Културен туризъм ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата има интердисциплинарен характер, представящ пресечната точка между туризма и културата. Залага на усвояването на комплексни знания и умения в сфери, които засягат културния туризъм. Това са знания и умения, разбирани като начин на живот, специализирани видове туризъм, оценка на удовлетвореността на туристите, връзки с обществеността, местно развитие и културни ресурси.Курсовете осигуряват теоретичната подготовка на студентите, включват практически занимания, представят проблематика в разнообразен географски и исторически контекст, обхващат специфични знания в сферата на туризма, нормативните документи, разработването на проекти.

прочети още
Културен туризъм ДО
 • проф. Иван Маразов, д.н. APTM107D Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм APTM110D Семинар: Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм
 • проф. Рангел Гюров, д.н. GEOM100D Геоложки и природни феномени GEOM164D Проект: Алтернативен туризъм
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. MSCM910D Световни, национални и регионални културно-исторически резервати и забележителности в България
 • проф. д-р Васил Гарнизов APLM034D Проект: Антропология на Черноморието APLM119D Семинар: На изток от София APLM230D Антропология на Черноморието APTM215D Проект: Културни наследства в България I част
 • проф. д-р Георг Краев GEOM200D Фолклор и туризъм
 • проф. д-р Евгений Дайнов APLM119D Семинар: На изток от София
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLM008D Мит, ритуал, религия APLM031D Проект: Мит, ритуал, религия APTM215D Проект: Културни наследства в България I част APTM300D Културни наследства в България - II част APTM301D Миграция и свободно време
 • проф. д-р Пламен Бочков APLM008D Мит, ритуал, религия APLM031D Проект: Мит, ритуал, религия
 • проф. д-р Тома Томов APTM106D Историческите места като туристически обект APTM205D Исторически и свети места на Балканите APTM314D Семинар: Византийски Константинопол MSCM910D Световни, национални и регионални културно-исторически резервати и забележителности в България
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова APTM203D Българско изобразително изкуство APTM208D Практика Музеи и галерии
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов APTM204D Информационни системи и нови технологии в културния туризъм APTM207D Практика: Е-туризъм и технологии (сайтове и услуги)
 • доц. д-р Емил Бузов APTM306D Световни туристически дестинации (Северна Африка и Латинска Америка)
 • доц. д-р Ирена Бокова APLM010D Културна антропология APLM032D Проект: Културна антропология APLM117D Антропология на наследството APLM241D Проект: Антропология на наследството APTM100D Туризмът - икономически и социални аспекти APTM113D Пътуващ семинар Регионални туристически практики II част APTM115D Семинар (посещения на места на културни наследства и дискусии със специалисти по места) I част APTM116D Практика: Туризмът - икономически и социални аспекти APTM118D Семинар Регионални туристически практики I част APTM200D Културни наследства в България I част APTM202D Културни ресурси и местно развитие APTM210D Стаж APTM214D Семинар (посещения на места на културни наследства и дискусии със специалисти по места) II част APTM215D Проект: Културни наследства в България I част APTM300D Културни наследства в България - II част
 • доц. д-р Ирена Емилова APTM101D Организационна структура на туристическата индустрия APTM111D Практика: Организационна структура на туристическата индустрия
 • доц. д-р Оксана Минаева APTM203D Българско изобразително изкуство APTM300D Културни наследства в България - II част
 • доц. д-р Соня Алексиева APTM102D Специализирани видове туризъм (религиозен, винен и др.) APTM113D Пътуващ семинар Регионални туристически практики II част APTM117D Проект: Специализирани видове туризъм APTM118D Семинар Регионални туристически практики I част APTM201D Реклама и връзки с обществеността на културния туризъм APTM210D Стаж APTM216D Проект: Реклама и връзки с обществеността на културния туризъм APTM302D Управление на събития
 • доц. д-р Татяна Шалганова APTM107D Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм APTM110D Семинар: Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм
 • доц. д-р Теодор Леков MSCM910D Световни, национални и регионални културно-исторически резервати и забележителности в България
 • доц. Иван Евтимов APLM011D Основи на социологията APLM033D Проект: Основи на социологията APTM119D Проект: Социална психология и туристическо поведение
 • преп. Славянка Стамова APTM113D Пътуващ семинар Регионални туристически практики II част APTM118D Семинар Регионални туристически практики I част