Маркетинг - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления; практически курсове като: Въведение в икономическото мислене, Международна икономика, Стопанска история, Основи на правото, Основи на маркетинга, Бизнес комуникации, Маркетинг, Икономика на търговията и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми, които включват практики и стажове. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия. Завършилите програмата могат успешно да се реализират професионално като: маркетолози в отдели по маркетинг, търговски звена, отдели за реклама и РR,маркетинг мениджъри, търговски представители, търговски мениджъри и др.

прочети още
Маркетинг - ДО
 • проф. Кристиан Банков, д.н. BAMB702D Брандинг (Brand building & Brand management) I част BAMB801D Брандинг (Brand building & Brand management) IIчаст
 • проф. Райна Николова, д.н. BAMB647D Правни аспекти на маркетинга
 • проф. Тодор Коларов, д.н. BAEB303D Основи на правото BAMB523D Търговско право
 • проф. д-р Веселин Методиев BAMB203D Социална и стопанска история на България
 • проф. д-р Елена Благоева BAMB202D Бизнес етика
 • проф. д-р Иван Боевски BAEB424D Управление на знанието в маркетинга BAEB534D Потребителско поведение BAEB862D Международен маркетинг BAEB868D Стратегически маркетинг BAMB020D Зелени бизнес модели в маркетинга BAMB528D Управление на връзките с клиенти /CRM/ BAMB615D Разработване на проект II BAMB701D Маркетингови изследвания I част BAMB703D В2В маркетинг BAMB717D Защита на разработения проект пред жури III BAMB723D Стаж I BAMB802D Маркетингови изследвания II част GENB014D Предприемачество
 • проф. д-р Иванка Данева BAEB421D Финансови изчисления
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAEB301D Основи на стопанското управление
 • проф. д-р Людмил Георгиев BAEB203D Икономически избор и предприемаческа култура BAEB415D Регионална икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова BAEB642D Икономика за мениджъри BAMB103D Въведение в икономическото мислене BAMB519D Пазарна организация
 • доц. д-р Албена Павлова BAEB203D Икономически избор и предприемаческа култура
 • доц. д-р Ваня Сланчева-Банева BAEB640D Бизнес планиране и прогнозиране
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов BAEB661D Информационни системи в маркетинга BAMB524D Дигитален маркетинг BAMB626D Онлайн търговия
 • доц. д-р Едуард Маринов BAEB642D Икономика за мениджъри BAEB868D Стратегически маркетинг GENB028D Микроикономика
 • доц. д-р Ирена Николова BAEB316D Икономика на Европейския съюз BAEB406D Международна икономика BAMB704D Управление на международните търговски сделки GENB031D Макроикономика
 • доц. д-р Надежда Димова BAEB762D Маркетинг на услугите BAEB863D Управление на продажбите BAMB401D Маркетингова среда BAMB515D Разработване на проект I BAMB516D Защита на разработения проект пред жури I BAMB522D Продуктова и дистрибуционна политика I част BAMB530D Практика I част BAMB537D Проект: Продуктова и дистрибуционна политика BAMB616D Защита на разработения проект пред жури II BAMB622D Емоционален маркетинг BAMB624D Управление на ритейла BAMB625D Продуктова и дистрибуционна политика IIчаст BAMB630D Практика II част BAMB716D Разработване на проект III BAMB723D Стаж I BAMB810D Устойчив маркетинг BAMB821D Стаж II BUTB202D Въведение в маркетинга
 • доц. д-р Надя Маринова BAMB629D Управление на маркетинга
 • доц. д-р Пламен Илиев BAEB315D Контролинг
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB414D Въведение във финансите
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB304D Основи на счетоводството
 • доц. д-р Цветелина Маринова GENB031D Макроикономика
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова BAEB415D Регионална икономика
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов BAEB424D Управление на знанието в маркетинга BAMB615D Разработване на проект II BAMB617D Проект: Управление на ритейла BAMB624D Управление на ритейла BAMB702D Брандинг (Brand building & Brand management) I част BAMB716D Разработване на проект III BAMB801D Брандинг (Brand building & Brand management) IIчаст BAMB819D Семинар: Управление на продукти, марки и взаимоотношения с потребителите
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BAEB406D Международна икономика BAMB519D Пазарна организация GENB028D Микроикономика
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни GENB014D Предприемачество
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAMB701D Маркетингови изследвания I част BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни BAMB802D Маркетингови изследвания II част
 • гл. ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол BAMB203D Социална и стопанска история на България
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева BAEB314D Приложни финанси BAEB414D Въведение във финансите
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BAEB421D Финансови изчисления BAFB823D Семинар Дипломиране
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB823D Семинар Дипломиране
 • гл. ас. д-р Росица Накова BAMB401D Маркетингова среда BAMB530D Практика I част BAMB616D Защита на разработения проект пред жури II BAMB629D Управление на маркетинга BAMB630D Практика II част BAMB717D Защита на разработения проект пред жури III BAMB724D Проект Предизвикателствата пред маркетинговите комуникации в дигиталната ера BAMB821D Стаж II
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAEB764D Рекламна политика BAEB768D Интегрирани маркетингови комуникации BAEB812D Връзки с обществеността BAFB823D Семинар Дипломиране BAMB424D Разбиране на потребителите – преживявания, удовлетвореност и лоялност BAMB515D Разработване на проект I BAMB516D Защита на разработения проект пред жури I BAMB525D Корпоративната социална отговорност BAMB530D Практика I част BAMB616D Защита на разработения проект пред жури II BAMB630D Практика II част BAMB709D Маркетинг чрез съдържание (Content marketing) BAMB717D Защита на разработения проект пред жури III BAMB821D Стаж II
 • ас. д-р Жюстин Джадала Мария BAMB524D Дигитален маркетинг BAMB706D Дигитален маркетинг - иновативни технологии в маркетинга
 • д-р Ива Никифорова BAEB304D Основи на счетоводството
 • д-р Кремена Георгиева BAMB525D Корпоративната социална отговорност
 • д-р Росица Цанкова BAMB647D Правни аспекти на маркетинга
 • Георги Малчев BAMB626D Онлайн търговия
 • Илиян Димитров BAMB424D Разбиране на потребителите – преживявания, удовлетвореност и лоялност
 • Мина Карпузова BAMB020D Зелени бизнес модели в маркетинга
 • Силвия Зарева BAEB534D Потребителско поведение BAEB762D Маркетинг на услугите