаж - I част BASB515D Разработване на проект I BASB616D Защита на разработения проект пред жури II GENB031D Макроикономика
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова BAEB415D Регионална икономика
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BAEB406D Международна икономика GENB028D Микроикономика
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BAEB568D Данъци и данъчно облагане BAEB582D Финанси на предприятието І част BAEB584D Публични финанси BAEB682D Финанси на предприятието ІІ част BAFB567D Проект: Финанси на предприятието BAFB705D Инвестиции в реални активи BAFB720D Стаж - I част BAFB820D Стаж - II част BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни BASB515D Разработване на проект I BASB716D Разработване на проект III GENB014D Предприемачество
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAEB513D Финансови изчисления с MS Excel BAEB882D Анализ на риска BAFB540D Практика I част BAFB720D Стаж - I част BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни BASB616D Защита на разработения проект пред жури II BASB717D Защита на разработения проект пред жури III
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева BAEB314D Приложни финанси BAEB414D Въведение във финансите BAEB785D Финанси на застрахователни дружества BAFB540D Практика I част BASB502D Застраховане BASB615D Разработване на проект II
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BAEB421D Финансови изчисления BAEB423D Финансови пазари и инструменти BAEB833D Оценка на бизнеса BAFB707D Въведение в управлението на инвестиционния портфейл BAFB803D Принципи на иконометрията BAFB820D Стаж - II част BAFB822D Семинар: Инвестиционни стратегии BAFB823D Семинар Дипломиране BASB516D Защита на разработения проект пред жури I BASB677D Практика II част BASB717D Защита на разработения проект пред жури III
 • гл. ас. д-р Пламен Илиев BAEB315D Контролинг BAEB420D Основи на контрола BASB704D Финансов контрол BASB821D Семинар: Измами и злоупотреби във финансовото управление
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева BAMB201D Социална и солидарна икономика
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB605D Финансов анализ BAFB606D Стартиране и финансиране на малък и среден бизнес BAFB708D Финансово планиране BAFB820D Стаж - II част BAFB823D Семинар Дипломиране BASB516D Защита на разработения проект пред жури I BASB677D Практика II част BASB716D Разработване на проект III
 • гл. ас. д-р Росица Накова BAMB401D Маркетингова среда
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAFB823D Семинар Дипломиране
 • д-р Ива Никифорова BAEB581D Финансово счетоводство І част BAEB681D Финансово счетоводство ІІ част
 • д-р Любомира Вълчева-Нъндлол BAMB203D Социална и стопанска история на България
 • д-р Мариета Станчева BAEB304D Основи на счетоводството
 • д-р Росица Цанкова BAEB675D Финансово право BAFB601D Финансово право II част