Бизнес комуникации - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата „Бизнес комуникации“ е създадена с цел да отговори на съвременните предизвикателства на бизнес средата и е изработена в съответствие с най-новите резултати от науката и практиката. Тя подготвя специалисти по управлението на корпоративните и фирмените комуникации, както и специалисти по комуникационно-ориентираните организационни функции.

Програмата е интердисциплинарна и включва курсове по икономика, бизнес, финанси, мениджмънт, организационна психология, управление на екипи и проекти, а също така култура и лингвистика, ориентирани към спецификата на отношенията на България с чуждоезични партньори. Заедно с тях, програмата включва и такива специфични курсове, като управление на събития, реклама и търговски комуникации, управление на отношенията с клиенти, фирмена култура, онлайн комуникации и др. Знанията от тези курсове са необходими за успешното партньорство в сферата на бизнеса, както и с публични институции и НПО.

Акцентира се на комуникативните умения, които дават възможност за водене на успешни преговори, консултации и съвместни дейности, базирани на добро познаване на културни, обществени, социални и икономически особености. Особено място се отделя на специализираната терминология.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по...".

прочети още
Бизнес комуникации - ДО
 • проф. Дияна Янкова, д.н. BCRM107D Формално общуване на английски език BCRM114D Проект: Четене и разбиране на текст BCRM417D Превод на специализиран текст
 • проф. д-р Десислава Бошнакова BCRM203D  Он-лайн бизнес комуникация
 • проф. д-р Иван Боевски BCRM217D Управление на отношенията с клиенти BCRM221D Проект "Отношения с клиенти" BCRM313D Управлението на проекти и комуникационни техники
 • проф. д-р Камен Каменов MBAM032D Проект: Корпоративно управление
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM005D Корпоративно управление MBAM032D Проект: Корпоративно управление MBAM177D Модели за организационно съвършенство
 • проф. д-р Стефан Стефанов BCRM100D Международен бизнес MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM031D Проект: Теория на пазарната икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001D Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Доралийски MBAM014D Стратегически мениджмънт MBAM034D Проект: Стратегически мениджмънт
 • доц. д-р Виктор Аврамов BCRM313D Управлението на проекти и комуникационни техники
 • доц. д-р Димитър Панайотов BCRM102D Психология и етика на деловото общуване BCRM120D Проект: "Актуални проблеми на съвременната бизнес комуникация с чуждоезичните партньори" BCRM204D Разрешаване на конфликти и водене на преговори MBAM015D Организационно поведение MBAM035D Проект: Организационно поведение
 • доц. д-р Евелина Христова BCRM105D Управление на събития BCRM109D Семинар: Изложения, панаири и изложби
 • доц. д-р Елена Тарашева BCRM203D  Он-лайн бизнес комуникация BCRM214D Проект: Чужд език чрез автентични текстове BCRM315D Медийни изследвания на английски език
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева MBAM018D Бизнес планиране и прогнозиране MBAM038D Проект: Бизнес планиране и прогнозиране
 • доц. д-р Ирина Георгиева BCRM002D Бизнес комуникация на руски език BCRM110D Проект: Оформяне на бизнес кореспонденция BCRM115D Писмена бизнес комуникация: делова кореспонденция на фирмата BCRM214D Проект: Чужд език чрез автентични текстове BCRM314D Междукултурна комуникация BCRM403D Чуждоезиковата информационна среда BCRM405D Езикова регионална компетентност BCRM410D Проект: Информационна среда: ресурси на чужд език BCRM411D Семинар: Лексикален и фразеологичен анализ на текст
 • доц. д-р Мария Нейкова BCRM001D Четене и интерпретация на бизнес информационни текстове BCRM417D Превод на специализиран текст
 • доц. д-р Мария Николова BCRM319D Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса
 • доц. д-р Михаил Михайлов BCRM105D Управление на събития BCRM222D Комуникационни практики в бизнеса MBAM014D Стратегически мениджмънт MBAM034D Проект: Стратегически мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова BCRM203D  Он-лайн бизнес комуникация BCRM401D Маркетингово проучване на чуждия пазар BCRM408D Проект: Анализ на чужд пазар чрез интернет MBAM008D Маркетинг MBAM033D Проект: Маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова BCRM319D Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM013D Финанси MBAM043D Проект: Финанси
 • доц. д-р Соня Алексиева BCRM111D Семинар: Презентации на фирми BCRM119D Модели и инструменти на бизнес комуникациите BCRM208D Семинар: Бизнес предложение, обява, реклама - специализирана терминология BCRM215D Управление на комуникациите и връзки с обществеността
 • доц. д-р Татяна Фед BCRM002D Бизнес комуникация на руски език BCRM103D Културологични основи на комуникацията BCRM110D Проект: Оформяне на бизнес кореспонденция BCRM115D Писмена бизнес комуникация: делова кореспонденция на фирмата BCRM116D Проект "Фирмената култура в различни страни" BCRM216D Вербална бизнес комуникация BCRM304D Дипломатическа кореспонденция и практика BCRM311D Магистърски стаж по бизнес комуникации BCRM406D Специализиран курс по английски език BCRM413D Проект: Превод на специализиран текст
 • доц. д-р Теодора Ризова BCRM222D Комуникационни практики в бизнеса
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева MBAM031D Проект: Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCRM403D Чуждоезиковата информационна среда BCRM410D Проект: Информационна среда: ресурси на чужд език
 • гл. ас. д-р Христо Чукурлиев BCRM219D Реклама и търговски комуникации BCRM321D Дигитално управление на бизнеса
 • д-р Марианна Конова BCRM304D Дипломатическа кореспонденция и практика
 • д-р Николай Чирпанлиев BCRM102D Психология и етика на деловото общуване BCRM120D Проект: "Актуални проблеми на съвременната бизнес комуникация с чуждоезичните партньори" BCRM204D Разрешаване на конфликти и водене на преговори BCRM212D Семинар: Кръгла маса по предварително предложена тема
 • преп. Мариана Мелнишка BCRM406D Специализиран курс по английски език BCRM413D Проект: Превод на специализиран текст